Con có được hưởng di sản của mẹ hay không khi không có tên trong di chúc ?

Con có được hưởng di sản của mẹ hay không khi không có tên trong di chúc ?, Bộ luật dân sự năm 2015 quy định di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân ...

Con có được hưởng di sản của mẹ hay không khi không có tên trong di chúc ?

Câu hỏi của bạn:

   Xin luật sư cho biết: Gia đình tôi có 3 anh em trai, tôi là con cả. Mẹ tôi có mảnh đất 600m2 đã chia cho hai em tôi 300m2 phần còn lại 300m2 mẹ tôi đang sử dụng. Nhưng mẹ tôi tuyên bố và di chúc là tôi không có quyền lợi gì ở mảnh đất 300m2 còn lại mặc dù tôi vẫn thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người con, không bất hiếu với bố mẹ. Xin hỏi sau khi mẹ tôi qua đời, di chúc có hiệu lực vậy tôi có được hưởng quyền lợi ở mảnh đất còn lại không? Xin cám ơn Luật sư. Tôi xin cảm ơn

Câu trả lời của bạn

     Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư như sau:

Căn cứ pháp lý

Nội dung tư vấn: Con có được hưởng di sản của mẹ hay không khi không có tên trong di chúc ?

1. Phân chia di sản thừa kê theo chúc

Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về việc phân chia di sản thừa kế theo di trúc như sau:

Điều 659. Phân chia di sản theo di chúc

“1. Việc phân chia di sản được thực hiện theo ý chí của người để lại di chúc; nếu di chúc không xác định rõ phần của từng người thừa kế thì di sản được chia đều cho những người được chỉ định trong di chúc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Trường hợp di chúc xác định phân chia di sản theo hiện vật thì người thừa kế được nhận hiện vật kèm theo hoa lợi, lợi tức thu được từ hiện vật đó hoặc phải chịu phần giá trị của hiện vật bị giảm sút tính đến thời điểm phân chia di sản; nếu hiện vật bị tiêu hủy do lỗi của người khác thì người thừa kế có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại.

3. Trường hợp di chúc chỉ xác định phân chia di sản theo tỷ lệ đối với tổng giá trị khối di sản thì tỷ lệ này được tính trên giá trị khối di sản đang còn vào thời điểm phân chia di sản.”

Con có được hưởng di sản của mẹ hay không

Con có được hưởng di sản của mẹ hay không

     Bộ luật dân sự năm 2015 quy định di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Trong trường hợp người chết để lại di sản thừa kế của họ cho những người được hưởng di sản thừa kế bằng việc định đoạt cho họ được hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trong di chúc thì sau khi người để lại di sản thừa kế chết thì di sản sẽ được định định đoạt như nội dung của di chúc

2. Con có được hưởng di sản của mẹ hay không khi không có tên trong di chúc ?

Theo quy định của BLDS năm 2015 quy định về những người thừa kế không phụ thuộc nộ dung của di chúc như sau:

Điều 644. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

“1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.

2. Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật này.”

     Theo quy định của pháp luật nếu người để lại di sản có con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng hoặc con thành niên mà không có khả năng lao động thì vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất

     Theo như câu hỏi của bạn thì mẹ bạn đã soạn thảo di chúc với nội dung định đoạt là không cho bạn hưởng di sản thừa kế. Như vậy với nội dung di chúc này thì sau khi mẹ bạn chết, bạn sẽ không có quyền được hưởng di sản thừa kế của mẹ bạn. Trừ trường hợp bạn là người chưa thành niên hoặc đã thành niên mà mất khả năng lao động, trong trường hợp này bạn sẽ chỉ được hưởng bằng 2/3 của một suất thừa kế chia theo pháp luật

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

Trên đây là ý kiến tư vấn pháp luật của chúng tôi. Nếu còn bất cứ vướng mắc nào, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật dân sự miễn phí 24/7: 19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và  để  yêu cầu  cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của bạn. Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp của mọi người để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của mọi người.

Trân trọng ./.

Liên kết ngoài tham khảo: