Hỏi cung bị can theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự 2015

Hỏi cung bị can theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự 2015Đánh giá bài viết HỎI CUNG BỊ CAN THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015 Kiến thức của bạn:       Hỏi cung bị can theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự 2015 […]

Hỏi cung bị can theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự 2015
Đánh giá bài viết

HỎI CUNG BỊ CAN THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

Kiến thức của bạn:

      Hỏi cung bị can theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự 2015
Kiến thức của luật sư:

      Chào bạn ! Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi qua email- Phòng tư vấn Luật của công ty Luật toàn quốc. Với câu hỏi của bạn. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

       Căn cứ pháp lý:

      Nội dung tư vấn:

      Bộ luật tố tụng hình sự 2015 có quy định về hỏi cung bị can như sau: 

         Điều 183. Hỏi cung bị can 

1.Việc hỏi cung bị can do Điều tra viên tiến hành sau khi có quyết định khởi tố bị can. Có thể hỏi cung bị can tại nơi tiến hành điều tra hoặc tại nơi ở của người đó.Trước khi hỏi cung bị can. Điều tra viên phải thông báo cho Kiểm sát viên, người bào chữa thời gian và địa điểm hỏi cung. Khi xét thấy cần thiết, Kiểm sát viên tham gia việc hỏi cung bị can.

2. Trước khi tiến hành hỏi cung lần đầu, Điều tra viên phải giải thích cho bị can biết rõ quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 60 của Bộ luật này. Việc này phải ghi vào biên bản.

Trường hợp vụ án có nhiều bị can thì hỏi riêng từng người và không để họ tiếp xúc với nhau. Có thể cho bị can viết bản tự khai của mình.

3. Không hỏi cung bị can vào ban đêm, trừ trường hợp không thể trì hoãn được nhưng phải ghi rõ lý do vào biên bản

4. Kiểm sát viên hỏi cung bị can trong trường hợp bị can kêu oan, khiếu nại hoạt động điều tra hoặc có căn cứ xác định việc điều tra vi phạm pháp luật hoặc trong trường hợp khác khi xét thấy cần thiết. Kiểm sát viên tiến hành hỏi cung bị can được tiến hành theo quy định tại Điều này.

5. Điều tra viên, cán bộ điều tra, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên bức cung, nhục hình đối với bị can thì phải chịu trấch nhiệm theo quy định của Bộ luật hình sự.

6. Việc hỏi cung bị can tại cơ sở giam giữ hoặc tại trụ sở cơ quan điều tra , cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải được ghi âm, ghi hình có âm thanh.

Việc hỏi cung bị can tại địa điểm khác được ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh theo yêu cầu của bị can hoặc của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

       1.Định nghĩa hỏi cung bị can 

      Hỏi cung bị can là biện pháp điều tra theo trình tự luật định đối với một người đã bị khởi tố về hình sự ( bị can) nhằm làm rõ sự thật về hành vi phạm tội của họ và của những người đồng phạm (nếu có). Khi tiến hành hỏi cung bị can, Điều tra viên phải quán triệt nguyên tác thận trọng, khách quan và phải tiến hành theo đúng thủ tục hỏi cung bị can.

 

Hỏi cung bị can

Hỏi cung bị can

      2.Thủ tục tiến hành hỏi cung bị can

      + Hỏi cung bị can có thể tiến hành tại nơi tiến hành điều tra hoặc tại nơi ở của người đó. Trước khi hỏi cung bị can, Điều tra viên phải thông báo cho Kiểm sát viên và người bào chữa thời gian, địa điểm hỏi cung. Khi xét thấy cần thiết, Kiểm sát viên tiến hành tham gia việc hỏi cung bị can.

      Quy định như vậy có ý nghĩa rất quan trọng đối với hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động điều tra của Viện Kiểm Sát nhằm đảm bảo việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi phạm tội được tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, truy tố đúng người, đúng tội.

