Mẫu Tổng hợp kinh phí hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo

Mẫu Tổng hợp kinh phí hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáoĐánh giá bài viết Tổng hợp kinh phí hỗ trợ ăn trưa cho trẻ     Mẫu Tổng hợp kinh phí hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo được ban hành kèm theo Nghị định 06/2018/NĐ-CP hỗ trợ ăn trưa […]

Mẫu Tổng hợp kinh phí hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo
Đánh giá bài viết

Tổng hợp kinh phí hỗ trợ ăn trưa cho trẻ

    Mẫu Tổng hợp kinh phí hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo được ban hành kèm theo Nghị định 06/2018/NĐ-CP hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non. Trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ của cơ sở giáo dục mầm non, phòng giáo dục và đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ, tổng hợp danh sách trẻ em mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa (Mu số 02) gửi cơ quan tài chính cùng cấp trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định phê duyệt giải quyết chế độ hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo.

UBND quận/huyện…
Phòng Giáo dục và Đào tạo…
—————

Mẫu số 02

TỔNG HỢP KINH PHÍ HỖ TRỢ TIỀN ĂN TRƯA CHO TRẺ EM MẪU GIÁO
(Dùng cho phòng giáo dục và đào tạo)

TT

Tên cơ sở giáo dục mầm non

Thuộc xã

Số lượng trẻ em

Kinh phí hỗ trợ (nghìn đồng)

Ghi chú

Công lập

Ngoài công lập

Công lập

Ngoài công lập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

……..ngày ……..tháng ……….năm………
TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

>>> Tải tong-hop-kinh-phi-ho-tro-an-trua-cho-tre-em-mau-giao

    Bài viết tham khảo:

      Để được tư vấn chi tiết về tổng hợp kinh phí hỗ trợ ăn trưa cho trẻ, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.