Quy định về quyền khiếu nại trong thi hành án hình sự

Quy định về quyền khiếu nại trong thi hành án hình sựĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Quyền khiếu nại trong thi hành án hình sự2 Câu hỏi của bạn về quyền khiếu nại trong thi hành án hình sự3 Câu trả lời của luật sư về quyền khiếu nại trong […]

Quy định về quyền khiếu nại trong thi hành án hình sự
Đánh giá bài viết

Quyền khiếu nại trong thi hành án hình sự

Câu hỏi của bạn về quyền khiếu nại trong thi hành án hình sự

    Kính gửi luật sư! Xin hỏi luật sư về vấn đề sau: Tôi muốn hỏi về quy định của pháp luật về quyền khiếu nại trong thi hành án hình sự, những trường hợp không thụ lý khiếu nại. Tôi rất mong sớm nhận được câu trả lời của luật sư. Tôi xin chân thành cảm ơn! 

Câu trả lời của luật sư về quyền khiếu nại trong thi hành án hình sự

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về quyền khiếu nại trong thi hành án hình sự, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về quyền khiếu nại trong thi hành án hình sự như sau: 

1. Căn cứ pháp lý về quyền khiếu nại trong thi hành án hình sự

2. Nội dung tư vấn về quyền khiếu nại trong thi hành án hình sự

    Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức theo thủ tục do pháp luật quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính Nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính Nhà nước hoặc khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Theo yêu cầu tư vấn của bạn hỏi về quyền khiếu nại trong thi hành án hình sự, những trường hợp không thụ lý khiếu nại. Dựa trên những thông tin bạn cung cấp, chúng tôi xin được tư vấn cho bạn như sau:

2.1 Quy định về quyền khiếu nại trong thi hành án hình sự 

   Theo khoản 1 điều 150 luật Thi hành án Hình sự năm 2010 quy định về quyền khiếu nại trong thi hành án hình sự như sau:

“Người chấp hành án hình sự và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan có quyền khiếu nại đối với quyết định, hành vi của cơ quan, người có thẩm quyền thi hành án hình sự nếu có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

    Theo quy định trên thì các chủ thể có quyền khiếu nại là người chấp hành án hình sự, cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan có quyền khiếu nại với quyết định, hành vi của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền thi hành án hình sự nếu có căn cứ cho rằng quyết định hay hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Hành vi trái pháp luật này có thể thực hiện dưới dạng hành động hoặc không hành động. 

     Thời hiệu khiếu nại lần đầu là 30 ngày, kể từ ngày nhận hoặc biết được quyết định, hành vi thi hành án hình sự mà người khiếu nại cho rằng có vi phạm pháp luật.

     Trong trường hợp vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác mà người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu, thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại. Lần khiếu nại tiếp theo, thời hiệu là 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại của người có thẩm quyền.

Quy định về quyền khiếu nại trong thi hành án hình sự

Quyền khiếu nại trong thi hành án hình sự

2.2 Những trường hợp khiếu nại về thi hành án hình sự không được thụ lý giải quyết

     Điều 151 luật Thi hành án Hình sự năm 2010 quy định về những trường hợp khiếu nại nhưng không được thụ lý giải quyết như sau:

“1. Quyết định, hành vi bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại.

2. Người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà không có người đại diện hợp pháp, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

3. Người đại diện không có giấy tờ chứng minh về việc đại diện hợp pháp của mình.

4. Thời hiệu khiếu nại đã hết.

5. Việc khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực thi hành.”

     Theo quy định trên thì có 5 trường hợp mà khiếu nại sẽ không được thụ lý giải quyết:

  • Thứ nhất, về chủ thể, nếu quyết định và hành vi bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến người khiếu nại thì người khiếu nại không đủ điều kiện trở thành chủ thể khiếu nại.
  • Thứ hai, người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà không có người đại diện hợp pháp, trường hợp này người khiếu nại cũng không đủ điều kiện về năng lực hành vi dân sự để tự mình thực hiện hành vi pháp lý.
  • Thứ ba, người đại diện không có giấy tờ chứng minh về việc đại diện hợp pháp của mình.
  • Thứ tư, thời hiệu khiếu nại đã hết, tức rằng trong thời hạn pháp luật quy định, người có quyền và lợi ích bị xâm phạm đã không tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình vì thế khi hết thời hạn, thì không thể khiếu nại.
  • Thứ năm, quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực thi hành. 

     Kết luận: Người chấp hành án hình sự và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan có quyền khiếu nại đối với quyết định, hành vi của cơ quan, người có thẩm quyền thi hành án hình sự nếu có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Thời hiệu khiếu nại là 30 ngày, thời hiệu khiếu nại tiếp theo là 15 ngày. Những trường hợp khiếu nại không được thụ lý giải quyết được quy định tại điều 150 luật Thi hành án hình sự năm 2010.

    Trên đây là tư vấn của công ty Luật Toàn Quốc về câu hỏi của bạn: Quy định về quyền khiếu nại trong thi hành án hình sự và những trường hợp khiếu nại không được thụ lý.

   Bài viết tham khảo: 

     Để được tư vấn chi tiết về quyền khiếu nại trong thi hành án hình sự, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Đình Mạnh