Hướng dẫn viết mẫu đơn ủy quyền mới nhất – Luật Toàn quốc

Hướng dẫn viết mẫu đơn ủy quyền mới nhất – Luật Toàn quốc5 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 Mẫu đơn ủy quyền1.1  1.2 GIẤY ỦY QUYỀN2  3 Hướng dẫn cách viết Giấy ủy quyền: Mẫu đơn ủy quyền CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do […]

Hướng dẫn viết mẫu đơn ủy quyền mới nhất – Luật Toàn quốc
5 (100%) 1 vote

Mẫu đơn ủy quyền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————– o0o —————–

 

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dành cho cá nhân)

– Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015.

– Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

……., ngày…… tháng…… năm 20…… ; chúng tôi gồm có:

     1. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên:……………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………. 

Số CMND: ……………………………Cấp ngày: ……………………….Nơi cấp:……………………………. 

Quốc tịch:………………………………………………………………………………………………………… 

     2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: 

Họ tên:…………………………………………………………………………………………………………….. 

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………. 

Số CMND: ……………………………Cấp ngày: ……………………….Nơi cấp:…………………………….. 

Quốc tịch:……………………………………………………………………………………………………….. 

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

     3. CAM KẾT

– Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành ………. bản, mỗi bên giữ ……… bản.

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Hướng dẫn cách viết Giấy ủy quyền:

Nội dung ủy quyền

Trình bày toàn bộ nội dung vụ việc ủy quyền, ghi rõ giấy uy quyền này có giá trị từ ngày …. đến ngày …..

– Nên thỏa thuận rõ ràng về Nội dung, phạm vi ủy quyền;

– Nên có quy định cụ thể về thời hạn ủy quyền (VD: Giấy ủy quyền có thời hạn 3 tháng kể từ ngày ký)

– Khi làm xong văn bản bạn phải làm ít nhất là 03 bản, 2 bên phải đến UBND cấp xã (Tư Pháp) hoặc Phòng Công chứng để chứng thực chữ ký ủy quyền (nếu giấy ủy quyền giữa các cá nhân trong pháp nhân). Trong trường hợp này, cán bộ tư pháp xã phường đóng vai trò là người chứng kiến/người làm chứng xác nhận việc các bên có đầy đủ năng lực dân sự (khả năng nhận thức và điều khiển hành vi) và tự nguyện tham gia quan hệ ủy quyền.

– Trong một số giao dịch không yêu cầu bắt buộc phải có xác nhận của cơ quan nhà nước (UBND xã, Văn phòng công chứng…) thì có thể nhờ bên thứ 3 không liên quan đến quyền và lợi ích trong hoạt động ủy quyền ký xác nhận với vai trò là người làm chứng. Hoặc nếu không có người làm chứng, không muốn có người làm chứng thì bỏ nội dung này trong trường hợp đó tòa án vẫn chấp thuận nếu phát sinh tranh chấp về sau và hai bên tự nguyện thỏa thuận các nội dung không trái với quy định của pháp luật hiện hành.

    >>> Tải mau-don-uy-quyen

   Bài viết tham khảo:

   Để được tư vấn chi tiết về mẫu đơn ủy quyền, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.