Hủy bỏ hợp đồng trong các trường hợp nào?

Hủy bỏ hợp đồng trong các trường hợp nào?Đánh giá bài viết HỦY BỎ HỢP ĐỒNG Câu hỏi của bạn:      Hủy bỏ hợp đồng trong các trường hợp nào? Câu trả lời của luật sư:      Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật […]

Hủy bỏ hợp đồng trong các trường hợp nào?
Đánh giá bài viết

HỦY BỎ HỢP ĐỒNG

Câu hỏi của bạn:

     Hủy bỏ hợp đồng trong các trường hợp nào?

Câu trả lời của luật sư:

     Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: 

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn

Điều 385 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

Điều 385. Khái niệm hợp đồng Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

     Hủy bỏ hợp đồng là một trong các trường hợp chấm dứt hợp đồng, được quy định tại Điều 423 BLDS 2015.

  1. Điều kiện áp dụng

     Một bên có quyền hủy bỏ hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại trong các trường hợp sau:

  • Bên kia vi phạm hợp đồng và đó là điều kiện hủy bỏ hợp đồng mà các bên đã thỏa thuận
  • Bên kia vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đồng

     Vi phạm nghiêm trọng là việc không thực hiện đúng nghĩa vụ của một bên đến mức làm cho bên kia không đạt được mục đích của việc giao kết hợp đồng.

  • Trường hợp khác do luật quy định

     Khi một bên hủy bỏ hợp đồng thì phải thông báo cho bên kia biết về việc hủy bỏ này, nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

hủy bỏ hợp đồng

Hủy bỏ hợp đồng

  1. Các trường hợp hủy bỏ hợp đồng

  • Hủy bỏ hợp đồng do chậm thực hiện nghĩa vụ (Điều 424)

     Khi bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ mà bên có quyền yêu cầu thực hiện trong một khoảng thời gian hợp lý nhưng bên có nghĩa vụ vẫn không thực hiện thì bên có quyền có thể hủy bỏ hợp đồng.

     Ngoài ra, bên có quyền còn có thể hủy bỏ hợp đồng khi nghĩa vụ không được thực hiện trong một thời hạn nhất định. Việc không thực hiện này khiến hợp đồng không đạt được mục đích.

  • Hủy bỏ hợp đồng do không có khả năng thực hiện (Điều 425)

     Trường hợp bên có nghĩa vụ không thể thực hiện được một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình làm cho mục đích của bên có quyền không thể đạt được thì bên có quyền có thể hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

  • Hủy bỏ hợp đồng trong trường hợp tài sản bị mất, bị hư hỏng (Điều 426)

     Trường hợp một bên làm mất, làm hư hỏng tài sản là đối tượng của hợp đồng mà không thể hoàn trả, đền bù bằng tài sản khác hoặc không thể sửa chữa, thay thế bằng tài sản cùng loại thì bên kia có quyền hủy bỏ hợp đồng.

     Bên vi phạm phải bồi thường bằng tiền ngang với giá trị của tài sản bị mất, bị hư hỏng, trừ trường hợp tài sản bị mất hoặc hư hỏng do sự kiện bất khả kháng (thiên tai, bão, lũ lụt…); sự việc xảy ra hoàn toàn do lỗi của bên có tài sản hoặc trường hợp có thỏa thuận khác.

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Hủy bỏ hợp đồng, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn dân sự 24/7 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.