Hợp đồng lao động vô hiệu và hậu quả pháp lý theo quy định của pháp luật

Hợp đồng lao động vô hiệu và hậu quả pháp lý theo quy định của pháp luật Hợp đồng vô hiệu là những hợp đồng không tuân thủ các điều kiện có hiệu lực

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÔ HIỆU VÀ HẬU QUẢ PHÁP LÝ

Kiến thức của bạn:

Hợp đồng lao đồng vô hiệu và hậu quả pháp lý

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

 • Bộ luật lao động 2012
 • Nghị định 05/2013/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động
 • Bộ luật dân sự 2015

Nội dung tư vấn:

1. Hợp đồng lao động vô hiệu khi nào?

     Hợp đồng vô hiệu là những hợp đồng không tuân thủ các điều kiện có hiệu lực do pháp luật quy định nên không có giá trị pháp lý, không làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của các bên.

     Theo điều 51 Bộ luật Lao động 2012, sửa đổi bởi Bộ luật Tố tụng dân sự thì thẩm quyền tuyên hợp đồng lao động vô hiệu là:

“Điều 51. Thẩm quyền tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu 

Tòa án nhân dân có quyền tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu.”

     Tại điều 50 của Bộ luật lao động 2012 đã quy định rõ ràng về các trường hợp về hợp đồng lao động vô hiệu như sau:

Hợp đồng lao động vô hiệu toàn phần khi:

 • Toàn bộ nội dung của hợp đồng lao động trái pháp luật;
 • Người ký kết hợp đồng lao động không đúng thẩm quyền;
 • Công việc mà hai bên đã giao kết trong hợp đồng lao động là công việc bị pháp luật cấm;
 • Nội dung của hợp đồng lao động hạn chế hoặc ngăn cản quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao động.
 • Toàn bộ nội dung của hợp đồng lao động quy định quyền lợi của người lao động thấp hơn quy định trong pháp luật về lao động, nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể đang áp dụng hoặc nội dung của hợp đồng lao động hạn chế các quyền khác của người lao động

Hợp đồng lao động vô hiệu từng phần khi:

 • Nội dung của phần đó vi phạm pháp luật nhưng không ảnh hưởng đến các phần còn lại của hợp đồng.
 • Một phần nội dung của hợp đồng lao động quy định quyền lợi của người lao động thấp hơn quy định trong pháp luật về lao động, nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể đang áp dụng hoặc nội dung của hợp đồng lao động hạn chế các quyền khác của người lao động thì vô hiệu phần đó

   

  3. Hậu quả pháp lý sau khi tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu

 Theo nguyên tắc chung của pháp luật dân sự, khi hợp đồng bị tuyên bố vô hiệu thì sẽ không làm phát sinh, không ràng buộc hiệu lực giữa các bên; làm cho Hợp đồng không có giá trị pháp lý kể từ thời điểm giao kết, cho dù Hợp đồng đã được thực hiện trên thực tế hay chưa. Khi hợp đồng bị vô hiệu thì các bên phải khôi phục lại tình trạng bên đầu, hoàn trả lại cho nhau những gì đã nhận, nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì hoàn trả bằng tiền, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có qua định khác.

Hợp đồng lao động vô hiệu

Hợp đồng lao động vô hiệu

     Hợp đồng lao động là một hình thức hợp đồng dân sự đặc thù, vì vậy hậu quả pháp lý khi hợp đồng lao động vô hiệu được quy định như sau:

Khi hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu từng phần:

 • Quyền, nghĩa vụ và lợi ích của các bên được giải quyết theo thỏa ước lao động tập thể hoặc theo quy định của pháp luật;
 • Các bên tiến hành sửa đổi, bổ sung phần của hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu để phù hợp với thỏa ước lao động tập thể hoặc pháp luật về lao động.

Khi hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu toàn bộ thì xử lý như sau:

 • Trong trường hợp do ký sai thẩm quyền thì cơ quan quản lý nhà nước về lao động hướng dẫn các bên ký lại;
 • Quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động được giải quyết theo quy định của pháp luật

     Bên cạnh đó, pháp luật cũng quy định về thẩm quyền tuyên bố lao động vô hiệu như sau:

” Điều 51 Bộ luật lao động 2012 về thẩm quyền tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu:  

1.  Thanh tra lao động, Toà án nhân dân có quyền tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu.

2. Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thanh tra lao động tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu.”

 Như vậy thẩm quyền tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu thuộc về tòa án nhân dân và thanh tra lao động.

 Pháp luật đã có quy định rất cụ thể và chặt chẽ về hệ quả cũng như trình tự xử lý hợp đồng vô hiệu. Việc quy định như trên là hoàn toàn phù hợp với sự phát triển của đời sống xã hội- lao động nhằm bảo đảm quyền lợi cho bên yếu thế hơn trong quan hệ pháp luật lao động là người lao động.

Để biết thêm về hợp đồng lao động vô hiệu, bạn có thể tham khảo liên kết sau:

    Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp quý khách hàng lựa chọn được phương án tốt nhất để giải quyết vấn đề của mình, còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật Lao Động miễn phí 24/7: 19006500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi  email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ và ý kiến đóng góp của mọi người dân trên cả nước để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

  Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách!

   Trân trọng./.

Liên kết tham khảo: