Điều kiện bảo hộ tên thương mại theo quy định

Điều kiện bảo hộ tên thương mại phải thoả mãn các yếu tố sau đây: (1) là tập hợp các chữ cái, chữ số phát âm được, và (2) có khả năng phân biệt cho chủ thể

ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ TÊN THƯƠNG MẠI

Kiến thức của bạn:

    Điều kiện bảo hộ tên thương mại theo quy định

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý

Nội dung câu trả lời

1. Khái niệm, điều kiện bảo hộ tên thương mại

    Tên thương mại là tên của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.

     Điều 76 Luật Sở hữu trí tuệ quy định điều kiện chung đối với tên thương mại được bảo hộ như sau:

Điều 76. Điều kiện chung đối với tên thương mại được bảo hộ

Tên thương mại được bảo hộ nếu có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên thương mại đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.

    Tên thương mại muốn được bảo hộ phải thoả mãn các yếu tố sau đây: (1) là tập hợp các chữ cái, chữ số phát âm được, và (2) có khả năng phân biệt cho chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó.

    Mục 5 Luật SHTT quy định về điều kiện bảo hộ đối với tên thương mại, theo đó,  các tên gọi sẽ không được bảo hộ dưới dạng tên thương mại nếu chứa thành phần tên riêng (thí dụ “Mai”, “Minh” v.v.), trừ trường hợp đã được biết đến rộng rãi do sử dụng; hoặc gây nhầm lẫn với một tên thương mại khác đã được bảo hộ từ trước, hay không có chức năng phân biệt, hay trùng hoặc gây nhầm lẫn với một nhãn hiệu của người khác hoặc với chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ từ trước khi tên thương mại được sử dụng. Ngược lại một nhãn hiệu gây nhầm lẫn với một tên thương mại được bảo hộ từ trước cũng sẽ bị từ chối cấp bằng hay hủy văn bằng bảo hộ.

    Chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại có quyền sử dụng tên thương mại vào mục đích kinh doanh bằng cách dùng tên thương mại để xưng danh trong các hoạt động kinh doanh, thể hiện tên thương mại đó trong các giấy tờ giao dịch, biểu hiện, sản phẩm, hàng hóa, bao bì hàng hóa và quảng cáo. Chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại có quyền chuyển giao tên thương mại theo hợp đồng hoặc thừa kế cho người khác với điều kiện việc chuyển giao phải được tiến hành cùng với toàn bộ cơ sở kinh doanh và hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó.

Điều kiện bảo hộ tên thương mại

Điều kiện bảo hộ tên thương mại

2. Xử lý hành vi xâm phạm quyền đối với tên thương mại

    Hành vi xâm phạm đối với tên thương mại là mọi hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại trùng hoặc tương tự với tên thương mại của người khác đã được sử dụng trước cho cùng loại sản phẩm, dịch vụ hoặc cho sản phẩm, dịch vụ tương tự, gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, cơ sở kinh doanh, hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó.

    Chủ sở hữu trong trường hợp này có quyền yêu cầu Toà án hay các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác buộc người xâm phạm phải chấm dứt hành vi xâm phạm và bồi thường thiệt hại. Người tiêu dùng nếu bị nhầm lẫn do hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại cũng có quyền yêu cầu các cơ quan nhà nước có thẩm quyền buộc người xâm phạm phải chấm dứt hành vi xâm phạm và bồi thường thiệt hại. Thời hiệu khởi kiện, theo qui định chung của luật dân sự là 2 năm kể từ khi xảy ra hành vi xâm phạm.

    Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi cung cấp nêu trên sẽ giúp cho quý khách hiểu được phần nào quy định của pháp luật về điều kiện bảo hộ tên thương mại . Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật dân sự miễn phí 24/7: 1900 6500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về Email: lienhe@luattoanquoc.com.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách. 

     Trân trọng /./.               

Liên kết tham khảo: