Người sử dụng lao động trả sổ bảo hiểm xã hội khi chấm dứt hợp đồng

5 / 5 ( 1 vote ) NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRẢ SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI KHI CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG Kiến thức của bạn:      Người sử dụng lao động trả sổ bảo hiểm xã hội khi chấm dứt hợp đồng Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Bộ […]

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRẢ SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI KHI CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Kiến thức của bạn:

     Người sử dụng lao động trả sổ bảo hiểm xã hội khi chấm dứt hợp đồng

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung tư vấn:

     Khoản 1 Điều 3 Luật bảo hiểm xã hội quy định:

1. Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

1. Trả sổ bảo hiểm xã hội

     Theo khoản 3,  Điều 47 Bộ luật lao động 2012 quy định về Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động như sau:

“1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

  1. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.
  2. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.
  3. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán.”

     Tại khoản 5, điều 21 Luật bảo hiểm xã hội 2016  quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động như sau: “5. Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật”.

     Căn cứ theo quy định pháp luật nêu trên, kể cả trường hợp người lao động nghỉ việc do vi phạm hợp đồng lao động, bị sa thải hoặc tự ý nghỉ ngang không báo trước cho công ty thì bắt buộc công ty cũng phải trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Khi đã chốt sổ Bảo hiểm xã hội nhưng công ty không trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động là trái với quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

trả sổ bảo hiểm xã hội

trả sổ bảo hiểm xã hội

2. Quyền khiếu nại của người lao động

     Khi quyền lợi về bảo hiểm xã hội của người lao động bị ảnh hưởng do hành vi của người sử dụng lao động, người lao động có quyền khiếu nại theo quy định của Điều 118 Khoản 1 Luật BHXH 2016: “1. Người lao động, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, người đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội và những người khác có quyền khiếu nại quyết định, hành vi của người sử dụng lao động, tổ chức bảo hiểm xã hội khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình.”

     Việc giải quyết khiếu nại đối hành vi không trả sổ bảo hiểm cho người lao động thì người khiếu nại có quyền lựa chọn một trong hai hình thức sau đây:

     Khiếu nại lần đầu đến cơ quan,  người có hành vi vi phạm. Trường hợp cơ quan, người hành vi về bảo hiểm xã hội bị khiếu nại không còn tồn tại thì cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện có trách nhiệm giải quyết;

     Khởi kiện tại Tòa án theo quy định của pháp luật.

     Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi cung cấp nêu trên sẽ giúp cho quý khách hiểu được phần nào quy định của pháp luật về người sử dụng lao động trả sổ bảo hiểm xã hội khi chấm dứt hợp đồng. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật lao động miễn phí 24/7: 1900 6500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về Email: lienhe@luattoanquoc.com.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách. 

     Trân trọng /./.               

Liên kết tham khảo: