Hồ sơ xét tặng huân chương cho cá nhân tổ chức theo quy định

Hồ sơ xét tặng huân chương cho cá nhân tổ chức theo quy địnhĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Hồ sơ xét tặng huân chương2 Nội dung tư vấn về hồ sơ xét tặng huân chương2.1      1. Hồ sơ xét tặng huân chương các loại cho cá nhân, tổ chức2.1.1 […]

Hồ sơ xét tặng huân chương cho cá nhân tổ chức theo quy định
Đánh giá bài viết

Hồ sơ xét tặng huân chương

Kiến thức của bạn:

     Hồ sơ xét tặng huân chương cho cá nhân, tổ chức theo quy định.

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về hồ sơ xét tặng huân chương

     1. Hồ sơ xét tặng huân chương các loại cho cá nhân, tổ chức

     Điều 52 Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật thi đua khen thưởng quy định hồ sơ xét tặng huân chương các loại cho cá nhân, tổ chức như sau:

     Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương thẩm định hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước quyết định.

     Việc xét tặng “Huân chương Sao vàng”, “Huân chương Hồ Chí Minh” thực hiện theo thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về xét tặng thưởng Huân chương bậc cao.

      Hồ sơ đề nghị tặng Huân chương các loại, mỗi loại 03 bộ (bản chính), gồm:

  • Tờ trình của bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương;
  • Báo cáo thành tích của các trường hợp đề nghị khen thưởng có xác nhận của cấp trình Thủ tướng Chính phủ;
  • Biên bản họp xét khen thưởng của Hội đồng thi đua, khen thưởng bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương;
  • Trường hợp cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng đo có phát minh, sáng chế, sáng kiến phải có xác nhận của cơ quan quản lý có thẩm quyền.

     Hồ sơ đề nghị khen thưởng cho người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài có 03 bộ (bản chính), gồm: Tờ trình của bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương; báo cáo thành tích cá nhân do cơ quan trình khen thưởng thực hiện và văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về nghĩa vụ phải thực hiện đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật (nếu có).

     Hồ sơ Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ gồm 02 bộ (bản chính), gồm có: Tờ trình của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương (kèm theo danh sách) và hồ sơ có liên quan quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều này.

Hồ sơ xét tặng huân chương

Hồ sơ xét tặng huân chương

     2. Hồ sơ xét tặng huân chương đại đoàn kết dân tộc

     Điều 53 Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật thi đua khen thưởng quy định hồ sơ xét tặng huân chương đại đoàn kết dân tộc cho cá nhân, tổ chức như sau:

     “Huân chương Đại đoàn kết dân tộc” được xét tặng hàng năm vào dịp Quốc khánh 2 tháng 9 và ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất ngày 18 tháng 11.

     Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, đề xuất trường hợp đủ tiêu chuẩn, thông qua Hội đồng thi đua, khen thưởng cấp tỉnh xét; đối với các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương do Hội đồng thi đua, khen thưởng bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương xét. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Bộ trưởng, Thủ trưởng ban, ngành, lãnh đạo cơ quan trung ương của các đoàn thể trình Thủ tướng Chính phủ.

     Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương chủ trì, phối hợp với Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ.

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

     Để được tư vấn chi tiết về hồ sơ xét tặng huân chương cho cá nhân tổ chức, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.