Mẫu đơn đề nghị thay đổi chấp hành viên trong thi hành án dân sự

Mẫu đơn đề nghị thay đổi chấp hành viên trong thi hành án dân sự5 (100%) 1 vote ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI CHẤP HÀNH VIÊN      Mẫu số D05-THADS đơn đề nghị thay đổi chấp hành viên được ban hành kèm theo thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thủ tục […]

Mẫu đơn đề nghị thay đổi chấp hành viên trong thi hành án dân sự
5 (100%) 1 vote

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI CHẤP HÀNH VIÊN

     Mẫu số D05-THADS đơn đề nghị thay đổi chấp hành viên được ban hành kèm theo thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thủ tục về quản lý hành chính và nghiệp vụ trong thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ tư pháp ban hành.     

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Về việc thay đổi Chấp hành viên

                Kính gửi:…………………………………………………………………………………………………….

     Họ tên người yêu cầu(trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền và một trong các giấy tờ sau đây: căn cước công dân; chứng minh nhân dân; hộ chiếu; giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú):………………………………………………………..Địa chỉ………………………………………..

     Chấp hành viên…………………………………………………………………………………..

có trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định thi hành án số…….  ngày……tháng….. năm ……… của Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự………………………………….:

     Đối với:

     Người được thi hành án ………………………………………………………………………………….

địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………….   

     Người phải thi hành án ……………………………………………………………………………………

địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………….

     Nội dung yêu cầu:.

…………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

     Lý do yêu cầu:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………

     Các tài liệu kèm theo

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………                          

                                                                              …………. ngày …. tháng  …. năm 20……  

                                                                                      Người yêu cầu                                                                                                                      (Ký, ghi rõ họ, tên hoặc điểm chỉ)   

     Trên đây là đơn đề nghị thay đổi chấp hành viên. Bạn có thể tải trực tiếp link tại đây:

     >>> Mẫu đơn đề nghị về việc thay đổi chấp hành viên

   Để được tư vấn chi tiết về đơn đề nghị thay đổi chấp hành viên, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!