Các trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề đấu giá

Các trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề đấu giá: Thuộc một trong các trường hợp không được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá

THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ

Kiến thức của bạn:

    Các trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề đấu giá

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý

  • Luật đấu giá tài sản 2016

Nội dung tư vấn thu hồi chứng chỉ hành nghề đấu giá

1. Các trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề đấu giá

     Người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá bị thu hồi Chứng chỉ trong những trường hợp sau:

– Thuộc một trong các trường hợp không được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá theo quy định tại  Điều 15 Luật đấu giá tài sản 2016;

– Không hành nghề đấu giá tài sản trong thời hạn 02 năm kể từ ngày được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá, trừ trường hợp bất khả kháng;

– Bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính do vi phạm quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 1 Điều 9 của Luật này;

– Thôi hành nghề theo nguyện vọng;

– Bị tuyên bố mất tích hoặc tuyên bố là đã chết.

Các trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề đấu giá

Các trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề đấu giá

2. Thủ tục thu hồi chứng chỉ hành nghề đấu giá

     Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được thông tin về người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá thuộc trường hợp thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá quy định tại khoản 1 Điều này, Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở của tổ chức mà người đó đang hành nghề hoặc Sở Tư pháp nơi thường trú trong trường hợp người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá nhưng chưa hành nghề có trách nhiệm tiến hành xem xét, xác minh;

     Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có căn cứ khẳng định người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá thuộc trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá, Sở Tư pháp có văn bản đề nghị Bộ Tư pháp thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá của người đó kèm theo giấy tờ có liên quan;

     Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Sở Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ra quyết định thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá. Quyết định thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá được gửi cho người bị thu hồi Chứng chỉ, tổ chức nơi người đó hành nghề, Sở Tư pháp đã có văn bản đề nghị. Trường hợp không đủ căn cứ thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá thì Bộ Tư pháp thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

     Để được tư vấn chi tiết về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề đấu giá, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật dân sự miễn phí 24/7: 1900 6178 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về Email: lienhe@luattoanquoc.com.

     Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!