Tải mẫu đơn đề nghị giải quyết chế độ tử tuất

Tải mẫu đơn đề nghị giải quyết chế độ tử tuất: Căn cứ theo Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số...

    ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT

     Bạn có đang tìm kiếm mẫu đơn đề nghị giải quyết chế độ tử tuất mà chưa được. Hãy xem ngay bài viết hôm nay của Luật Toàn Quốc để hiểu thêm về mẫu đơn đề nghị giải quyết chế độ tử tuất bạn nhé.

Căn cứ pháp lý:   

     Căn cứ theo Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. Thông tư quy định mẫu đơn đề nghị giải quyết chế độ tử tuất cụ thể theo mẫu 03.

Mẫu đơn đề nghị giải quyết chế độ tử tuất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT

Đi với người được cử đi công tác, học tập, làm việc có thời hạn ở nước ngoài đã chết sau khi về nước nhưng thân nhân chưa được hưởng trợ cấp tuất

Kính gửi: ……………………………………….

Tên tôi là ………………………………………. Số CMTND ………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………………….

là thân nhân (nêu rõ mối quan hệ thân nhân với người lao động): ……………………..

của ông (bà) …………………………………….. Sinh ngày: …………………………………………….

Được cử đi (hợp tác lao động, học tập, thực tập, làm chuyên gia): ………………………………….

tại (tên đơn vị, tổ chức và tên nước) ……………………………………………………

Đơn vị cử đi: ………………………………………………………………………………………………………

đơn đề nghị giải quyết chế độ tử tuất

Đơn đề nghị giải quyết chế độ tử tuất

Cơ quan chủ quản (Bộ, ngành): ………………………………………………………………………………

Thời hạn làm việc ghi trong Quyết định của đơn vị cử đi: từ ……….. đến…………………………

Thời điểm về nước: ngày …… tháng ….. năm …………………..

Lý do về nước: …………………………………………………………………………………………………..

Được chuyển trả về đơn vị: …………………………………………………………………………………..

Ông (bà) ……………….. đã từ trần ngày…. tháng …. năm ……….

Từ khi về nước đến khi từ trần, ông (bà) ………………… chưa được giải quyết trợ cấp thôi việc, chế độ bảo hiểm xã hội.

Tôi xin cam đoan lời khai trên đây của tôi là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

Đề nghị …………………………. lập hồ sơ và làm thủ tục giải quyết chế độ tử tuất đối với ông (bà) ………………………/.

……, ngày ….. tháng ….. năm ……
Xác nhận của UBND xã, phường nơi cư trú
(Ký, đóng dấu)

……, ngày ….. tháng …. năm ……
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)


Hướng dẫn viết mẫu đơn đề nghị giải quyết chế độ tử tuất

– Mẫu này áp dụng đối với thân nhân của người lao động đã chết sau khi về nước nhưng thân nhân chưa được hưởng trợ cấp tuất;

– Ủy ban nhân dân xã, phường xác nhận mối quan hệ của người viết đơn với người lao động.

    Bạn có thể tải mẫu đơn đề nghị giải quyết chế độ tử tuất tại:

    >>>>> Đề nghị giải quyết chế độ tử tuất

 Bài viết liên quan:

     Liên hệ Luật sư tư vấn về đơn đề nghị giải quyết chế độ tử tuất

  • Tư vấn qua Tổng đài Gọi 19006500.Đây là hình thức tư vấn hiệu quả và nhanh nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về đơn đề nghị giải quyết chế độ tử tuất. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết.

  • Tư vấn qua Zalo: Tư vấn về đơn đề nghị giải quyết chế độ tử tuất số điện thoại zalo Luật Sư: 0931191033

  • Tư vấn qua Email:Gửi câu hỏi về đơn đề nghị giải quyết chế độ tử tuất tới địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn.

      Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn!

Liên kết tham khảo

vote