Mẫu đơn đề nghị xác nhận kết quả thi hành án dân sự

Mẫu đơn đề nghị xác nhận kết quả thi hành án dân sự5 (100%) 1 vote ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN KẾT QUẢ THI HÀNH ÁN      Mẫu số D10-THADS đơn đề nghị xác nhận kết quả thi hành án được ban hành kèm theo thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp […]

Mẫu đơn đề nghị xác nhận kết quả thi hành án dân sự
5 (100%) 1 vote

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN KẾT QUẢ THI HÀNH ÁN

     Mẫu số D10-THADS đơn đề nghị xác nhận kết quả thi hành án được ban hành kèm theo thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thủ tục về quản lý hành chính và nghiệp vụ trong thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ tư pháp ban hành.    

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Về việc xác nhận kết quả thi hành án  

                Kính gửi:  Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự …………………………………

     Họ và tên người đề nghị (trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền và một trong các giấy tờ sau đây: căn cước công dân; chứng minh nhân dân; hộ chiếu; giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú): ……….. ………………………………………Địa chỉ………………………………………………………………..

     Theo Bản án, Quyết định số …………….. ngày ……….tháng ………năm ……….. của Tòa án ……………………………… và Quyết định thi hành án số…….  ngày……tháng….. năm ……… của Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự……….. thì ông (bà)…………………………………………………………………………………………………

địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………..

     Các khoản phải thi hành:

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

     Các khoản đã thi hành được:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

     Các khoản chưa thi hành:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

     Đề nghị xác nhận:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

     Các tài liệu kèm theo:

     – Bản án, Quyết định số ………………ngày  …tháng …..năm ……. của ……………………………..

     – Quyết định thi hành án số…….  ngày……tháng….. năm ……… của Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự………..

     – Tài liệu có liên quan khác ……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………                          

                                                                              …………. ngày …. tháng  …. năm 20……  

                                                                                               Người làm đơn                                                                                                                  (Ký, ghi rõ họ, tên hoặc điểm chỉ)

     Trên đây là đơn đề nghị xác nhận kết quả thi hành án. Bạn có thể tải trực tiếp link tại đây:

     >>> Đơn đề nghị về việc xác nhận kết quả thi hành án dân sự

     Để được tư vấn chi tiết về đơn đề nghị xác nhận kết quả thi hành án, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!