Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Hà Nam theo quy định

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Hà Nam. Người lao động làm việc hoặc sinh sống ở Hà Nam mà mong muốn hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì có thể chuẩn bị 01 [...]

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Hà Nam

Kiến thức của bạn:

  • Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Hà Nam

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Hà Nam

    1. Mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp ở Hà Nam

     Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

     Nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định.

     Hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động thực hiện theo chế độ tiền lương do DN quyết định.

    Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng BHTN, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

    Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Hà Nam

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Hà Nam

    2. Chuyển nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Hà Nam

    Thứ nhất: Người lao động đã hưởng ít nhất 01 tháng trợ cấp thất nghiệp theo quy định mà có nhu cầu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh, thành phố khác thì phải làm đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu số 10 và gửi trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

     Thứ hai: Người lao động phải:

  • Điền mẫu Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp.
  • Nộp quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, thẻ BHYT cùng Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho cán bộ tiếp nhận.

     Thứ ba: Nhận lại hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm:

      a) Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động;

      b) Giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp;

      c) Bản chụp quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp;

      d) Bản chụp các quyết định hỗ trợ học nghề, quyết định tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, quyết định tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu có);

      đ) Bản chụp thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng (nếu có), các giấy tờ khác có trong hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

      Thứ tư: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày người lao động nhận được hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động phải nộp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi chuyển đến.

       Kể từ ngày người lao động nhận được hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động thực hiện các quyền và trách nhiệm trong thời gian đang  hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

       3. Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Hà Nam

       Người lao động làm việc hoặc sinh sống ở Hà Nam mà mong muốn hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì có thể chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp đến trung tâm dịch vụ việc làm ở Hà Nam tại:

      Địa chỉ: Đường Trần Quang Khải – Phường Lê Hồng Phong – Tp.Phủ Lý – Tỉnh Hà Nam

      Số điện thoại tư vấn bảo hiểm: 19006500

Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn về nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Hà Nam, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 1900 6178 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.