Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài theo quy định luật mới nhất

Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài theo quy định luật mới nhấtĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 ĐĂNG KÝ GIÁM HỘ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI2 Nội dung tư vấn: Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài2.1 1. Thẩm quyền đăng ký giám hộ2.1.1  2.1.2 2. […]

Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài theo quy định luật mới nhất
Đánh giá bài viết

ĐĂNG KÝ GIÁM HỘ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Câu hỏi của bạn:

     Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài như thế nào?

Câu trả lời của luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung tư vấn: Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

     Giám hộ là việc cá nhân hoặc pháp nhân đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật  hoặc được Ủy ban nhân dân cấp xã cử, được Tòa án chỉ định hoặc để thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

     Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam là việc đăng ký giám hộ giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài cư trú tại Việt Nam

1. Thẩm quyền đăng ký giám hộ

     Theo quy định của Luật hộ tịch năm 2014, thẩm quyền đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài sẽ được giao cho UBND cấp huyện giải quyết

     Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của người được giám hộ hoặc người giám hộ thực hiện đăng ký giám hộ giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài cùng cư trú tại Việt Nam.

 

Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

                     Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

2. Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

a) Đăng ký giám hộ đương nhiên

     Người yêu cầu đăng ký giám hộ nộp tờ khai đăng ký giám hộ theo mẫu quy định và giấy tờ chứng minh điều kiện giám hộ đương nhiên theo quy định của Bộ luật dân sự cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Trường hợp có nhiều người cùng đủ điều kiện làm giám hộ đương nhiên thì nộp thêm văn bản thỏa thuận về việc cử một người làm giám hộ đương nhiên. 

     Trường hợp có nhiều người cùng đủ điều kiện làm giám hộ đương nhiên thì nộp thêm văn bản thỏa thuận về việc cử một người làm giám hộ đương nhiên.

     Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, nếu thấy đủ điều kiện theo quy định pháp luật thì công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch. Đồng thời cùng người đi đăng ký giám hộ ký vào Sổ hộ tịch, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

b) Đăng ký giám hộ cử

     Bước 1: Người yêu cầu đăng ký giám hộ nộp tờ khai theo mẫu quy định và văn bản cử người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

     Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định, công chức làm công tác hộ tịch xác minh. Nếu thấy đủ điều kiện theo quy định pháp luật thì ghi vào Sổ hộ tịch và cùng người đi đăng ký giám hộ ký vào Sổ hộ tịch. Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp trích lục cho người yêu cầu

 Bài viết tham khảo: 

     Để được tư vấn chi tiết về đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoàiquý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hôn nhân 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.