Người chưa thành niên là người như thế nào theo quy định của pháp luật hiện hành?

Người chưa thành niên là người như thế nào theo quy định của pháp luật hiện hành?, Như vậy ta thấy pháp luật hiện hành của nước ta chia

Người chưa thành niên là người như thế nào theo quy định của pháp luật hiện hành?

Kiến thức của bạn:

    Xin luật sư cho biết: Người chưa thành niên là người như thế nào theo quy định của pháp luật hiện hành. Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Kiến thức của luật sư:

     Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư như sau:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn: Người chưa thành niên là người như thế nào theo quy định của pháp luật hiện hành?

     Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về người chưa thành niên như sau:

Điều 21. Người chưa thành niên

“1. Người chưa thành niên là người chưa đủ mười tám tuổi.

2. Giao dịch dân sự của người chưa đủ sáu tuổi; do người đại diện theo pháp luật của người đó xác lập; thực hiện.

3. Người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi khi xác lập; thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý; trừ giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi.

4. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi tự mình xác lập; thực hiện giao dịch dân sự; trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản; động sản phải đăng ký và giao dịch dân sự khác theo quy định của luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.”

Người chưa thành niên

Người chưa thành niên

1. Thế nào là người chưa thành niên ?

     Theo quy định của BLDS 2015. Người chưa thành niên là người chưa đủ mười tám tuổi. Theo quy định trên người chưa thành niên được hiểu là người chưa phát triển đầy đủ về mặt thể chất và tinh thần của con người và được cụ thể hoá bằng giới hạn độ tuổi trong các văn bản pháp luật

     Như vậy; có thể thấy người chưa thành niên là người dưới 18 tuổi; chưa phát triển hoàn thiện về thể chất và tinh thần; chưa có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ pháp lý như người đã thành niên.

    Còn theo Điều 1 Công ước quốc tế về quyền trẻ em; được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 20/11/1989 có quy định: “Trong phạm vi Công ước này; trẻ em có nghĩa là người dưới 18 tuổi; trừ trường hợp luật pháp áp dụng đối với trẻ em có quy định tuổi thành niên sớm hơn”. 

     Như vậy; ta có thể thấy pháp luật Việt Nam hiện tại hoàn toàn phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em qua đó pháp luật nước ta đã phần nào đảm bảo quyền và nghĩa vụ của mình

2. Quyền và nghĩa vụ của người chưa thành niên

Theo quy định tại khoản 2, 3, 4 BLDS 2015 có quy định

“2. Giao dịch dân sự của người chưa đủ sáu tuổi do người đại diện theo pháp luật của người đó xác lập, thực hiện.

3. Người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi.

4. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và giao dịch dân sự khác theo quy định của luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.” 

     Như vậy ta thấy pháp luật hiện hành của nước ta chia người chưa thành niên thành các trường hợp cụ thể tương đương với đó là các quyền và nghĩa vụ cụ họ. Theo đó:

     – Người chưa đủ sáu tuổi: Theo quy định thì mọi giao dịch dân sự của người chưa đủ sáu tuổi do người đại diện theo pháp luật của người đó xác lập, thực hiện

     – Người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi: Đối với những người này thì khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi.

     – Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi: Với những người này thì có thể tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và giao dịch dân sự khác theo quy định của luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.” 

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

     Trên đây là ý kiến tư vấn pháp luật của chúng tôi. Nếu còn bất cứ vướng mắc nào. Bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật hình sự miễn phí 24/7 : 19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và  để  yêu cầu cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của bạn. Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp của anh chị để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của anh; chị.

     Trân trọng ./.

     Liên kết ngoài tham khảo: