Tải mẫu tờ khai cấp hộ chiếu phổ thông mới nhất

Mẫu tờ khai cấp hộ chiếu phổ thông mới nhất được quy định tại Thông tư 73/2021/TT-BCA do Bộ công an ban hành ngày 29/6/2021

1. Mẫu tờ khai cấp chiếu phổ thông được quy định tại đâu?

    Theo quy định của pháp luật hiện hành, có hai loại tờ khai cấp hộ chiếu phổ thông đó là mẫu tờ khai dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước và mẫu tờ khai dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở nước ngoài.

     Hiện cả hai biểu mẫu này đều được quy định tại Thông tư 73/2021/Tt-BCA.

2. Tải mẫu tờ khai cấp hộ chiếu phổ thông

Bạn có thể tham khảo mẫu tờ khai cấp hộ chiếu phổ thông dưới đây:

2.1 Mẫu tờ khai dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

TỜ KHAI

Dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp

hộ chiếu phổ thông ở trong nước)(1)

 

Ảnh
(2)

 

1. Họ và tên (chữ in hoa)………………………………………….. 2. Giới tính: Nam □   Nữ □

3. Sinh ngày…… tháng…… năm………… Nơi sinh (tỉnh, thành phố)………………………..

4. Số ĐDCN/CMND(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ngày cấp…../…../…….

5. Dân tộc……………… 6. Tôn giáo………………… 7. Số điện thoại…………………………

8. Địa chỉ đăng ký thường trú ………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

9. Địa chỉ đăng ký tạm trú ………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

10. Nghề nghiệp…………………… 11. Tên và địa chỉ cơ quan (nếu có)……………………..

…………………………………………………………………………………………………………

12. Cha: họ và tên ……………………………….……………… sinh ngày ……/……/…………

Mẹ: họ và tên ……………………………………………………. sinh ngày ……/……/…………

Vợ /chồng: họ và tên …………………………………………… sinh ngày ……/……/…………

13. Hộ chiếu phổ thông ln gn nhất (nếu có) số ……………. cấp ngày ……/……/…….

14. Nội dung đề nghị(4)………………………………………………………………………………

Cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử

 

 

Cấp hộ chiếu không gắn chíp điện tử

 

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật.

 

Xác nhận của Trưởng Công an phường, xã, thị trấn(5)

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

……, ngày…. tháng…. năm….

Người đề nghị (6)

(Ký, ghi rõ họ tên)

>>> Tải tờ khai cấp hộ chiếu công dân Việt Nam đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước

* Hướng dẫn viết tờ khai:

(1) Người đề nghị điền đầy đủ thông tin ghi trong mẫu, không được thêm bớt.

(2) Ảnh mới chụp không quá 06 tháng, cỡ 4cm x 6cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, trang phục lịch sự, phông ảnh nền trắng.

(3) Điền số định danh cá nhân, số Thẻ căn cước công dân hoặc số Chứng minh nhân dân.

(4) Ghi cụ thể: Đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu hoặc từ lần thứ hai; đề nghị khác nếu có (ghi rõ lý do). Trường hợp đề nghị cấp hộ chiếu có (hoặc không) gắn chíp điện tử thì đánh dấu (X) vào ô tương ứng.

(5) Áp dụng đối với người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi, người chưa đủ 14 tuổi. Trưởng Công an phường, xã, thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú xác nhận về thông tin điền trong tờ khai và ảnh dán trong tờ khai là của một người; đóng dấu giáp lai vào ảnh dán ở khung phía trên của tờ khai.

(6) Đối với người mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi, người chưa đủ 14 tuổi thì người đại diện hợp pháp ký thay.

2.2 Mẫu tờ khai dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở nước ngoài.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 TỜ KHAI

Dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp

hộ  chiếu phổ thông ở nước ngoài)(1)

Ảnh
(2)

 

1. Họ và tên (chữ in hoa)………………………………………….. 2. Giới tính: Nam □   Nữ □

3. Sinh ngày…… tháng…… năm………… Nơi sinh (tỉnh, thành phố)………………………..

4. Số ĐDCN/CMND(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ngày cấp…../…../…….

5. Dân tộc……………… 6. Tôn giáo………………… 7. Số điện thoại…………………………

8. Địa chỉ cư trú ở nước ngoài ……………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………………………………

9. Địa chỉ thường trú ở trong nước trước khi xuất cảnh ………………………………….…….

…………………………………………………………………………………………………………

10. Nghề nghiệp…………………… 11. Tên và địa chỉ cơ quan (nếu có)……………………..

…………………………………………………………………………………………………………

12. Cha: họ và tên ……………………………….……………… sinh ngày ……/……/…………

Mẹ: họ và tên ……………………………………………………. sinh ngày ……/……/…………

Vợ /chồng: họ và tên …………………………………………… sinh ngày ……/……/…………

13. Họ tên, địa chỉ, số điện thoại của thân nhân ở Việt Nam (nếu có) ………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

14. Xuất cảnh Việt Nam ngày ……/……/………. qua cửa khẩu ………………………………..

15. Hộ chiếu phổ thông ln gn nhất (nếu có)số……………. cấp ngày ……/……/…….

16. Nội dung đề nghị(4)………………………………………………………………………………

Cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử

Cấp hộ chiếu không gắn chíp điện tử

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật.

Làm tại……..…… ngày…. tháng…. năm….

Người đề nghị(5)

(Ký, ghi rõ họ tên)

>>> Tải mẫu tờ khai dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở nước ngoài.

* Hướng dẫn viết tờ khai:

(1) Người đề nghị điền đầy đủ thông tin ghi trong mẫu, không được thêm bớt.

(2) Ảnh mới chụp không quá 06 tháng, cỡ 4cm x 6cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, trang phục lịch sự, phông ảnh nền trắng.

(3) Điền số định danh cá nhân, số Thẻ căn cước công dân hoặc số Chứng minh nhân dân.

(4) Ghi cụ thể: Đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu hoặc từ lần thứ hai; đề nghị khác nếu có (ghi rõ lý do). Trường hợp đề nghị cấp hộ chiếu có (hoặc không) gắn chíp điện tử thì đánh dấu (X) vào ô tương ứng.

(5) Đối với người mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi, người chưa đủ 14 tuổi thì người đại diện hợp pháp ký thay.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về mẫu tờ khai cấp hộ chiếu phổ thông:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về mẫu tờ khai cấp hộ chiếu phổ thông như: thủ tục cấp hộ chiếu, cách viết tờ khai cấp hộ chiếu… mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.