Tải mẫu đơn đề nghị giải quyết chế độ tử tuất

Tải mẫu đơn đề nghị giải quyết chế độ tử tuất: Căn cứ theo Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số...

    ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT

   Căn cứ theo Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. Thông tư quy định mẫu đơn đề nghị giải quyết chế độ tử tuất cụ thể theo mẫu 03.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT

Đi với người được cử đi công tác, học tập, làm việc có thời hạn ở nước ngoài đã chết sau khi về nước nhưng thân nhân chưa được hưởng trợ cấp tuất

Kính gửi: ……………………………………….

Tên tôi là ………………………………………. Số CMTND ………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………………….

là thân nhân (nêu rõ mối quan hệ thân nhân với người lao động): ……………………..

của ông (bà) …………………………………….. Sinh ngày: …………………………………………….

Được cử đi (hợp tác lao động, học tập, thực tập, làm chuyên gia): ………………………………….

tại (tên đơn vị, tổ chức và tên nước) ……………………………………………………

Đơn vị cử đi: ………………………………………………………………………………………………………

đơn đề nghị giải quyết chế độ tử tuất

Đơn đề nghị giải quyết chế độ tử tuất

Cơ quan chủ quản (Bộ, ngành): ………………………………………………………………………………

Thời hạn làm việc ghi trong Quyết định của đơn vị cử đi: từ ……….. đến…………………………

Thời điểm về nước: ngày …… tháng ….. năm …………………..

Lý do về nước: …………………………………………………………………………………………………..

Được chuyển trả về đơn vị: …………………………………………………………………………………..

Ông (bà) ……………….. đã từ trần ngày…. tháng …. năm ……….

Từ khi về nước đến khi từ trần, ông (bà) ………………… chưa được giải quyết trợ cấp thôi việc, chế độ bảo hiểm xã hội.

Tôi xin cam đoan lời khai trên đây của tôi là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

Đề nghị …………………………. lập hồ sơ và làm thủ tục giải quyết chế độ tử tuất đối với ông (bà) ………………………/.

……, ngày ….. tháng ….. năm ……
Xác nhận của UBND xã, phường nơi cư trú
(Ký, đóng dấu)

……, ngày ….. tháng …. năm ……
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)


    Hướng dẫn viết mẫu đơn đề nghị giải quyết chế độ tử tuất:

– Mẫu này áp dụng đối với thân nhân của người lao động đã chết sau khi về nước nhưng thân nhân chưa được hưởng trợ cấp tuất;

– Ủy ban nhân dân xã, phường xác nhận mối quan hệ của người viết đơn với người lao động.

    Bạn có thể tải mẫu đơn đề nghị giải quyết chế độ tử tuất tại:

    >>>>> Đề nghị giải quyết chế độ tử tuất

    Trên đây là mẫu đơn đề nghị giải quyết chế độ tử tuất. Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp quý khách hàng lựa chọn được phương án tốt nhất để giải quyết vấn đề của mình, còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật Lao Động miễn phí 24/7: 19006500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi  email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ và ý kiến đóng góp của mọi người dân trên cả nước để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

  Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách!

   Trân trọng./.

Liên kết tham khảo