Cộng dồn thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng trợ cấp thất nghiệp

Cộng dồn thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng trợ cấp thất nghiệp. Căn cứ tại điều 49 Luật việc làm năm 2013 quy định về điều kiện hưởng ...

CỘNG DỒN THỜI GIAN ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỂ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

 

Kiến thức của bạn:

    Mình muốn hỏi : Năm 2009 đến tháng 04/2014 mình có tham gia đóng bảo hiểm xã hội tại công ty B tại khu công nghiệp A, sau đó nghỉ việc. đến tháng 6/2014 mình đóng tiếp bảo hiểm xã hội tại công ty C ở khu công nghiệp A cho đến tháng 6/2015 thì chấm dứt hợp đồng tại công ty đó. Đến tháng 8/2015 cho đến nay mình tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội tại công ty E tại khu công nghiệp D. Nhưng khi về công ty này mình làm sổ bảo hiểm xã hội mới chứ không gộp sổ. Trong thời gian nghỉ việc từ công ty này sang công ty khác mình không đến cơ sở bảo hiểm thất nghiệp để khai báo và làm hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Vậy khi mình nghỉ việc tại công ty E ở D thì có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp cộng dồn từ khi đóng bảo hiểm xã hội dưới A đến bây giờ không ạ? Nếu được hưởng thì thủ tục cần làm những gì ạ? Mong bên Luật sư giải đáp giúp mình nhé.

    Xin cảm ơn!

Câu trả lời của luật sư:

   Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn :

     1. Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

     Căn cứ tại điều 49 Luật việc làm năm 2013 quy định về điều kiện hưởng như sau:

“ Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1,Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2.Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

e) Chết.”

      Theo quy định của luật, khi người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp nêu trên, trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

Cộng dồn thời gian đóng bảo hiểm xã hội

       Cộng dồn thời gian đóng bảo hiểm xã hội

    2. Cộng dồn thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng trợ cấp thất nghiệp

    Căn cứ theo quy định tại khoản 5 điều 3 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

“5. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội là thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi dừng đóng. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

   Theo như quy định trên, người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội ngắt quãng, không liên tục thì sẽ được cộng dồn thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

    Bên cạnh đó, tại điều 45 Luật việc làm năm 2013 quy định về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp như sau:

1. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.
2. Sau khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trước đó của người lao động không được tính để hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp cho lần hưởng bảo hiểm thất nghiệp tiếp theo được tính lại từ đầu, trừ trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại các điểm b, c, h, l, m và n khoản 3 Điều 53 của Luật này.
3. Thời gian người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp không được tính để hưởng trợ cấp mất việc làm hoặc trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật về lao động, pháp luật về viên chức.”

   Theo như quy định trên, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

    Liên hệ với trường hợp của bạn, bạn làm việc ở ba công ty khác nhau, bạn sẽ được cộng dồn thời gian đóng bảo hiểm xã hội để tính hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của luật.

   Theo như thông tin mà bạn cung cấp, bạn làm việc tại hai công ty ở khu công nghiệp A, thời gian đóng bảo hiểm xã hội được cộng dồn trong cùng một sổ bảo hiểm. Tuy nhiên, khi bạn chuyển đến làm việc tại công ty E ở khu công nghiệp D thì lại đóng riêng vào một sổ bảo hiểm khác mà không đóng chung vào một sổ. Như vậy, hiện tại bạn đang có hai sổ bảo hiểm xã hội.  Mà theo như quy định của luật, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

    Căn cứ theo quy định tại điểm e, mục 2.1 khoản 2 điều 45 Quyết định số 595/2015/QĐ- BHXH ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quản lí sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế  như sau:

“e) Trường hợp một người có từ 02 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau thì cơ quan BHXH thực hiện hoàn trả cho người lao động số tiền đơn vị và người lao động đã đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất và số tiền đã đóng vào quỹ BHTN (bao gồm cả số tiền thuộc trách nhiệm đóng BHXH, BHTN của người sử dụng lao động), không bao gồm tiền lãi.”

   Theo quy định trên, khi tham gia bảo hiểm xã hội một người chỉ được phép có một sổ bảo hiểm, nếu một người có từ hai sổ bảo hiểm trở lên thì phải thu hồi ghi thời gian đóng vào một sổ có thời gian tham gia sớm nhất.

   Như vậy, để tính thời gian đóng bảo hiểm xã hội xét hưởng trợ cấp thất nghiệp, khi có hai sổ bảo hiểm trở lên, bạn cần nộp đơn lên cơ quan bảo hiểm làm thủ tục gộp sổ bảo hiểm xã hội. Về thủ tục gộp sổ bảo hiểm xã hội, bạn có thể tham khảo bài viết sau: Thủ tục gộp sổ khi có hai sổ bảo hiểm xã hội

   Sau khi làm xong thủ tục gộp sổ thành một sổ chung, thời gian đóng bảo hiểm xã hội của bạn sẽ được cộng dồn tính hưởng trợ cấp thất nghiệp. Khi đó, bạn có thể làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp bình thường trong thời hạn 03 tháng kể từ khi chấm dứt hợp đồng lao động, bạn phải nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm nơi bạn muốn nhận trợ cấp thất nghiệp

   Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau:

    Thủ tục gộp sổ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật

    Điều kiện hưởng lương hưu và hồ sơ hưởng lương hưu

   Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp quý khách hàng lựa chọn được phương án tốt nhất để giải quyết vấn đề của mình, còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật Lao Động miễn phí 24/7: 19006500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi  email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ và ý kiến đóng góp của mọi người dân trên cả nước để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

  Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách!

   Trân trọng./.

Liên kết tham khảo