Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh theo quy định

Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh theo quy địnhĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh2 Nội dung tư vấn về chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh3      1. Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh3.1      2. Lộ trình cấp chứng chỉ […]

Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh theo quy định
Đánh giá bài viết

Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh

Kiến thức của bạn:

     Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh.

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh

     1. Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh

     Điều 25 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009 quy định chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh như sau:

    Thứ nhất: Chứng chỉ hành nghề được cấp cho người có đủ điều kiện theo quy định.

    Thứ hai: Chứng chỉ hành nghề được cấp một lần và có giá trị trong phạm vi cả nước.

    Thứ ba: Nội dung của chứng chỉ hành nghề bao gồm:

  • Họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ cư trú, bằng cấp chuyên môn;
  • Hình thức hành nghề;
  • Phạm vi hoạt động chuyên môn.

     Thứ tư: Trường hợp chứng chỉ hành nghề bị mất hoặc bị hư hỏng, người hành nghề được cấp lại chứng chỉ hành nghề.

     Thứ năm: Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành mẫu chứng chỉ hành nghề.

Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh

Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh

     2. Lộ trình cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Bộ y tế, Sở y tế

     Điều 7 Nghị định 87/2011/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật khám bệnh chữa bệnh quy định lộ trình cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh thuộc thẩm quyền của bộ y tế, sở y tế cho người đang hành nghề tại các cơ sở khám chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Bộ y tế, Sở y tế như sau:

    Thứ nhất: Hoàn thành việc cấp chứng chỉ hành nghề cho người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc hình thức quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Nghị định này trước ngày 31 tháng 12 năm 2013. 

    Thứ hai: Hoàn thành việc cấp chứng chỉ hành nghề cho người hành nghề tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc hình thức quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều 3 Nghị định này trước ngày 31 tháng 12 năm 2014.

    Thứ ba: Hoàn thành việc cấp chứng chỉ hành nghề cho người hành nghề tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc hình thức quy định tại các điểm đ, e và g khoản 1 Điều 3 Nghị định này trước ngày 31 tháng 12 năm 2015

     3. Lộ trình cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh thuộc thẩm quyền Bộ quốc phòng

     Điều 8 Nghị định 87/2011/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật khám bệnh chữa bệnh quy định lộ trình cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh thuộc thẩm quyền Bộ quốc phòng cho người đang hành nghề tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề của Bộ Quốc phòng như sau:

     Thứ nhất: Hoàn thành việc cấp chứng chỉ hành nghề cho người hành nghề tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc hình thức quy định tại điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 3 của Nghị định này trước ngày 31 tháng 12 năm 2014.

     Thứ hai: Hoàn thành việc cấp chứng chỉ hành nghề cho người hành nghề tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc hình thức quy định tại điểm đ, e và g khoản 1 Điều 3 của Nghị định này trước ngày 31 tháng 12 năm 2015. 

     Thứ ba: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định cụ thể việc cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề làm việc tại các hình thức tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này. 

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

     Để được tư vấn chi tiết về chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnhquý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.