Quy định pháp luật về hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp

Quy định pháp luật về hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệpĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP2 Câu hỏi của bạn về hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp: 3 Câu trả lời của Luật sư về hợp […]

Quy định pháp luật về hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp
Đánh giá bài viết

HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Câu hỏi của bạn về hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp:

     Quy định pháp luật về hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp.

Câu trả lời của Luật sư về hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp:

     Chào bạn. Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp như sau:

1. Căn cứ pháp lý về hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp

2. Nội dung tư vấn về hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp

2.1. Mục tiêu hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp

     Mục tiêu hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp được quy định tại Điều 46 Luật Giáo dục nghề nghiệp, theo đó:

 • Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo hướng hiện đại, tiếp cận nền giáo dục nghề nghiệp tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.
 • Tạo điều kiện để cơ sở giáo dục nghề nghiệp phát triển bền vững, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ và chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2.2. Các hình thức hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp

     Điều 47 Luật Giáo dục nghề nghiệp quy định về các hình thức hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp, bao gồm:

 • Liên kết đào tạo.
 • Thành lập văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.
 • Hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học.
 • Bồi dưỡng, trao đổi nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp và người học.
 • Trao đổi thông tin phục vụ hoạt động đào tạo; cung ứng chương trình đào tạo; trao đổi các ấn phẩm, tài liệu và kết quả hoạt động đào tạo.
 • Tham gia các tổ chức giáo dục, hội nghề nghiệp khu vực và quốc tế.
 • Mở văn phòng đại diện cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam ở nước ngoài.
 • Các hình thức hợp tác khác theo quy định của pháp luật.
hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp

Hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp

2.3. Liên kết đào tạo với nước ngoài trong hoạt động hợp tác quốc tế

     Liên kết đào tạo với nước ngoài là việc xây dựng và thực hiện chương trình hợp tác đào tạo giữa cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam với cơ sở giáo dục, đào tạo nước ngoài nhưng không hình thành pháp nhân mới nhằm thực hiện chương trình đào tạo để cấp văn bằng, chứng chỉ đào tạo nghề nghiệp.

     Chương trình đào tạo sử dụng trong liên kết đào tạo với nước ngoài là chương trình đào tạo của nước ngoài hoặc chương trình do hai bên cùng xây dựng. Chương trình đào tạo được thực hiện toàn bộ tại Việt Nam hoặc một phần tại Việt Nam và một phần tại nước ngoài. Người đứng đầu cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp phê duyệt chương trình đào tạo sử dụng trong liên kết đào tạo với nước ngoài.

     Cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp liên kết đào tạo với nước ngoài phải có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo và phải bảo đảm điều kiện về đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo, chương trình, nội dung đào tạo. Cơ sở giáo dục, đào tạo nước ngoài thực hiện liên kết với cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong nước phải có giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp do cơ quan kiểm định chất lượng nước ngoài cấp hoặc được công nhận theo quy định của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương.

2.4. Chính sách phát triển hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp

     Căn cứ vào Điều 50 Luật Giáo dục nghề nghiệp quy định thì chính sách phát triển hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp được thực hiện như sau:

 • Nhà nước mở rộng, phát triển hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp theo nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ quyền quốc gia và các bên cùng có lợi.
 • Tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện để tham gia giảng dạy, nghiên cứu, đầu tư, tài trợ, hợp tác, ứng dụng khoa học, chuyển giao công nghệ về giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam; được bảo hộ các quyền, lợi ích hợp pháp theo pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

     Để được tư vấn chi tiết về hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hành chính 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.