Di chúc có hiệu lực trong bao lâu mới nhất

Như vậy, hiệu lực của di chúc sẽ kéo dài trong thời gian 30 năm đối với bất động sản và 10 năm đối với động sản. Nếu những người thừa kế không....

Di chúc có hiệu lực trong bao lâu

Câu hỏi của bạn về di chúc có hiệu lực trong bao lâu

     Chào Luật sư! Luật sư cho tôi hỏi di chúc có hiệu lực trong bao lâu? tôi xin chân thành cảm ơn

Câu trả lời của Luật sư về di chúc có hiệu lực trong bao lâu

      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về di chúc có hiệu lực trong bao lâu, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về di chúc có hiệu lực như sau:

1. Cơ sở pháp lý về di chúc có hiệu lực trong bao lâu

2. Nội dung tư vấn về di chúc có hiệu lực bao lâu

     Theo pháp luật dân sự thì di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Hiệu lực của di chúc được quy định như sau:

Di chúc có hiệu lực bao lâu

2.1. Hiệu lực của di chúc

     Theo quy định của pháp luật dân sự theo quy định tại khoản 1 Điều 643 như sau:

     ” Di chúc có hiệu lực từ thời điểm mở thừa kế.”

     Tuy nhiên, di chúc không có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong trường hợp: Người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; Cơ quan, tổ chức được chỉ định là người thừa kế không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

     Di chúc không có hiệu lực, nếu di sản để lại cho người thừa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế; nếu di sản để lại cho người thừa kế chỉ còn một phần thì phần di chúc về phần di sản còn lại vẫn có hiệu lực.

     Ngoài ra, khi một người để lại nhiều bản di chúc đối với một tài sản thì chỉ bản di chúc sau cùng có hiệu lực.

2.2. Thời hiệu thừa kế

      Căn cứ theo Điều 623 Bộ luật dân sự 2015 có quy định thời hiệu thừa kế để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó.

     Trường hợp không có người thừa kế đang quản lý di sản thì di sản được giải quyết như di sản thuộc quyền sở hữu của người đang chiếm hữu hoặc sẽ thuộc về Nhà nước, nếu không có người chiếm hữu theo quy định.

     Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế. Và thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại là 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

     Như vậy, hiệu lực của di chúc sẽ kéo dài trong thời gian 30 năm đối với bất động sản và 10 năm đối với động sản. Nếu những người thừa kế không có yêu cầu chia di sản thì di sản được giải quyết như di sản thuộc quyền sở hữu của người đang chiếm hữu hoặc sẽ thuộc về Nhà nước.

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về di chúc có hiệu lực trong bao lâu, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Huyền Trang