Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp4 (80%) 1 vote THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP Kiến thức  của bạn:        Thủ tục giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp Kiến thức của Luật sư: Cơ sở […]

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp
4 (80%) 1 vote

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Kiến thức  của bạn:  

     Thủ tục giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung tư vấn

1. Thẩm quyền đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

 • Tổng cục Dạy nghề cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học.
 • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp.

2. Hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

     Điều 15 Nghị định 143/2016 NĐ- CP quy định về hồ sơ đăng k‎ hoạt động giáo dục nghề nghiệp như sau:

a. Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập và tư thục, hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, bao gồm:

 • Văn bản đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp;
 • Bản sao quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
 • Báo cáo các điều kiện bảo đảm cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo mẫu tại Phụ lục Va ban hành kèm theo Nghị định 143/2016 NĐ- CP và kèm theo các giấy tờ chứng minh;
 • Bản sao quy chế tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

b. Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp được làm bằng tiếng Việt hoặc tiếng Việt và tiếng Anh, bao gồm:

 • Văn bản đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp;
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) và quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
 • Báo cáo các điều kiện bảo đảm cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo mẫu tại Phụ lục Va ban hành kèm theo Nghị định 143/2016 NĐ- CP và kèm theo các giấy tờ chứng minh;
 • Bản sao quy chế tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

c. Đối với cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, bao gồm:

 • Văn bản đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp;
 • Bản sao quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có);
 • Báo cáo các điều kiện bảo đảm cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo mẫu tại Phụ lục Vb ban hành kèm theo Nghị định 143/2016 NĐ- CP và kèm theo các giấy tờ;
 • Bản sao điều lệ hoặc quy chế tổ chức, hoạt động.

3. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

a. Đối với trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học:

 • Gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp tới Tổng cục Dạy nghề;
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Dạy nghề tổ chức kiểm tra các điều kiện bảo đảm hoạt động giáo dục nghề nghiệp và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp; trường hợp không cấp giấy chứng nhận thì trong thời hạn 05 ngày làm việc phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, Tổng cục Dạy nghề gửi bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp tới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp để thực hiện quản lý theo địa bàn.

b. Đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp:

 • Gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp tới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở chính của cơ sở. Trường hợp đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp tại phân hiệu, địa điểm đào tạo khác không cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với nơi đặt trụ sở chính thì gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp tới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đặt phân hiệu, địa điểm đào tạo khác của cơ sở;
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm tra các điều kiện bảo đảm cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp; trường hợp không cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp thì trong thời hạn 05 ngày làm việc phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội gửi bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp về Tổng cục Dạy nghề để theo dõi, quản lý.

     Một số bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật doanh nghiệp: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.