Quy định về thủ tục đăng ký hộ khẩu thường trú tại Hà Nội 2020

Điều kiện và thủ tục đăng ký hộ khẩu thường trú tại Hà Nội 2020, thành phần hồ sơ, nơi nộp, lệ phí và thời gian thực hiện

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ TẠI HÀ NỘI 2020

Câu hỏi của bạn về thủ tục đăng ký hộ khẩu thường trú tại Hà Nội 2020:

     Luật sư cho tôi hỏi: Thủ tục đăng ký hộ khẩu thường trú tại Hà Nội 2020 như thế nào. Xin chân thành cảm ơn Luật sư đã tư vấn.

Câu trả lời của Luật sư về thủ tục đăng ký hộ khẩu thường trú tại Hà Nội 2020 :

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về Thủ tục đăng ký hộ khẩu thường trú tại Hà Nội 2020, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về Thủ tục đăng ký hộ khẩu thường trú tại Hà Nội 2020 như sau:

1. Căn cứ pháp lý về thủ tục đăng ký hộ khẩu thường trú tại Hà Nội 2020

2. Nội dung tư vấn về thủ tục đăng ký hộ khẩu thường trú tại Hà Nội 2020

      Theo yêu cầu tư vấn của bạn, bạn cần chúng tôi hỗ trợ về Thủ tục đăng ký hộ khẩu thường trú tại Hà Nội 2020. Đối với câu hỏi trên, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

     Đăng ký thường trú là việc công dân đăng ký nơi thường trú của mình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được cơ quan này làm thủ tục đăng ký thường trú, cấp sổ hộ khẩu cho họ. Năm 2020, các quy định về điều kiện, trình tự đăng ký hộ khẩu thường trú tại Hà Nội vẫn thực hiện theo các quy định pháp luật dưới đây. 

2.1. Điều kiện nhập đăng ký thường trú Hà Nội

     Theo quy định của pháp luật hiện hành, trường hợp đăng ký thường trú vào Hà Nội được chia làm hai trường hợp: Đăng ký thường trú ở ngoại thành và đăng ký thường trú ở nội thành. 

     Trường hợp đăng ký thường trú ở ngoại thành 

     Khoản 1, điều 20 Luật cư trú 2006, sửa đổi năm 2013 

Điều 20. Điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương

Công dân thuộc một trong những trường hợp sau đây thì được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Có chỗ ở hợp pháp, trường hợp đăng ký thường trú vào huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ một năm trở lên.

     Bên cạnh đó, khoản 3, điều 19 Luật Thủ đô quy định: Việc đăng ký thường trú ở ngoại thành được thực hiện theo quy định của pháp luật về cư trú.

     Từ quy định trên nếu muốn đăng ký hộ khẩu thường trú tại các huyện, thị xã ngoại thành ở Hà Nội phải đáp ứng đủ điều kiện là có chỗ ở hợp pháp và có thời gian tạm trú tại thành phố Hà Nội từ một năm trở lên (không bắt buộc đăng ký tạm trú liên tục tại một quận, huyện, miễn là trong thành phố Hà Nội đều được).

    Trong đó, chỗ ở hợp pháp có thể là nhà ở thuộc sở hữu của mình hoặc có thể là do thuê, mượn, ở nhờ. Nếu chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ thì bạn phải được người cho thuê, cho mượn, ở nhờ đồng ý bằng văn bản. Đồng thời, phải bảo đảm điều kiện về diện tích bình quân theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố; Có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về điều kiện diện tích bình quân.

     Trường hợp đăng ký thường trú ở nội thành 

     Theo quy định tại khoản 2, điều 19 Luật Thủ đô 2012 và các khoản 2,3,4 điều 20 Luật Cư trú:

4. Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây thì được đăng ký thường trú ở nội thành:

a) Các trường hợp quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 20 của Luật cư trú;

b) Các trường hợp không thuộc điểm a khoản này đã tạm trú liên tục tại nội thành từ 3 năm trở lên, có nhà ở thuộc sở hữu của mình hoặc nhà thuê ở nội thành của tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh nhà ở; đối với nhà thuê phải bảo đảm điều kiện về diện tích bình quân theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội và được sự đồng ý bằng văn bản của tổ chức, cá nhân có nhà cho thuê cho đăng ký thường trú vào nhà thuê.

