Làm sao để cháu được thừa kế tài sản từ bà nội?

Làm sao để cháu được thừa kế tài sản từ bà nội? Bà nội mất ko có di chúc, em là cháu nội. Bà em là con thứ 7, ngoài bà em còn có cô 4, cô 6, bác 5 còn sống?

CHÁU ĐƯỢC THỪA KẾ TÀI SẢN TỪ BÀ NỘI

Câu hỏi của bạn:

     Bà nội mất không có di chúc, em là cháu nội. Bà em là con thứ 7, ngoài bà em còn có cô 4, cô 6, bác 5 còn sống? Làm sao để em thừa kế tài sản là mảnh đất từ đường bà em đang sống.

Câu trả lời của Luật sư:

     Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: 

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về cháu được thừa kế tài sản từ bà nội

     1. Phân chia di sản thừa kế không có di chúc

     Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác. Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 650 BLDS thì một trong những trường hợp thừa kế theo pháp luật được áp dụng là không có di chúc. Do đó, khi bà nội bạn mất không để lại di chúc, di sản sẽ được phân chia theo pháp luật. Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định. Cụ thể Điều 651 BLDS quy định về người thừa kế theo pháp luật như sau:

     “1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

     a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

     b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

     c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

     2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

     3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.”

     Di sản thừa kế sẽ được phân chia theo hàng thừa kế, hàng thừa kế thứ nhất sẽ được ưu tiên hưởng đầu tiên gồm: cha mẹ, vợ (chồng), con của người để lại di sản. Những người thuộc hàng thừa kế sau chỉ được hưởng khi không còn ai ở hàng thừa kế trước đủ điều kiện để hưởng di sản.

cháu được thừa kế tài sản từ bà nội

Cháu được thừa kế tài sản từ bà nội

     2. Làm sao để cháu được thừa kế tài sản từ bà nội?

     Tại Điều 613 BLDS quy định về người thừa kế, theo đó người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết.

     Xét theo hàng thừa kế thì người được ưu tiên nhận di sản của bà nội bạn sẽ là: ông nội bạn, bố bạn và các người con còn lại của bà bạn. Chỉ khi những người này không đủ điều kiện hưởng di sản của bà nội bạn để lại thì tiếp tục xem xét đến hàng thừa kế thứ hai. Bạn là cháu ruột của người để lại di sản thì sẽ được xem xét ngang hàng với anh, chị, em ruột của người để lại di sản; tức là nếu hàng thừa kế thứ hai được hưởng di sản thì những người có quyền yêu cầu phân chia là: bạn, cô 4, cô 6 và bác 5. Khi đó di sản sẽ được phân làm 4 phần bằng nhau, bạn chỉ quyền được hưởng toàn bộ khi 3 người thuộc diện hưởng di sản không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

     Ngoài ra, pháp luật cũng có quy định một trường hợp đặc biệt là thừa kế thế vị tại Điều 652 BLDS, khi con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống. Theo đó, nếu bố bạn mất trước hoặc cùng thời điểm với bà nội bạn thì bạn sẽ được quyền hưởng phần di sản mà bố bạn được hưởng nếu còn sống, Trong trường hợp này thì cũng không thể hưởng toàn bộ di sản, mà cần có sự thỏa thuận với những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất.

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

     Để được tư vấn chi tiết về cháu được thừa kế tài sản từ bà nội, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 24/7: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.