Tải mẫu đơn trình báo mất hộ chiếu theo mẫu X08

Tải mẫu đơn trình báo mất hộ chiếu theo mẫu X085 (100%) 1 vote ĐƠN TRÌNH BÁO MẤT HỘ CHIẾU      Đơn trình báo mất hộ chiếu mẫu X08 ban hành kèm theo thông tư 29/2016/TT-BCA hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước cho công dân […]

Tải mẫu đơn trình báo mất hộ chiếu theo mẫu X08
5 (100%) 1 vote

ĐƠN TRÌNH BÁO MẤT HỘ CHIẾU

     Đơn trình báo mất hộ chiếu mẫu X08 ban hành kèm theo thông tư 29/2016/TT-BCA hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước cho công dân Việt Nam như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-
 

ĐƠN TRÌNH BÁO MẤT HỘ CHIẾU

(Dùng cho công dân Việt Nam bị mất hộ chiếu phổ thông ở trong nước)

Họ và tên …………………………………………………………2. Nam □ Nữ □ …………………..

Sinh ngày ………….tháng ………năm…………… Nơi sinh (tỉnh, TP)……………………………

Giấy CMND/thẻ CCCD số …………………… Ngày cấp…/…/…. Nơi cấp (tỉnh, TP)…………….

Địa chỉ thường trú (ghi theo sổ hộ khẩu) …………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay ………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………

Ngày nhập cảnh Việt Nam: ………/…….. /………. qua cửa khẩu: ……………………………….

Hộ chiếu phổ thông bị mất, số: …………………ngày cấp:……./…………./ ………………………

Cơ quan cấp hộ chiếu: …………………………………………………………………………………

Hộ chiếu trên đã bị mất vào hồi: ………giờ ……….., ngày ……../ ………/ ……………………….

Tại …………………………………………………………………………………………………………

Hoàn cảnh và lý do cụ thể bị mất hộ chiếu:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan việc khai báo trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

Làm tại…, ngày…. tháng …..năm ……….
NGƯỜI KHAI BÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)


Bạn có thể tải đơn trình báo mất hộ chiếu tại đây:

>>> tải mẫu đơn trình báo mất hộ chiếu

     Một số bài viết có nội dung tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về đơn trình báo mất hộ chiếu, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.