2. Được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con;

b) Người hết tuổi lao động, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, nghỉ thôi việc về ở với anh, chị, em ruột;

c) Người khuyết tật, mất khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;

d) Người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc còn cha, mẹ nhưng cha, mẹ không có khả năng nuôi dưỡng về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;

đ) Người thành niên độc thân về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột;

e) Ông, bà nội, ngoại về ở với cháu ruột;

3. Được điều động, tuyển dụng đến làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn và có chỗ ở hợp pháp;

4. Trước đây đã đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương, nay trở về thành phố đó sinh sống tại chỗ ở hợp pháp của mình;

     Như vậy, nếu bạn thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2, 3 và 4 Điều 20 Luật Cư trú năm 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2013 thì bạn có thể đăng ký như bình thường mà không cần điều kiện tạm trú liên tục 03 năm trở lên trong thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, nếu bạn thuộc trường hợp khoản 3 và khoản 4 thì phải có thêm điều kiện là phải được người cho thuê, cho mượn, ở nhờ đồng ý bằng văn bản; Phải bảo đảm điều kiện về diện tích bình quân theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố; Có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về điều kiện diện tích bình quân…..

     Nếu không thuộc các trường hợp nêu trên thì bạn phải đáp ứng điều kiện là đã tạm trú liên tục từ 03 năm trở lên, có nhà ở thuộc sở hữu của mình hoặc nhà thuê ở nội thành của tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh nhà ở; đối với nhà thuê phải đảm bảo điều kiện về diện tích bình quân theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội và được sự đồng ý bằng văn bản của tổ chức, cá nhân có nhà cho thuê cho đăng ký thường trú vào nhà thuê.

Thủ tục đăng ký hộ khẩu thường trú tại Hà Nội 2020

2.2 Thủ tục nhập hộ khẩu Hà Nội

Hồ sơ cần chuẩn bị:

– Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bản khai nhân khẩu;

– Giấy chuyển hộ khẩu

– Giấy tờ và tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp và các giấy tờ khác chứng minh thuộc điều kiện được nhập hộ khẩu (giấy tờ chứng minh quan hệ cha con, mẹ con nếu nhập khẩu theo cha, mẹ hoặc theo con; Giấy đăng ký kết hôn nếu nhập hộ khẩu theo chồng…).

Nơi nộp hồ sơ:

     Hà Nội là một trong những thành phố trực thuộc trung ương nên theo điểm a, khoản 1 Điều 21 của Luật Cư trú, người muốn nhập hộ khẩu tại Hà Nội nộp hồ sơ tại Công an quận, huyện, thị xã.

Lệ phí nhập hộ khẩu:

Theo Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND, mức lệ phí được quy định như sau:

–  Tại các quận: Lệ phí nhập hộ khẩu là 15.000 đồng; Lệ phí cấp mới Sổ hộ khẩu là 20.000 đồng;

– Tại các khu vực khác: Lệ phí nhập hộ khẩu là 8.000 đồng; Lệ phí cấp mới Sổ hộ khẩu là 10.000 đồng;

Thời gian giải quyết thủ tục:

Thời gian cấp Sổ hộ khẩu là 15 ngày, kể ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (khoản 3 Điều 21 Luật Cư trú 2006).

    Kết luận: Để thực hiện thủ tục đăng ký hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, bạn phải đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điều 20, luật cư trú 2006, hoàn thành hồ sơ và nộp tại cơ quan công an quận, huyện, thị xã muốn đăng ký hộ khẩu tại Hà Nội.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về thủ tục đăng ký hộ khẩu thường trú tại Hà Nội 2020, quý khách vui lòng liên hệ tới  Tổng đài tư vấn pháp luật hôn nhân 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về  Email:lienhe@luattoanquoc.comChúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc  xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Tú Anh