Tải mẫu tờ khai đăng ký nhà và gắn số, gắn biển số nhà

Tải mẫu tờ khai đăng ký nhà và gắn số, gắn biển số nhà: Kính gửi: UBND phường, xã, thị trấn……1. Phần tự kê khai: Họ và tên chủ sử dụng nhà ...

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ NHÀ VÀ GẮN SỐ, GẮN BIỂN SỐ NHÀ

Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2014/QĐ-UB ngày 25 tháng 01 năm 2014 có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 02 năm 2014.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

 

TỜ KÊ KHAI ĐĂNG KÝ NHÀ VÀ ĐÁNH SỐ, GẮN BIỂN SỐ NHÀ

Kính gửi: UBND phường, xã, thị trấn………………

1. Phn tự kê khai:

Họ và tên chủ sử dụng nhà (hoặc đại diện các hộ sử dụng nhà, cơ quan, tổ chức chính trị – kinh tế – xã hội):           

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Số hộ:……………………………. Tổng số người:……………………………………………..

Địa chỉ hiện tại:…………………………………………………………………………………………….

Phường, xã, thị trấn:………………………………. Quận:…………………………………….

Diện tích sử dụng nhà: …………………..m2Số tầng:……………………… ; Diện tích sử dụng đất:…………………..m2

2. Phần đăng ký nhà và đánh số, gắn biển số nhà:

Chủ sở hữu, sử dụng nhà xin đăng ký đánh số và gắn biển số nhà theo quy định của Thành phố;

Nộp tiền biển số nhà và công lắp đặt theo giá quy định của Thành phố.

Xin cam đoan kê khai trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

Đăng ký số nhà:
(Phần do UBND phường, xã, thị trấn ghi)

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

Hà Nội, ngày…… tháng…… năm 20….
Chủ sở hữu, sử dụng nhà
(Ký và ghi rõ họ tên)

 Bạn có thể tải mẫu tờ khai đăng ký nhà và gắn số, gắn biển số nhà theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu tờ khai về việc đăng ký nhà và gắn số, gắn biển số nhà

      Để được tư vấn vấn chi tiết về tờ khai đăng ký nhà và gắn số, gắn biển số nhà, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất. Xin chân thành cảm ơn..

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng./.