Tải mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép về kinh doanh rượu mới nhất (trong trường hợp giấy phép bị mất, bị hỏng)

Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép về kinh doanh rượu mới nhất (trong trường hợp giấy phép bị mất, bị hỏng) quy định tại Nghị định 105/2017/NĐ-CP

Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép về kinh doanh rượu mới nhất (trong trường hợp giấy phép bị mất, bị hỏng) quy định tại Nghị định 105/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/11/2017

 

TÊN THƯƠNG NHÂN

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số:     /

            ……….., ngày ……. tháng ……… năm …………

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP ……(1)…….

(trong trường hợp giấy phép bị mất, bị hỏng)

                    Kính gửi:………….(2)……………………………………………..

Tên thương nhân: …………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính: …………….…….…. Điện thoại: ………………………..… Fax:………………………….

Địa điểm sản xuất/kinh doanh: ………………….… Điện thoại: …..………………… Fax: ……………………

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số ……………… do …………. cấp ngày ………….. tháng ……… năm …………;

Giấy phép……(1)……. đã được cấp số…….. do …… cấp ngày …… tháng ……. năm ……

Giấy phép…(1)….đã được cấp sửa đổi, bổ sung/cấp lại (nếu có) số ……. do ……. cấp ngày……tháng …… năm …………

……….(3)…… đề nghị ………..(2)…. xem xét cấp lại Giấy phép………(1)……, với lý do cụ thể như sau:……..(4)        

…….(3)….. xin cam đoan lý do trình bày trên hoàn toàn xác thực và thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số………   /2017/NĐ-CP ngày… tháng… năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu và những quy định của pháp luật có liên quan. Nếu sai, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép về kinh doanh rượu

Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép về kinh doanh rượu

Hướng dẫn sử dụng mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép về kinh doanh rượu mới nhất:

(1): Loại giấy phép: Sản xuất rượu công nghiệp/sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh/phân phối rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu/bán rượu tiêu dùng tại chỗ.

(2): Cơ quan cấp phép: Bộ Công Thương/Sở Công Thương/Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

(3): Tên thương nhân xin cấp giấy phép.

(4): Lý do xin cấp lại.

>>> Tải mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh rượu mới nhất

     Trên đây là mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép về kinh doanh rượu mới nhất. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ Luật Toàn Quốc qua Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6178 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng./.                                         

Liên kết tham khảo: