Hồ sơ thủ tục và lệ phí cấp giấy phép cho công ty xuất khẩu lao động

Hồ sơ thủ tục và lệ phí cấp giấy phép cho công ty xuất khẩu lao độngĐánh giá bài viết HỒ SƠ THỦ TỤC VÀ LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP CHO CÔNG TY XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG Kiến thức của bạn:    Hồ sơ thủ tục và lệ phí cấp giấy phép cho doanh nghiệp […]

Hồ sơ thủ tục và lệ phí cấp giấy phép cho công ty xuất khẩu lao động
Đánh giá bài viết

HỒ SƠ THỦ TỤC VÀ LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP CHO CÔNG TY XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

Kiến thức của bạn:

   Hồ sơ thủ tục và lệ phí cấp giấy phép cho doanh nghiệp đưa người lao động đi làm nước ngoài?

Câu trả lời của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

  • Bộ luật lao động năm 2012.
  • Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
  • Nghị định 126/2007 hướng dẫn chi tiết một số nội dung Luật người lao động Việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
  • Thông tư 21/2007 hướng dẫn chi tiết một số nội dung nghị định 126/2007.

Nội dung tư vấn :

    Căn cứ theo điều 10 Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định về hồ sơ thủ tục và lệ phí cấp giấy phép:

    Điều 10. Hồ sơ, thủ tục và lệ phí cấp Giấy phép

“1. Hồ sơ cấp Giấy phép bao gồm:

a) Văn bản đề nghị cấp Giấy phép của doanh nghiệp;

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

c) Các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về vốn pháp định theo quy định tại khoản 2 Điều 8 và các điều kiện quy định tại Điều 9 của Luật này.

2. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ quy định tại khoản 1 Điều này, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét cấp Giấy phép cho doanh nghiệp sau khi lấy ý kiến của một trong những người có thẩm quyền sau đây:

a) Thủ trưởng cơ quan ra quyết định thành lập hoặc đề nghị Thủ tướng Chính phủ thành lập đối với doanh nghiệp nhà nước;

b) Người ra quyết định thành lập đối với doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp;

c) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính đối với doanh nghiệp không thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này.

3. Trư­ờng hợp không cấp Giấy phép, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phải trả lời và nêu rõ lý do bằng văn bản cho doanh nghiệp.

4. Doanh nghiệp được cấp Giấy phép phải nộp lệ phí. Mức lệ phí cấp Giấy phép do Chính phủ quy định.”

thu-tuc-va-le-phi-cap-giay-phep

    Hồ sơ cấp giấy phép được hướng dẫn chi tiết tại khoản 2 mục 1 thông tư 21/2007:

“Hồ sơ cấp Giấy phép (khoản 1 Điều 10 của Luật):

Hồ sơ cấp Giấy phép nộp tại Cục Quản lý lao động ngoài nước, bao gồm:

a) Văn bản đề nghị cấp Giấy phép của doanh nghiệp theo mẫu tại Phụ lục số 02 kèm theo Thông tư này;

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

c) Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về vốn theo quy định;

d) Giấy xác nhận ký quỹ của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp ký quỹ;

đ) Đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định tại Điều 4 của Nghị định số 126/2007/NĐ-CP;

e) Sơ yếu lý lịch của người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài kèm theo giấy tờ chứng minh đủ điều kiện theo quy định tại khoản 3 Điều 9 của Luật;

g) Phương án tổ chức (đối với doanh nghiệp lần đầu tham gia hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài) hoặc báo cáo về tổ chức bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và bộ máy bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài;”

    Lệ phí cấp giấy phép được quy định tại điều 7 nghị định 126/2007:

    Điều 7. Lệ phí cấp Giấy phép (khoản 4 Điều 10 của Luật)

“1. Lệ phí cấp Giấy phép là 5 triệu đồng. Doanh nghiệp nộp lệ phí cấp Giấy phép tại thời điểm nhận Giấy phép.

2. Việc thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép được thực hiện theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.” 

   Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp quý khách hàng lựa chọn được phương án tốt nhất để giải quyết vấn đề của mình, còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật Lao Động miễn phí 24/7: 19006500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi  email: lienhe@luattoanquoc.comChúng tôi mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ và ý kiến đóng góp của mọi người dân trên cả nước để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

  Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách!

   Trân trọng./.

Liên kết tham khảo: