Hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu biển bao gồm những giấy tờ gì?

Hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu biển bao gồm những giấy tờ gì?5 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 HỒ SƠ ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM BẰNG TÀU BIỂN2 Câu hỏi của bạn về hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu biển:   3 Câu […]

Hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu biển bao gồm những giấy tờ gì?
5 (100%) 1 vote

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM BẰNG TÀU BIỂN

Câu hỏi của bạn về hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu biển:  

     Hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu biển bao gồm những giấy tờ gì?

Câu trả lời của Luật sư về hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu biển:

     Chào bạn. Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu biển, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu biển như sau:

1. Căn cứ pháp lý về hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu biển

2. Nội dung tư vấn về hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu biển

     Căn cứ vào các quy định tại Mục 3 Chương II Nghị định 102/2017/NĐ-CP, tùy từng trường hợp hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu biển bao gồm các giấy tờ khác nhau.

2.1. Đăng ký thế chấp tàu biển

2.1.1. Các loại tàu biển được thế chấp

     Căn cứ Điều 31 Nghị định 102/2017/NĐ-CP, các loại tàu biển sau đây được thế chấp:

 • Tàu biển đăng ký không thời hạn;
 • Tàu biển đăng ký có thời hạn;
 • Tàu biển đang đóng;
 • Tàu biển đăng ký tạm thời;
 • Tàu biển loại nhỏ.
2.1.2. Hồ sơ đăng ký thế chấp tàu biển

     Người yêu cầu đăng ký nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký thế chấp tàu biển sau đây:

 • Phiếu yêu cầu đăng ký (01 bản chính);
 • Hợp đồng thế chấp tàu biển (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực);
 • Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu).

2.2. Hồ sơ đăng ký bảo lưu quyền sở hữu tàu biển

     Trường hợp mua bán tàu biển có bảo lưu quyền sở hữu, thì người yêu cầu đăng ký nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký bảo lưu quyền sở hữu sau đây:

 • Phiếu yêu cầu đăng ký (01 bản chính);
 • Hợp đồng mua bán tàu biển có điều khoản bảo lưu quyền sở hữu hoặc hợp đồng mua bán tàu biển kèm văn bản về bảo lưu quyền sở hữu tàu biển (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực);
 • Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu).
hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu biển

Hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu biển

2.3. Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng tàu biển đã đăng ký

     Người yêu cầu đăng ký nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng tàu biển đã đăng ký sau đây:

 • Phiếu yêu cầu đăng ký thay đổi (01 bản chính);
 • Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp tàu biển hoặc hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua bán tàu biển có điều khoản bảo lưu quyền sở hữu hoặc văn bản sửa đổi, bổ sung văn bản về bảo lưu quyền sở hữu tàu biển hoặc văn bản chứng minh nội dung thay đổi (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực);
 • Văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu biển đã cấp (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực);
 • Danh mục các hợp đồng thế chấp tàu biển đã đăng ký hoặc danh mục hợp đồng mua bán tàu biển có điều khoản bảo lưu quyền sở hữu hoặc văn bản về bảo lưu quyền sở hữu tàu biển đã đăng ký đối với trường hợp thay đổi tên của bên nhận bảo đảm hoặc thay đổi bên nhận bảo đảm trong nhiều hợp đồng thế chấp tàu biển hoặc hợp đồng mua bán tàu biển có điều khoản bảo lưu quyền sở hữu hoặc văn bản về bảo lưu quyền sở hữu tàu biển đã đăng ký (01 bản sao không có chứng thực);
 • Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu).

2.4. Hồ sơ sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng tàu biển đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký

     Trường hợp người yêu cầu đăng ký phát hiện có sai sót về nội dung biện pháp bảo đảm bằng tàu biển đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký, thì nộp 01 bộ hồ sơ sửa chữa sai sót sau đây:

 • Phiếu yêu cầu sửa chữa sai sót (01 bản chính);
 • Văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu biển đã cấp nếu có sai sót (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực);
 • Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu).

2.5. Hồ sơ đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp tàu biển

     Người yêu cầu đăng ký nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp tàu biển sau đây:

 • Phiếu yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp (01 bản chính);
 • Văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp (01 bản chính hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu);
 • Văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu biển đã cấp (01 bản sao không có chứng thực);
 • Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu).

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

     Để được tư vấn chi tiết về hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu biển, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.