Nội dung khám giám định để hưởng chế độ hưu trí cho người lao động

Nội dung khám giám định để hưởng chế độ hưu trí cho người lao độngĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Nội dung khám giám định để hưởng chế độ hưu trí2 Nội dung tư vấn về nội dung khám giám định để hưởng chế độ hưu trí2.1      1. Nội dung khám giám […]

Nội dung khám giám định để hưởng chế độ hưu trí cho người lao động
Đánh giá bài viết

Nội dung khám giám định đ hưởng chế độ hưu trí

Kiến thức của bạn:

  • Nội dung khám giám định đ hưởng chế độ hưu trí

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về nội dung khám giám định đ hưởng chế độ hưu trí

     1. Nội dung khám giám định đ hưởng chế độ hưu trí cho người lao động

     Khoản 4 Điều 13 Thông tư 56/2017/TT-BYT hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động quy định về nội dung khám giám định đ hưởng chế độ hưu trí, chế độ tuất và nghỉ do không đủ sức khỏe để nuôi con sau khi sinh hoặc nghỉ dưỡng thai, nhận con nhờ mang thai hộ, khám giám định để hưởng bảo hiểm xã hội một lần căn cứ theo hồ sơ khám để hưởng chế độ hưu chí và hồ sơ khám để hưởng chế độ tuất.

     Trường hợp đã có Biên bản khám giám định tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc thương binh thì không thực hiện khám giám định lại các bệnh, thương tật đã ghi nhận trong Biên bản đó.

      Trường hợp đã có Biên bản khám giám định y khoa đối với các tổn thương và tỷ lệ tổn thương cơ thể do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thương binh và không trùng với tn thương do bệnh mới mắc thì tỷ lệ tổn thương cơ thể do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thương binh đã được xác định sẽ được cộng với tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh tật được đề nghị khám giám định.

     Trường hợp khám giám định để hưởng bảo hiểm xã hội một lần: Biên bản khám giám định y khoa phải th hiện rõ các nội dung theo quy định của Điều 4 Thông tư này.

Nội dung khám giám định để hưởng chế độ hưu trí

Nội dung khám giám định để hưởng chế độ hưu trí

     2. Nội dung khám giám định tổng hợp

     Khoản 5 Điều 13 Thông tư 56/2017/TT-BYT hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động quy định nội dung khám giám định tổng hợp như sau:

     Thứ nhất: Nội dung khám giám định tng hợp theo quy định về nội dung khám tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp phù hợp với từng đối tượng;

    Thứ hai: Trường hợp đối tượng đã bị thương tật hoặc bệnh nghề nghiệp nhưng mắc thêm thương tật hoặc bệnh nghề nghiệp trùng lặp với tổn thương trước đây:

     Thực hiện khám đúng, đủ thương tật, bệnh nghề nghiệp hiện có và căn cứ vào kết quả khám để xác định tỷ lệ suy giảm khả năng lao động theo phương pháp quy định tại Thông tư liên tịch s 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 9 năm 2013 của liên tịch Bộ Y tế và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH).

     Thứ ba: Trường hợp đối tượng đã bị thương tật hoặc bệnh nghề nghiệp nay bị mắc thêm thương tật hoặc bệnh nghề nghiệp gây tổn thương không trùng lặp với tổn thương trước đây:

     Thực hiện khám đúng, đủ thương tật, bệnh nghề nghiệp của ln này và cộng với tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động hoặc nghề nghiệp được kết luận trong Biên bản khám giám định y khoa của lần liền kề trước đó theo phương pháp quy định tại Thông tư số liên tịch 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH.

     Thứ tư: Trường hợp đối tượng đã khám giám định do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 02 lần trở lên nhưng chưa tổng hợp tỷ lệ:

     Trường hợp đối tượng đã khám giám định do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 02 lần trở lên trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì Hội đồng Giám định y khoa cộng tỷ lệ tổn thương cơ thể của các biên bản giám định đó theo phương pháp quy định tại Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH và ban hành Biên bn giám định mới.

     Ngoài trường hợp nêu trên thì Hội đồng Giám định y khoa thực hiện khám giám định đối với toàn bộ các tổn thương được ghi nhận trong Biên bản giám định gần nhất và tổng hợp tỷ lệ tổn thương cơ thể với tỷ lệ tổn thương cơ thể được ghi nhận trong Biên bản giám định còn lại.

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

      Để được tư vấn chi tiết về nội dung khám giám định để hưởng chế độ hưu trí, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành ơn.