Tải mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá (cho công ty mẹ – công ty con)

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá (cho công ty mẹ - công ty con) ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá (cho công ty mẹ – công ty con) ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương

 

TÊN DOANH NGHIỆP

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số:       /…

                                      …………., ngày…… tháng……. năm 20…

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT SẢN PHẨM THUỐC LÁ

CHO CÔNG TY MẸ-CÔNG TY CON

Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .(1)

1. Tên doanh nghiệp:………………………………………………………………………………………………………..;

2. Địa chỉ trụ sở chính:…………………………Điện thoại:………………………….Fax:………………………….;

3. Văn phòng đại diện (nếu có)……………..Điện thoại:………………………….Fax…………………………..;

4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) số:……………..do……………………….. cấp đăng ký lần đầu ngày…….. tháng……… năm…….,đăng ký thay đổi lần thứ ….. ngày ………. tháng……… năm…….

5. Quyết định thành lập số………….. ngày……. tháng……. năm……. của……….. Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):………………………………………………………;

6. Tên các công ty con(2):

6.1. Công ty A………………………………………………………………………………………………………………..

– Địa chỉ trụ sở chính:………………………..Điện thoại…………………………Fax…………………………….;

– Địa điểm sản xuất…………………………..Điện thoại:………………………..Fax…………………………….;

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) số:……………..do……………………….. cấp đăng ký lần đầu ngày…….. tháng……… năm……., đăng ký thay đổi lần thứ ….. ngày ………. tháng……… năm…….

6.2. Công ty B(2)……………………………………………………………………………………………………………;

– Địa chỉ trụ sở chính……………………….Điện thoại……………………………….Fax………………………..;

– Địa điểm sản xuất…………………………Điện thoại:………………………………Fax…………………………;

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) số:……………..do……………………….. cấp đăng ký lần đầu ngày…….. tháng……… năm……., đăng ký thay đổi lần thứ ….. ngày ………. tháng……… năm…….

7. Đề nghị .……(1)xem xét cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá:

Dự kiến sản lượng sản phẩm thuốc lá tiêu thụ trong nước được phép sản xuất của (tên công ty mẹ):……………..(3) triệu bao/năm, trong đó:

7.1. Công ty A…..(4) dự kiến sản lượng sản phẩm thuốc lá tiêu thụ trong nước được phép sản xuất:……………..triệu bao/năm;

Loại sản phẩm thuốc lá:………………………………………………………………..(5)

7.2. Công ty B…..(4) dự kiến sản lượng sản phẩm thuốc lá tiêu thụ trong nước được phép sản xuất:……………..triệu bao/năm;

Loại sản phẩm thuốc lá:………………………………………………………………..(5)

….(6)xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá, Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai ….(3) xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(họ và tên, ký tên, đóng dấu)

đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá

đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá

Hướng dẫn sử dụng mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá (cho công ty mẹ – công ty con):

(1): Tên cơ quan cấp Giấy phép.

(2): Ghi cụ thể tên từng công ty con, địa điểm sản xuất, điện thoại, Fax, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

(3): Sản lượng được phép sản xuất của công ty mẹ (nhu cầu tiêu thụ sản phẩm thuốc lá trong nước) là tổng sản lượng chung của nhóm công ty mẹ-công ty con.

(4): Tên công ty con thuộc tổ hợp công ty mẹ-công ty con

(5): Ghi các loại sản phẩm thuốc lá (ví dụ: thuốc lá điếu nhãn quốc tế, thuốc lá điếu nhãn nội địa).

(6): Ghi tên công ty mẹ và các công ty con có tên tại Mục 6.

>>> Tải mẫu đơn đề nghị về việc cấp giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá (cho công ty mẹ – công ty con)

Trên đây là mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá (cho công ty mẹ – công ty con). Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ Luật Toàn Quốc qua Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6178 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng./.                                         

Liên kết tham khảo: