Hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp năm 2019

Hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp năm 20195 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1       Hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp2 Câu hỏi của bạn về quy định nộp hồ sơ để hưởng bảo hiểm thất nghiệp 3 Câu trả lời của luật sư về quy định nộp hồ sơ để […]

Hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp năm 2019
5 (100%) 1 vote

      Hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Câu hỏi của bạn về quy định nộp hồ sơ để hưởng bảo hiểm thất nghiệp 

     Chào Luật sư! Luật sư cho em hỏi Em bắt đầu vào làm việc cho công ty từ ngày 18/11/2014. Ngày 18/12/2014 em ký HĐLĐ chính thức và ngày 30/1/2019 em nghỉ việc. Ngày 30/2/2019 sẽ được công ty trả sổ BHXH. Để nhận được bảo hiểm thất nghiệp em phải nộp hồ sơ trong khoảng thời gian bao lâu kể từ ngày nghỉ việc (có nhiều người nói là phải nộp trong vòng 1 tháng nhưng em thấy trong luật ghi là 3 tháng). Hồ sơ gồm những gì? Em sẽ nhận được bao nhiêu tháng bảo hiểm thất nghiệp?

Câu trả lời của luật sư về quy định nộp hồ sơ để hưởng bảo hiểm thất nghiệp

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về quy định nộp hồ sơ để hưởng bảo hiểm thất nghiệp, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về quy định nộp hồ sơ để hưởng bảo hiểm thất nghiệp như sau:

1. Cơ sở pháp lý về quy định nộp hồ sơ để hưởng bảo hiểm thất nghiệp 

2. Nội dung tư vấn về quy định nộp hồ sơ để hưởng bảo hiểm thất nghiệp 

     Theo yêu cầu tư vấn của bạn, bạn cần chúng tôi tư vấn về quy định nộp hồ sơ để hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Cụ thể ở đây, bạn muốn biết ngay sau khi nghỉ việc, bạn phải nộp hồ sơ trong khoảng thời gian bao lâu, hồ sơ gồm những gì và sẽ nhận được bao nhiêu tháng bảo hiểm thất nghiệp. Đối với yêu cầu trên, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

2.1. Thời gian làm hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp

     Theo quy định tại khoản 1, điều 46 luật việc làm 2013 thì trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý Nhà nước về việc làm thành lập.

     Như vậy, trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động thì bạn phải nộp hồ sơ hưởng trợ cấp  thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm để hưởng trợ cấp thất nghiệp. Cụ thể là bạn chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 30/01/2019, vì vậy trong thời hạn 3 tháng tính từ ngày 30/01/2019 bạn phải nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm để hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.

2.2. Hồ sơ, thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

2.2.1. Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất 

     Theo quy định tại điều 16 nghị định 28/2015/NĐ-CP Hướng dẫn luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp thì hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm:

     • Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (theo mẫu do Bộ LĐTBXH quy định);

     • Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc hợp đồng làm việc (HĐLV) đã hết hạn; quyết định thôi việc hoặc quyết định sa thải hoặc quyết định kỷ luật buộc thôi việc hoặc thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV;

     • Sổ BHXH

     • Ảnh 3 x 4 hoặc 4 x 6

     • CMND

     Như vậy, hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp bao gồm: Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp; quyết định thôi việc; sổ bảo hiểm xã hội; ảnh 3 x 4; CMND.

2.2.2. Thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

     Bước 1: Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV, NLĐ chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ cho Trung tâm Dịch vụ việc làm (TTDVVL) tại địa phương nơi NLĐ muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

      Bước 2: Thời hạn giải quyết hồ sơ:

     • Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, người lao động (NLĐ) chưa tìm được việc làm thì trung tâm dịch vụ việc làm thực hiện xác nhận giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

     • Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, TTDVVL ra quyết định duyệt chi trả trợ cấp thất nghiệp kèm theo sổ BHXH có xác nhận trả cho NLĐ.

     • Trường hợp NLĐ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì TTDVVL phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

     + Thời điểm tính hưởng trợ cấp thất nghiệp: Ngày thứ 16 tính từ ngày nộp hồ sơ.

     Bước 3: Nhận tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp

     • Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ thời điểm có quyết định duyệt chi trả trợ cấp thất nghiệp, cơ quan BHXH tại địa phương thực hiện chi trả tiền trợ cấp tháng đầu cho NLĐ kèm theo thẻ BHYT.

     • Hàng tháng, cơ quan BHXH thực hiện chi trả trợ cấp TN trong vòng 12 ngày tính từ ngày hưởng trợ cấp TN tháng đó nếu không  nhận được quyết định tạm dừng, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp của NLĐ.

      Bước 4: Thông báo tìm việc hàng tháng của NLĐ

     Hàng tháng NLĐ phải đến Trung tâm dịch vụ việc làm thông báo về việc tìm việc làm trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp (theo đúng lịch hẹn kèm theo Quyết định trợ cấp thất nghiệp).

=> Như vậy, thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp gồm các bước: Nộp 1 bộ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi NLĐ muốn nhận trợ cấp thất nghiệp; 

Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, bạn chưa tìm được việc làm thì trung tâm giới thiệu việc làm thực hiện xác nhận giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp;

Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, TTDVVL ra quyết định duyệt chi trả trợ cấp thất nghiệp kèm theo sổ BHXH có xác nhận trả cho bạn; 

Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ thời điểm có quyết định duyệt chi trả trợ cấp thất nghiệp, cơ quan BHXH tại địa phương thực hiện chi trả tiền trợ cấp tháng đầu cho bạn kèm theo thẻ BHYT; 

 Hàng tháng bạn phải đến Trung tâm dịch vụ việc làm thông báo về việc tìm việc làm trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

thu-tuc-huong-bao-hiem-that-nghiep

Hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp

2.3. Thời gian được hưởng bảo hiểm thất nghiệp

    Theo quy định tại điều 50 luật việc làm 2013 thì thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

     Theo như thông tin bạn đã cung cấp thì bạn đã đi làm tại công ty từ 18/12/2014 đến ngày 30/01/2019. Như vậy bạn đã đóng đủ 49 tháng bảo hiểm thất nghiệp. Theo quy định của pháp luật thì bạn sẽ được hưởng 4 tháng trợ cấp thất nghiệp trong vòng 5 ngày kể từ thời điểm có quyết định duyệt chi trả trợ cấp thất nghiệp.

      Kết luận: Để được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động thì bạn phải nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm để hưởng trợ cấp thất nghiệp. Hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp bao gồm: Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp; quyết định thôi việc; sổ bảo hiểm xã hội; 2 ảnh 3 x 4; CMND. Bạn đã đóng đủ 49 tháng bảo hiểm thất nghiệp nên sẽ được hưởng 4 tháng trợ cấp thất nghiệp.

     Bạn có thể tham khảo bài viết sau:

   Để được tư vấn chi tiết về Hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

                                                                                                                                  Chuyên viên: Hoài Thương