Cơ cấu tổ chức của Hội đồng tiền lương quốc gia theo quy định

Cơ cấu tổ chức của Hội đồng tiền lương quốc gia theo quy địnhĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Cơ cấu tổ chức của Hội đồng tiền lương quốc gia2 Nội dung tư vấn về cơ cấu tổ chức của Hội đồng tiền lương quốc gia2.1      1. Chức năng nhiệm […]

Cơ cấu tổ chức của Hội đồng tiền lương quốc gia theo quy định
Đánh giá bài viết

Cơ cấu tổ chức của Hội đồng tiền lương quốc gia

Kiến thức của bạn:

  • Cơ cấu tổ chức của Hội đồng tiền lương quốc gia

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

  • Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn bộ luật lao động về tiền lương

Nội dung tư vấn về cơ cấu tổ chức của Hội đồng tiền lương quốc gia

     1. Chức năng nhiệm vụ của Hội đồng tiền lương quốc gia

     Điều 4 Điều 5 Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn bộ luật lao động về tiền lương quy định về chức năng nhiệm vụ của hội đồng tiền lương quốc gia như sau:

     Thứ nhất: Hội đồng tiền lương quốc gia thực hiện chức năng tư vấn cho Chính phủ về điều chỉnh, công bố mức lương tối thiểu vùng.

     Thứ hai: Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng tiền lương quốc gia.

     Thứ ba: Phân tích tình hình kinh tế – xã hội, mức sống dân cư để xác định, dự báo nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; đánh giá tình hình thực hiện mức lương tối thiểu vùng, mức tiền lương trên thị trường lao động và khả năng chi trả của doanh nghiệp để xây dựng và khuyến nghị với Chính phủ phương án tiền lương tối thiểu vùng hàng năm và từng thời kỳ.

     Thứ tư: Nghiên cứu, khuyến nghị với Chính phủ mức lương tối thiểu theo giờ áp dụng đối với một số nghề, công việc không thường xuyên hoặc làm việc không trọn thời gian.

     Thứ năm: Tổ chức rà soát, đánh giá việc phân vùng địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng để khuyến nghị với Chính phủ điều chỉnh, bổ sung phân vùng địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng.

     Thứ sáu: Khảo sát thực tiễn, nghiên cứu kinh nghiệm nước ngoài để nâng cao năng lực và hiệu quả tư vấn, khuyến nghị về tiền lương tối thiểu.

     Thứ bảy: Nghiên cứu, tư vấn các vấn đề khác liên quan đến chính sách tiền lương theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Cơ cấu tổ chức của Hội đồng tiền lương quốc gia

Cơ cấu tổ chức của Hội đồng tiền lương quốc gia

     2. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng tiền lương quốc gia

     Điều 5 Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn bộ luật lao động về tiền lương quy định về cơ cấu tổ chức của Hội đồng tiền lương quốc gia như sau:

     Thứ nhất: Hội đồng tiền lương quốc gia có 15 thành viên, bao gồm: 05 thành viên đại diện của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, 05 thành viên đại diện của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và 05 thành viên đại diện của tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở trung ương, trong đó:

     a) Chủ tịch Hội đồng là một Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

     b) Ba Phó Chủ tịch Hội đồng, gồm: Một Phó Chủ tịch Hội đồng là Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, một Phó Chủ tịch Hội đồng là Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và một Phó Chủ tịch Hội đồng là Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;

     c) Các ủy viên Hội đồng, bao gồm: Bốn ủy viên Hội đồng là đại diện của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; bốn ủy viên Hội đồng là đại diện của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; một ủy viên Hội đồng là đại diện của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; hai ủy viên Hội đồng là đại diện của hai hiệp hội ngành nghề ở Trung ương có sử dụng nhiều lao động.

     Thứ hai: Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội bổ nhiệm các ủy viên Hội đồng tiền lương quốc gia.

     Thứ ba: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng tiền lương quốc gia là người có chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực lao động, tiền lương; có trình độ, năng lực để xem xét, đề xuất những kiến nghị yêu cầu của cơ quan do mình đại diện và có điều kiện tham gia các hoạt động của Hội đồng tiền lương quốc gia. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và ủy viên Hội đồng tiền lương quốc gia làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, nhiệm kỳ là 05 năm.

      Thứ tư: Hội đồng tiền lương quốc gia có bộ phận kỹ thuật và bộ phận thường trực giúp Hội đồng nghiên cứu, khảo sát, tổng hợp, xây dựng phương án tiền lương tối thiểu vùng, phân vùng áp dụng mức lương tối thiểu để đưa ra thảo luận tại Hội đồng và thực hiện công tác hành chính của Hội đồng.

      Thứ năm: Kinh phí hoạt động của Hội đồng tiền lương quốc gia do ngân sách nhà nước bảo đảm, được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các nguồn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

     Để được tư vấn về cơ cấu tổ chức của Hội đồng tiền lương quốc gia chi tiết về bảo hiểm quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Xin chân thành cảm ơn.