Địa chỉ Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định

Địa chỉ Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định mới nhất 2020 và thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự của tòa án nhân dân tỉnh Nam Định.

 Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định

Câu hỏi của bạn về tòa án nhân dân tỉnh Nam Định:

      Chào Luật sư tôi muốn hỏi, tôi muốn giải quyết vụ việc dân sự ở tòa án nhân dân tỉnh Nam Định thì tôi đến địa chỉ nào? Những khó khăn tôi gặp phải khi tự mình làm việc với tòa án nhân dân tỉnh Nam Định? Tôi xin cám ơn.

Câu trả lời của luật sư về tòa án nhân dân tỉnh Nam Định:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về tòa án nhân dân tỉnh Nam Định, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về tòa án nhân dân tỉnh Nam Định như sau:

1. Cơ sở pháp lý về tòa án nhân dân tỉnh Nam Định

2. Nội dung tư vấn về tòa án nhân dân tỉnh Nam Định

      Bạn đang muốn biết về tòa án nhân dân tỉnh Nam Định. Đối với vấn đề trên, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về  tòa án nhân dân tỉnh Nam Định như sau:

2.1. Thông tin về địa chỉ tòa án nhân dân tỉnh Nam Định 

 • Địa chỉ: Km số 1, đại lộ Thiên Trường, phường Lộc Hòa, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định.
 • Điện thoại: 02283. 649. 899
 • Email: namdinh@toaan.gov.vn
 • Trải qua những giai đoạn thăng trầm của lịch sử, quá trình hình thành và phát triển của ngành Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định gắn liền với lịch sử xây dựng và hoàn thiện của hệ thống Tòa án nước nhà. Từ một đơn vị nằm trong hệ thống các Tòa án quân sự thuộc 4 tỉnh Ninh Bình, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, bướcgiai đoạn cách mạng mới: xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, ngành TAND tỉnh Nam Định không ngừng được củng cố và hoàn thiện. Từ Tòa án Đệ nhị cấp (năm 1947), Tòa án vùng tạm chiếm (năm 1951), hợp nhất Tòa án ba tỉnh thành Tòa án tỉnh Hà Nam Ninh (năm 1975), tách Tòa án tỉnh Hà Nam Ninh thành Tòa án tỉnh Nam Hà và Tòa án tỉnh Ninh Bình (năm 1992) và Tòa án tỉnh Nam Hà tách ra thành Tòa án tỉnh Hà Nam và Tòa án tỉnh Nam Định (năm 1997).

Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định

2.2. Thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự của tòa án nhân dân tỉnh Nam Định

     Theo quy định tại Điều 37 BLTTDS 2015, Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định cũng như các Tòa án nhân dân cấp tỉnh khác có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp dân sự sau:

Điều 37. Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh

1. Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những vụ việc sau đây:

a) Tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các Điều 26, 28, 30 và 32 của Bộ luật này, trừ những tranh chấp thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp huyện quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 35 của Bộ luật này;

b) Yêu cầu về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các Điều 27, 29, 31 và 33 của Bộ luật này, trừ những yêu cầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp huyện quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 35 của Bộ luật này;

c) Tranh chấp, yêu cầu quy định tại khoản 3 Điều 35 của Bộ luật này.

2. Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những vụ việc dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp huyện quy định tại Điều 35 của Bộ luật này mà Tòa án nhân dân cấp tỉnh tự mình lấy lên để giải quyết khi xét thấy cần thiết hoặc theo đề nghị của Tòa án nhân dân cấp huyện.

     Như vậy, để được giải quyết vụ việc dân sự tại tòa án nhân dân tỉnh Nam Định đầu tiên vụ việc đó phải thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án nhân dân tỉnh. Theo dữ liệu bạn cung cấp bạn chưa nói rõ vụ việc của bạn là gì nên bạn cần xem xét vụ việc đó có thuộc thẩm quyền của tòa án cấp tỉnh không, cụ thể vụ việc đó phải thuộc các trường hợp sau:

     -Những tranh chấp thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án nhân dân tỉnh Nam Định như sau:

 • Tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình như tranh chấp về bồi thường thiệt hại do áp dụng biện pháp ngăn chặn hành chính không đúng theo quy định của pháp luật về cạnh tranh, trừ trường hợp yêu cầu bồi thường thiệt hại được giải quyết trong vụ án hành chính.
 • Tranh chấp về kinh doanh, thương mại như tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận; tranh chấp giữa người chưa phải là thành viên công ty nhưng có giao dịch về chuyển nhượng phần vốn góp với công ty, thành viên công ty; tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty; tranh chấp giữa công ty với người quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc trong công ty cổ phần, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, bàn giao tài sản của công ty, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty. 

     – Những yêu cầu thuộc thẩm quyền giải quyền của tòa án nhân dân tỉnh Nam Định như sau:

 • Yêu cầu về dân sự như yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam hoặc không công nhận bản án, quyết định về dân sự, quyết định về tài sản trong bản án, quyết định hình sự, hành chính của Tòa án nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định về dân sự, quyết định về tài sản trong bản án, quyết định hình sự, hành chính của Tòa án nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam.
 • Yêu cầu về hôn nhân và gia đình như yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam hoặc không công nhận bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của Tòa án nước ngoài hoặc cơ quan khác có thẩm quyền của nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của Tòa án nước ngoài hoặc cơ quan khác có thẩm quyền của nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam.
 • Yêu cầu về kinh doanh, thương mại như yêu cầu liên quan đến việc Trọng tài thương mại Việt Nam giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật về Trọng tài thương mại; yêu cầu bắt giữ tàu bay, tàu biển theo quy định của pháp luật về hàng không dân dụng Việt Nam, về hàng hải Việt Nam, trừ trường hợp bắt giữ tàu bay, tàu biển để bảo đảm giải quyết vụ án; yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết kinh doanh, thương mại của Trọng tài nước ngoài,…
 • Yêu cầu về lao động như yêu cầu xét tính hợp pháp của cuộc đình công; yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam hoặc không công nhận bản án, quyết định lao động của Tòa án nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định lao động của Tòa án nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam; yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết lao động của Trọng tài nước ngoài.

     – Ngoài ra tòa án nhân dân tỉnh Nam Định còn có thẩm quyền giải quyết những tranh chấp, yêu cầu thuộc thẩm quyền của tòa án nhân dân cấp huyện mà có đương sự hoặc tài sản ở nước ngoài hoặc cần phải ủy thác tư pháp cho cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, cho Tòa án, cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

     – Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định có thể tự mình lấy lên để giải quyết khi xét thấy cần thiết những vụ việc dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp huyện theo thủ tục sơ thẩm.

Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định

2.3. Những khó khăn khi tự mình giải quyết tại tòa án nhân dân tỉnh Nam Định

     Bạn có thể tự mình giải quyết vụ việc tại tòa án nhân dân tỉnh Nam Định, nhưng trên thực tế bạn sẽ gặp nhiều rất nhiều khó khăn do trình tự, thủ tục tại tòa án rất phức tạp. Khi tự mình giải quyết tại tòa án nhân dân bạn sẽ gặp những khó khăn như: 

 • Đương sự thường gặp khó khăn trong việc chuẩn bị hồ sơ và soạn thảo đơn khởi kiện. Nhiều trường hợp đương sự soạn thảo đơn khởi kiện không đúng mẫu, nội dung không đảm bảo theo quy định của pháp luật, không nộp đủ các giấy tờ, chứng cứ kèm theo dẫn tới đơn khởi kiện không được thụ lý.
 • Khó khăn trong việc nộp hồ sơ, đơn khởi kiện: Việc nộp hồ sơ và đơn khởi kiện cần phải đúng tòa án và đúng thẩm quyền. Trong nhiều trường hợp đương sự nhiều khi không xác định đúng tòa án nơi phải nộp hồ sơ hặc nộp đơn không đúng thẩm quyền của tòa nên bị trả lại đơn khởi kiện dẫn đến mất thời gian khi giải quyết vụ việc.
 • Rất nhiều trường hợp đương không biết nên làm các thủ tục gì, làm ở đâu, làm như thế nào, trình tự ra sao ? Chi phí giải quyết vụ việc là bao nhiêu? 
 • Đương sự sẽ phải mất nhiều thời gian, kinh phí để tự chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ và giải quyết vụ việc tại tòa án.
 • Đương sự gặp khó khăn trong việc xác định đúng sai trong vụ việc, đánh giá chứng cứ để chứng minh đúng sai.
 • Trong nhiều trường hợp khi đương sự nộp hồ sơ, đơn khởi kiện nhưng không được thụ lý; được thụ lý nhưng không có hồi âm, cũng không có thông báo dẫn đến không rõ vụ việc của mình đã được tòa án hay không.

2.4. Dịch vụ Luật Toàn Quốc cung cấp

5/5 - (1 bình chọn)