Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Ninh Bình theo quy định

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Ninh Bình. Người lao động đang làm việc hoặc đang sinh sống ở Ninh Bình mà mong muốn hưởng bảo hiểm thất nghiệp ở [...]

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Ninh Bình

Kiến thức của bạn:

  • Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Ninh Bình

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Ninh Bình

    1. Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp ở Ninh Bình

    Người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp mà nghỉ việc được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

    Thứ nhất: (Người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp là người lao động có tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã đóng bảo hiểm thất nghiệp và được tổ chức bảo hiểm xã hội xác nhận. Tháng liền kề bao gồm cả thời gian sau:

  • Người lao động có tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị mà hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội;
  • Người lao động có tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mà tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã giao kết theo quy định của pháp luật không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị.

    Thứ hai: Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

     Thứ ba: Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

     Thứ tư: Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn 3 tháng (dương lịch) kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

    Thứ năm: Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày (làm việc), kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp với Trung tâm dịch vụ việc làm.

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Ninh Bình

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Ninh Bình

     2. Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Ninh Bình

     Người lao động đang làm việc hoặc đang sinh sống ở Ninh Bình mà mong muốn hưởng bảo hiểm thất nghiệp ở Ninh Bình thì có thể nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp đến trung tâm dịch vụ việc làm tại:

     Địa chỉ: Khu Làng Nghề Ninh Phong – Phường Ninh Phong – TP Ninh Bình – Tỉnh Ninh Bình.

    Số điện thoại tư vấn bảo hiểm: 19006500; Fax: 0303.898.954 Ext

Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn về nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Ninh Bình, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 1900 6178 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.comChúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.