Kích thước của từng loại biển số nhà theo quy định của pháp luật

Kích thước của từng loại biển số nhà: Biển số nhà mặt đường, nhà trong ngõ, nhà trong ngách, nhà trong hẻm (rộng x cao): Biển có 1 hoặc 2 chữ số: 200 mm x

KÍCH THƯỚC CỦA TỪNG LOẠI BIỂN SỐ NHÀ

Kiến thức của bạn:

     Kích thước của từng loại biển số nhà theo quy định của pháp luật.

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung tư vấn về kích thước của từng loại biển số nhà

I. Kích thước của từng loại biển số nhà, biển chỉ dẫn công cộng

1. Quy định về các loại biển số nhà, biển chỉ dẫn công cộng

      Việc cụ thể hóa đánh số, gắn biển số nhà và biển chỉ dẫn công cộng trên địa bàn TP Hà Nội thể hiện tính khoa học, văn minh trong công tác quản lý đô thị, góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị và công tác quản lý hành chính, an ninh trật tự trên địa bàn. Các loại biển số nhà, biển chỉ dẫn công cộng được quy định cụ thể tại Quyết định 04/2014/QD-UBND TP Hà Nội như sau:

2. Biển số nhà mặt đường, nhà trong ngõ, nhà trong ngách, nhà trong hẻm (rộng x cao):

  • Biển có 1 hoặc 2 chữ số: 200 mm x 150 mm;
  • Biển có 3 chữ số: 230 mm x 150 mm;
  • Biển có 4 chữ số: 260 mm x 150 mm.
3. Biển số căn hộ chung cư hoặc phòng (rộng x cao):
  • Biển có 3 chữ số: 170 mm x 100 mm;
  • Biển có 4 chữ số: 190 mm x 100 mm;

4. Biển tên ngõ, ngách, hẻm (rộng x cao):

  • Biển tên ngõ: 560 mm x 320 mm;
  • Biển tên ngách: 420 mm x 240 mm;
  • Biển tên hẻm: 420 mm x 240 mm;

5. Biển tên ngôi nhà trong khu nhà, nhóm nhà (rộng x cao): 850 mm x 650 mm;

6. Biển tên tầng (rộng x cao): 300 mm x 300 mm;

7. Biển tên cầu thang (rộng x cao): 300 mm x 300 mm;

8. Biển sơ đồ khu nhà, nhóm nhà: tùy thuộc quy mô của khu nhà hoặc nhóm nhà nhưng diện tích biển sơ đồ không quá 4m2.

Kích thước của từng loại biển số nhà

Kích thước của từng loại biển số nhà

II. Thông tin trên biển chỉ dẫn công cộng

1. Biển tên ngõ, ngách, hẻm:

2. Biển tên ngõ: được thể hiện thành 02 dòng, dòng thứ nhất thể hiện tên ngõ đã có tên riêng (nếu có) hoặc tên ngõ lấy tên số nhà nhỏ hơn nằm kề ngay trước đầu ngõ; dòng thứ hai thể hiện tên đường phố.

     Ví dụ 1:

  • Ngõ Đình Đại
  • Phố Bạch Mai

     Ví dụ 2:

  • Ngõ 105
  • Phố Bạch Mai

3. Biển tên ngách: Trường hợp, ngách của ngõ có tên riêng, biển tên ngách được thể hiện thành hai dòng, dòng thứ nhất thể hiện tên ngách (lấy theo số nhà nhỏ hơn nằm kề trước đầu ngách); dòng thứ hai thể hiện tên ngõ.

     Ví dụ:

  • Ngách…
  • Ngõ Đình Đại

     Trường hợp, tên ngõ lấy theo tên số nhà, biển tên ngách được cấu tạo gồm: tên ngách và tên ngõ, được ngăn cách bằng dấu gạch chéo “/”

     Ví dụ: Ngách Z/Y (được đọc là Ngách Y, ngõ Z)

4. Biển tên hẻm:

     Trường hợp, hẻm trong ngách của ngõ có tên riêng, biển tên hẻm được cấu tạo gồm hai dòng, dòng thứ nhất thể hiện tên hẻm “/” tên ngách; dòng thứ hai thể hiện tên ngõ.

     Ví dụ: Hẻm Y/X

     Ngõ Đình Đại (được đọc là Hẻm X, Ngách Y, Ngõ Đình Đại)

     Trường hợp hẻm trong ngách của ngõ lấy theo tên số nhà, biển tên hẻm được cấu tạo gồm: tên hẻm “/” tên ngách “/” tên ngõ

     Ví dụ: Hẻm Z/Y/X (được đọc là hẻm X, ngách Y, ngõ Z)

5. Biển tên ngôi nhà trong khu nhà, nhóm nhà: thể hiện tên ghép của tên khu nhà hoặc nhóm nhà và số thứ tự của ngôi nhà trong khu nhà hoặc nhóm nhà đó (ví dụ: A10, B15, C4).

6. Biển tên tầng nhà: thể hiện số tầng nhà. Ví dụ: Tầng 2

7. Biển tên cầu thang: thể hiện chữ số mà cầu thang đó mang tên.

     Ví dụ: 1

8. Biển sơ đồ khu nhà, nhóm nhà: thể hiện tên riêng và sơ đồ mặt bằng khu nhà hoặc nhóm nhà.

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo các bài viết sau:

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về kích thước của từng loại biển số nhà như sau:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về kích thước của từng loại biển số  nhà hoặc các vấn đề khác mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email tới địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

 Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.