Kế toán tài khoản 244 ký quỹ ký cược dài hạn theo quy định

kế toán tài khoản 244 như sau: Tài khoản này dùng để phản ánh khoản ký quỹ bảo hiểm và ký quỹ, ký cược khác của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ [...]

Kế toán tài khoản 244

Kiến thức của bạn:

 • Kế toán tài khoản 244 ký quỹ ký cược dài hạn

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn:

     Thông tư 199/2014/TT-BTC kế toán áp dụng doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ doanh nghiệp tái bảo hiểm hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ cách sử dụng tài khoản, cách kê khai tài khoản bảo hiểm.

     Điều 6 Thông tư 199/2014/TT-BTC kế toán áp dụng doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ doanh nghiệp tái bảo hiểm quy định về kế toán tài khoản 244 như sau:

     Thứ nhất: Tài khoản này dùng để phản ánh khoản ký quỹ bảo hiểm và ký quỹ, ký cược khác của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ. Tài khoản 244 – “Ký quỹ, ký cược dài hạn”, có 2 tài khoản cấp 2:

 • Tài khoản 2441 – “Ký quỹ bảo hiểm”
 • Tài khoản 2448 – “Ký quỹ, ký cược khác”
  Kế toán tài khoản 244

  Kế toán tài khoản 244

      Thứ hai: Tài khoản 2441 – “Ký quỹ bảo hiểm”: Dùng để phản ánh số tiền doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ký quỹ bảo hiểm theo Luật kinh doanh bảo hiểm.

      a) Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 2441 – “Ký quỹ bảo hiểm”

 • Bên Nợ

     Số tiền doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ký quỹ dài hạn khi bắt đầu hoạt động kinh doanh và hoặc bổ sung trong quá trình hoạt động.

 • Bên Có

     Số tiền doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ sử dụng để đáp ứng các cam kết đối với bên mua bảo hiểm khi khả năng thanh toán bị thiếu hụt;

     Số tiền ký quỹ dài hạn doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ rút về khi chấm dứt hoạt động.

 • Số dư bên Nợ

     Số tiền đang ký quỹ dài hạn.

     b) Phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

 • Khi bắt đầu hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ chuyển tiền để ký quỹ bảo hiểm, ghi:

     Nợ TK 244 – Ký quỹ, ký cược dài hạn (2441)

     Có TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng.

 • Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ rút tiền ký quỹ bảo hiểm, ghi:

     Nợ TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng

     Có TK 244 – Ký quỹ, ký cược dài hạn (2441).

 • Khi doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ sử dụng số tiền ký quỹ bảo hiểm để đáp ứng các cam kết đối với bên mua bảo hiểm khi khả năng thanh toán bị thiếu hụt theo quy định của chế độ tài chính, ghi:

     Nợ các TK có liên quan

     Có TK 244 – Ký quỹ, ký cược dài hạn (2441).

     Thứ ba: Tài khoản 2448 – “Ký quỹ, ký cược khác”: Phản ánh số tiền hoặc giá trị tài sản mà doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đem đi ký quỹ, ký cược dài hạn tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác có thời hạn trên 1 năm ngoài các khoản ký quỹ bảo hiểm. Kế toán TK 2448 thực hiện theo quy định của TK 244 – “Ký quỹ, ký cược dài hạn” quy định trong Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành.

Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn chi tiết về Kế toán tài khoản 244, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về Kế toán tài khoản 244

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về luật đấu giá mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.