Chế độ chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu

Chế độ chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu: Căn cứ theo điều 14 Nghị định 32/2013/NĐ-CP quy định về chế độ chính sách đối với...

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC CƠ YẾU NGHỈ HƯU

Kiến thức của bạn:

     Chế độ chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu theo quy định pháp luật?

Câu trả lời của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn :

     Khoản 1 Điều 3 Luật Cơ yếu quy định:

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Hoạt động cơ yếu là hoạt động cơ mật đặc biệt, thuộc lĩnh vực an ninh quốc gia, sử dụng nghiệp vụ mật mã, kỹ thuật mật mã và các giải pháp có liên quan để bảo vệ thông tin bí mật nhà nước, do lực lượng chuyên trách đảm nhiệm.

    Căn cứ theo điều 14 Nghị định 32/2013/NĐ-CP quy định về chế độ chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu:

    Điều 14. Chế độ chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu

“1. Người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

2. Chế độ trợ cấp một lần đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu trước hạn tuổi theo quy định tại Điều 27 Luật cơ yếu, như sau:

a) Đối tượng được hưởng trợ cấp một lần là người làm công tác cơ yếu thuộc điện dôi dư do thay đổi tổ chức, biên chế theo quyết định của cấp có thẩm quyền;

b) Chế độ trợ cấp một lần được hưởng, gồm:

Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mi năm nghỉ hưu trước hạn tuổi;

Được trợ cấp bằng 05 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác; từ năm thứ 21 trđi, cứ mỗi năm công tác được trợ cấp bằng 1/2 (một nửa) tháng tiền lương.”

chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu

Chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu

  1. Chế độ chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu về chế độ bảo hiểm xã hội.

      Về chế độ bảo hiểm xã hội sẽ theo quy định pháp luật cụ thể bạn có thể tham khảo bài viết:

      Tăng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội từ ngày 1/7/2017

      Cách tính mức lương hưu hằng tháng theo luật bảo hiểm xã hội

  2. Chế độ chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu về trợ cấp một lần.

   Cụ thể được quy định chi tiết tại điều 4 thông tư liên tịch 11/2014: Chế độ trợ cấp một lần đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất thực hiện như sau:

   Thứ nhất, Người làm công tác cơ yếu đủ điều kiện nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất được hưởng chế độ trợ cấp một lần thuộc diện dôi dư do thay đổi tổ chức, biên chế theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

   Chế độ trợ cấp một lần được hưởng, gồm:

 • Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mi năm nghỉ hưu trước hạn tuổi;
 • Được trợ cấp bằng 05 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác; từ năm thứ 21 trđi, cứ mỗi năm công tác được trợ cấp bằng 1/2 (một nửa) tháng tiền lương

   Thứ hai, Hạn tuổi để tính hưởng chế độ trợ cấp khi người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất thực hiện như sau:

 • Người làm công tác cơ yếu có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục nghề, công việc do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên: nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi;
 • Những người không thuộc đối tượng làm trong ngành nghề độc hại trên: nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;
 • Tuổi để xác định người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu trước tuổi so với hạn tuổi cao nhất này ít nhất là 01 năm (đủ 12 tháng), được tính từ tháng sinh đến tháng liền kề trước khi người làm công tác cơ yếu nghỉ hưởng lương hưu hàng tháng;
 • Đối với các trường hợp do hoàn cảnh đặc biệt, trong các loại hồ sơ không xác định được ngày, tháng sinh mà chỉ xác định được năm sinh thì lấy ngày 01 tháng 7 năm sinh của đối tượng để làm căn cứ tính tuổi nghỉ hưu.

   Thứ ba, Người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng (nếu có) theo quy định của pháp luật và được hưởng các khoản trợ cấp một lần, bao gồm:

 • Trợ cấp bằng 03 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm nghỉ hưu trước hạn tuổi. Tiền trợ cấp cho số năm nghỉ hưu trước hạn tuổi tính theo công thức sau:

    Tiền trợ cấp tính cho thời gian nghỉ hưu trước hạn tuổi quy định = Số năm được trợ cấp (tính theo thời gian nghỉ hưu trước hạn tuổi quy định) x 03 tháng x Tiền lương tháng bình quân

 • Trợ cấp bằng 05 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác; từ năm thứ 21 trở đi, mỗi năm công tác được trợ cấp bằng 1/2 (một nửa) tháng tiền lương bình quân.

   Tiền trợ cấp cho số năm công tác tính theo công thức sau:

   Tiền trợ cấp cho số năm công tác = [05 tháng + {(tổng số năm công tác – 20 năm) x 1/2 tháng}] x Tiền lương tháng bình quân

  Thứ tư, Trường hợp không được hưởng chế độ trợ cấp

 • Người làm công tác cơ yếu còn đủ điều kiện phục vụ trong lực lượng cơ yếu và tổ chức cơ yếu còn nhu cầu bố trí, sử dụng nhưng xin nghỉ hưu trước hạn tuổi do nhu cầu cá nhân;
 • Người làm công tác cơ yếu bị kỷ luật hình thức giáng chức, cách chức, hạ bậc lương buộc phải thôi làm việc trong tổ chức cơ yếu;
 • Người làm công tác cơ yếu đi học tập, công tác, nghỉ phép ở nước ngoài quá thời hạn từ 30 ngày trở lên không được cấp có thẩm quyền cho phép.

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết:

      Tăng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội từ ngày 1/7/2017

      Cách tính mức lương hưu hằng tháng theo luật bảo hiểm xã hội

     Để được tư vấn chi tiết về Chế độ chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.