Tải mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép trong lĩnh vực kinh doanh rượu mới nhất

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép trong lĩnh vực kinh doanh rượu mới nhất ban hành kèm theo Nghị định 105/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/11/2017

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép trong lĩnh vực kinh doanh rượu mới nhất ban hành kèm theo Nghị định 105/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/11/2017

 

TÊN THƯƠNG NHÂN

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số:     /

                 …….., ngày ……. tháng ……… năm ……

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

…………….(1)……………..

                    Kính gửi: ………………..(2)………………………………………….

Tên thương nhân: ……………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………….. Điện thoại: ……….…………. Fax: ………………………….

Địa điểm sản xuất/kinh doanh: …………………………..……. Điện thoại: ………………………………..

Fax: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số ………. do …… cấp ngày…….. tháng ……. năm ……..

Đề nghị……(2)….. xem xét cấp Giấy phép……..(1)………., cụ thể là:

(Tùy thuộc vào từng loại hình kinh doanh rượu, thương nhân thực hiện theo một trong các đề nghị dưới đây):

Được phép sản xuất rượu như sau:

Sản xuất các loại rượu: ……………………..………(3)…………………………………………………………..

Quy mô sản xuất sản phẩm rượu: ………………..(4)……………………………………………………………

Được phép tổ chức phân phối rượu như sau:

Được phép mua các loại rượu: …….(3)….. của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu, nhà cung cấp rượu nước ngoài sau:………………………………………………………………………………….

……….(5)…………………………………………………………………………………………………………….

Được phép tổ chức hệ thống phân phối rượu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sau:

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Được phép bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại các địa điểm sau: ……………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

Được phép tổ chức bán buôn rượu như sau:

Được phép mua các loại rượu: …………(3)…….. của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu sau: ………….(5)……………………………………………………

Được phép tổ chức hệ thống bán buôn rượu tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sau: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Được phép bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại các địa điểm sau: …………………………….

Được phép tổ chức bán lẻ rượu như sau:

Được phép mua các loại rượu: …….(3)……. của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu sau: ……..(5)………………………………………………………………..

Được phép bán lẻ rượu tại các địa điểm sau: ……………………………………………………………………

Được phép tổ chức bán rượu tiêu dùng tại chỗ như sau:

Được phép mua các loại rượu: ……….(3)………… của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu sau: …….(5)……………………………………………….

Được phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại các địa điểm sau:

…….(6) … xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số ……./2017/NĐ-CP ngày…. tháng …. năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu và những quy định của pháp luật có liên quan. Nếu sai, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

đơn đề nghị cấp giấy phép trong lĩnh vực kinh doanh rượu

Đơn đề nghị cấp giấy phép trong lĩnh vực kinh doanh rượu

Hướng dẫn sử dụng mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép trong lĩnh vực kinh doanh rượu mới nhất:

(1): Loại giấy phép: Sản xuất rượu công nghiệp/sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh/phân phối rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu/bán rượu tiêu dùng tại chỗ.

(2): Cơ quan cấp phép: Bộ Công Thương/Sở Công Thương/Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

(3): Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: Rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây…

(4): Ghi công suất thiết kế; đối với sản xuất rượu thủ công thì ghi sản lượng dự kiến sản xuất (lít/năm).

(5): Ghi rõ tên, địa chỉ.

(6): Tên thương nhân xin cấp giấy phép.

>>> Tải mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh rượu mới nhất

     Trên đây là mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép trong lĩnh vực kinh doanh rượu mới nhất. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ Luật Toàn Quốc qua Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6178 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng./.                                         

Liên kết tham khảo: