Địa chỉ Tòa án nhân dân huyện Mường Chà

Tòa án nhân dân huyện Mường Chà có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp, yêu cầu dân sự, khiếu kiện quyết định, hành vi hành chính

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN MƯỜNG CHÀ

Tòa án nhân dân huyện Mường Chà được thành lập để giải quyết một số vấn đề liên quan đến tranh chấp, yêu cầu dân sự, hôn nhân gia đình,… giải quyết khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong lĩnh vực hành chính hay xét xử tội phạm vi phạm trong quy định của Bộ luật Hình sự. Qua nhiều năm hoạt động, các cán bộ tại Tòa án nhân dân huyện Mường Chà đã nỗ lực trong việc cải cách hoạt động tại Tòa, cách thức làm việc với người dân,… Tuy nhiên, hiện nay một số người dân vẫn còn gặp khó khăn khi không biết cách làm việc với Tòa án, Luật Toàn Quốc xin chia sẻ một vài thông tin về Tòa án nhân dân huyện Mường Chà.

1. Thông tin về Tòa án nhân dân huyện Mường Chà

Tòa án nhân dân huyện Mường Chà có trụ sở được đặt tại: Thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.

Thời gian làm việc: Tòa án nhân dân huyện Mường Chà làm việc tất cả các ngày trong tuần, trừ thứ 7, Chủ nhật, ngày Lễ, nghỉ Tết.

Buổi sáng: Từ 7h30 đến 11h30;

Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h.

Tòa án nhân dân cấp trên trực tiếp: Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên

2. Thẩm quyền của Tòa án nhân dân huyện Mường Chà

2.1 Thẩm quyền của Tòa án nhân dân huyện Mường Chà trong lĩnh vực dân sự

Hiện nay, thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện được quy định tại điều 35 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, cụ thể

Điều 35. Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện

1. Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp sau đây:

a) Tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình quy định tại Điều 26 và Điều 28 của Bộ luật này, trừ tranh chấp quy định tại khoản 7 Điều 26 của Bộ luật này;

b) Tranh chấp về kinh doanh, thương mại quy định tại khoản 1 Điều 30 của Bộ luật này;

c) Tranh chấp về lao động quy định tại Điều 32 của Bộ luật này. 2. Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết những yêu cầu sau đây:

a) Yêu cầu về dân sự quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 và 10 Điều 27 của Bộ luật này;

b) Yêu cầu về hôn nhân và gia đình quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 và 11 Điều 29 của Bộ luật này;

c) Yêu cầu về kinh doanh, thương mại quy định tại khoản 1 và khoản 6 Điều 31 của Bộ luật này;

d) Yêu cầu về lao động quy định tại khoản 1 và khoản 5 Điều 33 của Bộ luật này.

3. Những tranh chấp, yêu cầu quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này mà có đương sự hoặc tài sản ở nước ngoài hoặc cần phải ủy thác tư pháp cho cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, cho Tòa án, cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp huyện, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này.

4. Tòa án nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam hủy việc kết hôn trái pháp luật, giải quyết việc ly hôn, các tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của vợ chồng, cha mẹ và con, về nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi và giám hộ giữa công dân Việt Nam cư trú ở khu vực biên giới với công dân của nước láng giềng cùng cư trú ở khu vực biên giới với Việt Nam theo quy định của Bộ luật này và các quy định khác của pháp luật Việt Nam.

Trong lĩnh vực dân sự, Tòa án nhân dân cấp huyện giải quyết 2 vấn đề đó là: Tranh chấp và yêu cầu.

Về tranh chấp, một số tranh chấp dưới đây thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân cấp huyện

Tranh chấp dân sự: Tranh chấp về quốc tịch Việt Nam giữa cá nhân với cá nhân, tranh chấp về quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản, tranh chấp về giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự, tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 30 của Bộ luật này, tranh chấp về thừa kế tài sản, tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, tranh chấp liên quan đến tài sản bị cưỡng chế để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự,….

Tranh chấp kinh doanh, thương mại: Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận, tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận, tranh chấp giữa người chưa phải là thành viên công ty nhưng có giao dịch về chuyển nhượng phần vốn góp với công ty, thành viên công ty,….

Yêu cầu về hôn nhân và gia đình: Yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật, yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn, yêu cầu công nhận thỏa thuận của cha, mẹ về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn hoặc công nhận việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, yêu cầu hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên hoặc quyền thăm nom con sau khi ly hôn,…

Tòa án nhân dân cấp huyện giải quyết các vấn đề mà ở đó, các chủ thể là công dân Việt Nam, không có yếu tố nước ngoài, trừ trường hợp hủy việc kết hôn trái pháp luật, giải quyết việc ly hôn, các tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của vợ chồng, cha mẹ và con, về nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi và giám hộ giữa công dân Việt Nam cư trú ở khu vực biên giới với công dân của nước láng giềng cùng cư trú ở khu vực biên giới với Việt Nam.

Tòa án nhân dân huyện Mường Chà

3. Khó khăn khi làm việc tại Tòa án nhân dân huyện Mường Chà

Hiện nay, các vụ án, vụ việc dân sự xuất hiện ngày một gia tăng. Người dân đến làm việc tại Tòa án với số lượng lớn, tuy nhiên không phải ai cũng nắm rõ về cách thức, quy trình làm việc tại Tòa án. Luật Toàn Quốc xin chia sẻ một số khó khăn khi làm việc tại Tòa án.

Khó khăn đầu tiên là khó khăn về thu thập tài liệu, thông tin: Khách hàng gặp khó khăn khi xác định chứng cứ, tài liệu có liên quan đến vụ án, khó khăn khi không biết phải nộp thông tin cho người nào? Nộp bằng cách nào? Và thời gian là trong bao lâu?

Khó khăn thứ hai là cách soạn, viết đơn khởi kiện: Khách hàng gặp lúng túng trong việc không biết viết đơn khởi kiện, các yếu tố cấu thành đơn khởi kiện hay không biết được đơn khởi kiện có thể mua được không? Và mua đơn khởi kiện tại đâu….

Khó khăn thứ ba là khó khăn về nhận biết các quyền, nghĩa vụ của mình: Khách hàng không biết quyền bổ sung, thay đổi, hủy bỏ đơn khởi kiện, đơn yêu cầu, không biết quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ trong việc thu thập tài liệu, chứng cứ

khó khăn thứ tư là khách hàng không biết về tiền tạm ứng án phí, lệ phí và các chi phí phát sinh trong quá trình Tòa án giải quyết vụ án

Ngoài ra, khách hàng còn gặp khó khăn trong quá trình đi lại, việc phải đến Tòa án nhiều lần, ảnh hưởng đến các công việc cá nhân cũng như làm mất thời gian,….

4. Dịch vụ Luật Toàn Quốc cung cấp tại Tòa án

Hiểu được những khó khăn của khách hàng khi làm việc với Tòa án, Luật Toàn Quốc cung cấp một số dịch vụ nhằm hỗ trợ khách hàng khi thực hiện các công việc tại Tòa án nhân dân huyện Mường Chà.

 • Soạn đơn khởi kiện, đơn yêu cầu 
 • Thu thập chứng cứ, tài liệu, và nộp đơn khởi kiện cùng các thông tin đến địa chỉ Tòa án có thẩm quyền giải quyết
 • Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của đương sự trong quá trình giải quyết vụ án: Quyền yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng, nghĩa vụ nộp tạm ứng án phí, lệ phí, quyền yêu cầu cơ quan thi hành án thực hiện việc thi hành án
 • Đại diện theo ủy quyền thực hiện một số công việc theo quy định của pháp luật
 • Tham gia các buổi tranh tụng, hòa giải, lấy lời khai
 • Tư vấn phương hướng có lợi tối đa đối với khách hàng khi giải quyết vấn đề
 • Thực hiện việc viết đơn kháng cáo, kháng nghị bản án sơ thẩm, phúc thẩm

Tòa án nhân dân huyện Mường Chà

5. Dịch vụ pháp lý tại tòa án mà Luật Toàn Quốc đang cung cấp

Hiện nay, nhằm hỗ trợ khách hàng một cách tối đa, Luật Toàn Quốc có một số dịch vụ như sau

5.1 Dịch vụ tư vấn trực tiếp

Dịch vụ tư vấn trực tiếp được thực hiện tại trụ sở chính của Công ty

Trụ sở chính: Số 463 Hoàng Quốc Việt,  phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn: 1900.6500

Với dịch vụ tư vấn trực tiếp, khách hàng có thể trao đổi thông tin, tài liệu cho chúng tôi một cách trực tiếp, đầy đủ, nhằm dễ dàng đưa ra được lời giải đáp, phương hướng một cách chính xác, tiết kiệm thời gian cũng như quãng đường di chuyển của khách hàng.

5.2 Dịch vụ tư vấn pháp luật qua Email.

   Ngoài dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại, Luật Toàn Quốc hiện còn cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến qua Email. Nếu bạn có nhiều giấy tờ, chứng cứ và tình huống phức tạp bạn có thể gửi hồ sơ qua Email để được Luật Toàn Quốc tư vấn một cách chi tiết hơn. Cụ thể: 

 • Cách thức sử dụng dịch vụ: Gửi email kèm nội dung tư vấn về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com;
 • Cách thức hồi đáp của Luật sư: Trả lời qua trực tuyến bằng văn bản qua Email
 • Cách thức thanh toán: Qua chuyển khoản ngân hàng.
 • Mức phí dịch vụ: Không thu phí hoặc có trả phí. Chi phí hợp lý với từng yêu cầu tư vấn của bạn;

5.3 Dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại

    Với dịch vụ tư vấn trực tiếp qua điện thoại bạn sẽ được tư vấn ngay trực tiếp, được các Luật sư- Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn hoàn toàn miễn phí. Bạn chẳng cần đi đâu, chỉ cần nhấc điện thoại, kết nối với tổng đài 19006500 là sẽ được tư vấn mọi vấn đề pháp luật một cách dễ dàng.

     Với dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến bạn sẽ được:

 • Được tư vấn hoàn toàn miễn phí 24/7 trên phạm vi toàn quốc với tất cả các lĩnh vực; 
 • Không cần đi đâu, không cần tìm văn phòng luật, không cần đặt lịch hẹn mà vẫn có thể được tư vấn luật;
 • Nhận được câu trả lời ngay trong tình huống cần phải giải quyết các vấn đề pháp lý gấp;
 • Được tư vấn mọi vấn đề pháp lý. Nếu có nhiều giấy tờ tài liệu sẽ được hỗ trợ tư vấn trực tiếp và tư vấn qua hệ thống email.
 • Cách thức xử lý nhanh gọn, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức;

     Dịch vụ tư vấn luật trực tuyến hỗ trợ tư vấn mọi vấn đề pháp luật trên toàn quốc. Không giới hạn cả về không gian và thời gian. Sử dụng dịch vụ Luật sư sẽ chưa bao giờ trở lên dễ dàng hơn thế!

KẾT LUẬN: Trên là một số thông tin cơ bản về Tòa án nhân dân huyện Mường Chà. Khi gặp vấn đề, bạn có thể gửi đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân huyện Mường Chà. Tuy nhiên, bạn cần xem xét vấn đề bạn đang gặp có thuộc thẩm quyền của Tòa án hay không. Nếu có khó khăn trong quá trình làm việc với Tòa án, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua tổng đài tư vấn pháp luật: 1900.6500

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn về tòa án nhân dân huyện Mường Chà, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Việt Anh