Kế toán tài khoản 331 quản lý quỹ hưu trí theo quy định

Kế toán tài khoản 331 quản lý quỹ hưu trí theo quy địnhĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Kế toán tài khoản 331 quản lý quỹ hưu trí2 Nội dung tư vấn về kế toán tài khoản 331 quản lý quỹ hưu trí3     1. Kế toán tài khoản 331 quản […]

Kế toán tài khoản 331 quản lý quỹ hưu trí theo quy định
Đánh giá bài viết

Kế toán tài khoản 331 quản lý quỹ hưu trí

Kiến thức của bạn:

  • Kế toán tài khoản 331 quản lý quỹ hưu trí

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về kế toán tài khoản 331 quản lý quỹ hưu trí

    1. Kế toán tài khoản 331 quản lý quỹ hưu trí

     Khoản 4 Điều 7 Thông tư 199/2014/TT-BTC kế toán áp dụng doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ doanh nghiệp tái bảo hiểm quy định về kế toán tài khoản 331 quản lý quỹ hưu trí như sau:

     Thứ nhất: Những trường hợp người được bảo hiểm không được rút trước hạn tài khoản bảo hiểm hưu trí khi chưa đạt đến độ tuổi nhất định theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm, mà không tiếp tục đóng được phí bảo hiểm nữa, DNBH nhân thọ vẫn tiếp tục theo dõi khoản phải trả này ở tài khoản dự phòng phải trả (dự phòng về nghiệp vụ bảo hiểm) cho đến khi thanh toán.

     Thứ hai: Khi chuyển giá trị tài khoản bảo hiểm hưu trí của khách hàng sang hợp đồng bảo hiểm hưu trí nhóm của doanh nghiệp bảo hiểm mới, ghi:

      + Đối với doanh nghiệp bảo hiểm chuyển giao, ghi:

      Nợ TK 624 – Chi phí trực tiếp kinh doanh bảo hiểm và khác (Chi tiết TK chi trả tiền bảo hiểm)

      Có TK 331 – Phải trả cho người bán (Chi tiết từng khách hàng tham gia bảo hiểm)

      Đồng thời ghi:

      Nợ TK 352 – Dự phòng phải trả

      Có TK 624 – Chi phí trực tiếp kinh doanh bảo hiểm và khác (Chi tiết dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm)

      Khi thanh toán giá trị tài khoản bảo hiểm hưu trí của khách hàng chuyển sang DNBH nhận chuyển giao, ghi:

      Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán (Chi tiết từng khách hàng tham gia bảo hiểm)

      Có cácTK 111, 112

      + Đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhận chuyển giao:

      Khi nhận giá trị tài khoản bảo hiểm hưu trí của khách hàng sang hợp đồng bảo hiểm hưu trí nhóm của doanh nghiệp nhận chuyển giao, ghi:

     Nợ các TK 111, 112

      Có TK 352 – Dự phòng phải trả.

Kế toán tài khoản 331 quản lý quỹ hưu trí

Kế toán tài khoản 331 quản lý quỹ hưu trí

      2. Hạch toán tài khoản 331

      Khoản 4 Điều 7 Thông tư 199/2014/TT-BTC kế toán áp dụng doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ doanh nghiệp tái bảo hiểm quy định về hạch toán tài khoản 331 như sau:

      Thứ nhất: Khi phát sinh các khoản thanh toán quyền lợi bảo hiểm cho người thụ hưởng khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, đáo hạn hợp đồng bảo hiểm hoặc các trường hợp khác theo hợp đồng bảo hiểm đã giao kết giữa doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và khách hàng (bên mua bảo hiểm), kế toán doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm gốc, ghi:

      Nợ TK 624 – Chi phí trực tiếp kinh doanh bảo hiểm và khác (TK 62411)

      Có TK 331 – Phải trả cho người bán (TK 3311).

      Thứ hai: Khi nhận dịch vụ cung cấp (chi phí giám định, xét giải quyết trả tiền bảo hiểm cho đối tượng được bảo hiểm và các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc) của người bán, kế toán doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm gốc, ghi:

      Nợ TK 624 – Chi phí trực tiếp kinh doanh bảo hiểm và khác (Tài khoản cấp 3 phù hợp)

      Có TK 331 – Phải trả cho người bán (TK 3311).

      Thứ ba: Khi thanh toán về trả tiền bảo hiểm cho đối tượng được bảo hiểm hoặc khi thanh toán các khoản nợ phải trả cho người cung cấp dịch vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc, kế toán doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm gốc ghi:

     Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán (TK 3311)

     Có các TK 111, 112

     Thứ tư: Căn cứ vào thông báo của doanh nghiệp nhượng tái bảo hiểm về số tiền bồi thường và trả tiền bảo hiểm và các chứng từ liên quan, kế toán doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm phản ánh số tiền phải trả về chi bồi thường nhận tái bảo hiểm và các khoản chi khác cho doanh nghiệp nhượng tái bảo hiểm, ghi:

     Nợ TK 624 – Chi phí trực tiếp kinh doanh bảo hiểm và khác (TK 6242) (Tài khoản cấp 3 phù hợp)

     Có TK 331 – Phải trả cho người bán (TK 3312).

Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn về kế toán tài khoản 331 quản lý quỹ hưu trí, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.