Quyền và nghĩa vụ của bên nhận cầm cố

Quyền và nghĩa vụ của bên nhận cầm cố: Cầm cố tài sản là biện pháp bảo đảm được ghi nhận tại điều 309 BLDS 2015, bên nhận cầm cố có quyền...

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN NHẬN CẦM CỐ

Câu hỏi về quyền và nghĩa vụ của bên nhận cầm cố.

     Chào Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi. Tôi có nhận cầm cố tài sản của bạn tôi. Vậy tôi có quyền và nghĩa vụ gì khi nhận cầm cố tài sản của bạn tôi.

     Rất mong nhận được sự phản hồi từ Luật sư. Tôi xin cảm ơn!

Câu trả lời về quyền và nghĩa vụ của bên nhận cầm cố.

     Chào bạn! Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về quyền và nghĩa vụ của bên nhận cầm cố . Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về quyền và nghĩa vụ của bên nhận cầm cố như sau:

     1. Căn cứ pháp lý về quyền và nghĩa vụ của bên nhận cầm cố

     2. Nội dung tư vấn về quyền và nghĩa vụ của bên nhận cầm cố

    Cầm cố tài sản là biện pháp bảo đảm được ghi nhận tại điều 309 BLDS 2015. Người nhận cầm cố có quyền và nghĩa vụ như sau.

     2.1 Quyền của bên nhận cầm cố tài sản.

     2.1.2 Đối với tài sản là vật.

     Điều 314 BLDS 2015 quy định người nhận cầm cố có các quyền sau:

    “1. Yêu cầu người đang chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật tài sản cầm cố trả lại tài sản đó.

  1. Xử lý tài sản cầm cố theo phương thức đã thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.
  2. Được cho thuê, cho mượn, khai thác công dụng tài sản cầm cố và hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản cầm cố, nếu có thỏa thuận.
  3. Được thanh toán chi phí hợp lý bảo quản tài sản cầm cố khi trả lại tài sản cho bên cầm cố.”

     Theo đó bên nhận cầm cố tài sản có các quyền như sau:

  • Thứ nhất được giữ tài sản cầm cố, ngăn chặn hành vi chiếm hữu trái pháp luật đối với tài sản cầm cố đó.
  • Thứ hai, nếu như bên cầm cố không thực hiện nghĩa vụ của mình thì theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật, bên nhận cầm cố có quyền xử lý tài sản cầm cố. 
  • Thứ ba, nếu có sự thỏa thuận với bên cầm cố thì bên nhận cầm cố có thể khai thác, sử dụng tài sản cầm cố và được hưởng khoản hoa lợi, lợi tức từ việc khai thác tài sản. Có thể yêu cầu bên cầm cố thanh toán chi phí phát sinh khi bảo quản tài sản cầm cố.
     2.1.2 Đối với tài sản khác.

     Trong trường hợp nhận cầm cố thẻ tiết kiệm. Bên nhận cầm cố có quyền yêu cầu tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm phong toả tài khoản tiền gửi tiết kiệm của bên cầm cố.

     Trong trường hợp nhận cầm cố giấy tờ có giá. Bên nhận cầm cố có quyền yêu cầu người phát hành giấy tờ có giá hoặc Trung tâm Lưu ký chứng khoán đảm bảo quyền giám sát của bên nhận cầm cố đối với giá trị tài sản ghi trên giấy tờ đó.

 

Quyền và nghĩa vụ của bên nhận cầm cố

                     Quyền và nghĩa vụ của bên nhận cầm cố

     2.2 Nghĩa vụ của bên nhận cầm cố.

     Nghĩa vụ của bên nhận cầm cố được quy định tại điều 313 của BLDS 2015 như sau:

   “ 1. Bảo quản, giữ gìn tài sản cầm cố; nếu làm mất, thất lạc hoặc hư hỏng tài sản cầm cố thì phải bồi thường thiệt hại cho bên cầm cố.

  1. Không được bán, trao đổi, tặng cho, sử dụng tài sản cầm cố để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác.
  2. Không được cho thuê, cho mượn, khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản cầm cố, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
  3. Trả lại tài sản cầm cố và giấy tờ liên quan, nếu có khi nghĩa vụ được bảo đảm bằng cầm cố chấm dứt hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác.”
     2.2.1 Trong thời gian cầm cố

     Bên nhận cầm cố có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản tài sản cầm cố cẩn thận. Nếu như làm hư hỏng hoặc thất lạc tài sản thì phải bồi thường cho bên cầm cố.

    Không được bán tài sản cầm cố nếu không được sự đồng ý của bên cầm cố.

     Nếu không có thỏa thuận về việc khai thác sử dụng tài sản cầm cố thì bên nhận cầm cố không được phép cho thuê, cho mượn, khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản cầm cố.

     2.2.2 Khi hết nghĩa vụ được bảo đảm bằng tài sản cầm cố

     Khi nghĩa vụ được bảo đảm bởi biện pháp cầm cố đã chấm dứt thì bên nhận cầm cố phải hoàn trả tài sản và các giấy tờ khác có liên quan cho bên cầm cố.

     Đảm bảo tình trạng nguyên vẹn của tài sản. Nếu tài sản hư hỏng, tổn thất thì phải bồi thường

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về quyền và nghĩa vụ của bên nhận cầm cố  quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.