Giấy tờ có giá trị xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam

Giấy tờ có giá trị xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam5 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 GIẤY TỜ CÓ GIÁ TRỊ XUẤT NHẬP CẢNH2 Câu hỏi về giấy tờ có giá trị xuất nhập cảnh3 Câu trả lời về giấy tờ có giá trị xuất nhập cảnh3.1 1. Căn cứ pháp […]

Giấy tờ có giá trị xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam
5 (100%) 1 vote

GIẤY TỜ CÓ GIÁ TRỊ XUẤT NHẬP CẢNH

Câu hỏi về giấy tờ có giá trị xuất nhập cảnh

     Giấy tờ có giá trị xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam

Câu trả lời về giấy tờ có giá trị xuất nhập cảnh

    Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về Giấy tờ có giá trị xuất nhập cảnh, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về Giấy tờ có giá trị xuất nhập cảnh như sau:

1. Căn cứ pháp lý về giấy tờ có giá trị xuất nhập cảnh

2. Nội dung tư vấn về giấy tờ có giá trị xuất nhập cảnh

2.1. Các giấy tờ cấp cho công dân Việt Nam để xuất cảnh, nhập cảnh

Các giấy tờ cấp cho công dân Việt Nam để xuất cảnh, nhập cảnh gồm hộ chiếu quốc gia và các giấy tờ khác căn cứ theo điều 4, điều 5 văn bản hợp nhất 07/VBHN-BCA như sau:

– Hộ chiếu quốc gia, bao gồm:

  • Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ: có giá trị không quá 5 năm tính từ ngày cấp. Nếu còn giá trị dưới 1 năm thì được gia hạn một lần, tối đa không quá 3 năm; khi hết hạn thì làm thủ tục cấp mới.
  • Hộ chiếu phổ thông: có giá trị không quá 10 năm tính từ ngày cấp và không được gia hạn, còn hạn thì được cấp lại, khi hết hạn thì làm thủ tục cấp mới. Trường hợp cấp cho trẻ em dưới 14 tuổi có giá trị không quá 5 năm tính từ ngày cấp. Trường hợp, trẻ em dưới 9 tuổi được cấp chung vào hộ chiếu phổ thông của cha hoặc mẹ nếu có đề nghị của cha hoặc mẹ trẻ em đó và có giá trị không quá 5 năm
Giấy tờ có giá trị xuất nhập cảnh

Giấy tờ có giá trị xuất nhập cảnh

     Công dân Việt Nam mang hộ chiếu quốc gia được xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu của Việt Nam. Trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác thì thực hiện theo quy định của Điều ước quốc tế đó.

– Giấy tờ khác bao gồm:

  • Giấy thông hành biên giới, Giấy thông hành nhập xuất cảnh, Giấy thông hành hồi hương: có giá trị không quá 12 tháng tính từ ngày cấp và không được gia hạn;
  • Hộ chiếu thuyền viên: có giá trị không quá 10 năm tính từ ngày cấp và không được gia hạn, còn hạn thì được cấp lại, khi hết hạn thì làm thủ tục cấp mới;
  • Giấy thông hành: có giá trị không quá 6 tháng tính từ ngày cấp và không được gia hạn

Công dân Việt Nam mang giấy tờ khác được xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu của Việt Nam theo quy định với từng loại giấy và Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập.

2.2. Đối tượng được cấp hộ chiếu và các giấy tờ khác để xuất nhập cảnh

– Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ: công dân Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cử hoặc quyết định cho ra nước ngoài, phù hợp với tính chất của chuyến đi cụ thể theo quy định tại điều 6 và điều 7 văn bản hợp nhất 07/VBHN-BCA;

– Hộ chiếu phổ thông cấp cho mọi công dân Việt Nam;

– Hộ chiếu thuyền viên cấp cho công dân Việt Nam là thuyền viên để xuất nhập cảnh theo tàu biển hoặc phương tiện thuỷ nội địa hoạt động tuyến quốc tế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Giao thông vận tải.

– Giấy thông hành biên giới và giấy thông hành nhập xuất cảnh cấp cho công dân Việt Nam qua lại nước có chung biên giới với Việt Nam, theo Điều ước quốc tế giữa Việt Nam với nước đó.

– Giấy thông hành hồi hương cấp cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh về thường trú ở Việt Nam.

– Giấy thông hành cấp cho công dân Việt Nam không định cư ở nước ngoài để nhập cảnh về thường trú ở Việt Nam trong những trường hợp sau đây:

  • Không được nước ngoài cho cư trú.
  • Phải về nước theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam mà không có hộ chiếu quốc gia.
  • Có nguyện vọng về nước nhưng không có hộ chiếu quốc gia.

     Một số bài viết có nội dung tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về giấy tờ có giá trị xuất nhập cảnh, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật dân sự: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.