    +Trường hợp người bào chữa được hỏi cung bị can thì biên bản hỏi cung bị can phải ghi đầy đủ câu hỏi của người bào chữa và trả lời của bị can.

     + Trước khi tiến hành hỏi cung lần đầu, Điều tra viên phải giải thích cho bị can biết rõ quyền và nghĩa vụ theo quy định tại điều 60 của Bộ luật này. Việc này phải ghi vào biên bản. Biên bản hỏi cung bị can phải ghi rõ các câu hỏi và trả lời. Nghiêm cấm cán bộ điều tra tự mình thêm, bớt hoặc sửa chữa lời khai của bị can.

     +Trường hợp vụ án có nhiều bị can thì hỏi riêng từng người và không để họ tiếp xúc với nhau. Có thể cho bị can viết bản tự khai của mình. Việc quy định như vậy để tránh thông cung, đảm bảo tính khách quan, toàn diện trong từng lời khai của các bị can.

    + Không hỏi cung bị can vào ban đêm, trừ trường hợp không thể trì hoãn được nhưng phải ghi rõ lý do vào biên bản.

    + Kiểm sát viên hỏi cung bị can trong trường hợp bị can kêu oan, khiếu nại hoạt động điều tra hoặc có căn cứ xác định việc điều tra vi phạm pháp luật hoặc trong trường hợp khác khi xét thấy cần thiết. Kiểm sát viên tiến hành hỏi cung bị can được tiến hành theo quy định tại Điều này.

      Điều tra viên, cán bộ điều tra, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên bức cung, nhục hình đối với bị can thì phải chịu trách nhiệm theo quy định của Bộ luật hình sự.

      Việc hỏi cung bị can tại cơ sở giam giữ hoặc tại trụ sở cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải được ghi âm, ghi hình có âm thanh.

      Việc hỏi cung bị can tại địa điểm khác được ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh theo yêu cầu của bị can hoặc của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

      Như vậy, trong quá trình thực hành công tố và kiểm sát điều tra đối với vụ án hình sự, việc nhận thức đúng đắn và đầy đủ các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục, kỹ năng hỏi cung của Kiểm sát viên và Điều tra viên có ý nghĩa đúng đắn trong việc giải quyết vụ án, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

      3. Biên bản hỏi cung bị can

      Mỗi lần hỏi cung bị can đều phải tiến hành lập biên bản. Biên bản hỏi cung bị can được lập theo quy định tại điều mẫu thống nhất . Biên bản ghi rõ ngày, giờ tháng, năm tiến hành tố tụng, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc , nội dung hoạt động hỏi cung bị can và phải ghi đầy đủ lời khai của bị can, các câu hỏi và câu trả lời.

      Sau khi hỏi cung bị can , Điều tra viên, cán bộ điều tra phải đọc biên bản cho bị can nghe hoặc để bị can tự đọc.  trường hợp bổ sung, sửa chữa biên bản thì Điều tra viên, cán bộ điều tra và bị can cùng ký xác nhận. Nếu biên bản có nhiều trang thì bị can ký vào từng trang biên bản. Trường hợp bị can viết bản tự khai thì Điều tra viên , Cán bộ điều tra và bị can cùng ký xác nhận vào bản tự khai đó.

      Trường hợp hỏi cung bị can có người bào chữa, người đại diện của bị can thì Điều tra viên, Cán bộ điều tra phải giải thích cho những người này biết về quyền và nghĩa vụ của họ trong khi hỏi cung bị can. Bị can, người bào chữa, người đại diện  cùng ký vào biên bản hỏi cung. Trường hợp người bào chữa được hỏi bị can thì biên bản phải ghi đầy đủ câu hỏi và câu trả lời của bị can.

       Trường hợp hỏi cung bị can là Kiểm sát viên thì biên bản hỏi cung phải được chuyển ngay cho Điều tra viên để đưa vào hồ sơ vụ án.

     Để được tư vấn chi tiết về hỏi cung bị can, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

     Liên kết ngoài tham khảo: