Bồi thường thiệt hại theo quy định của luật lao động

Bồi thường thiệt hại theo quy định của luật lao độngĐánh giá bài viết BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI Kiến thức của bạn:      Bồi thường thiệt hại theo quy định tại điều 130, Bộ luật lao động 2012. Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý Bộ Luật lao động 2012 Nội dung […]

Bồi thường thiệt hại theo quy định của luật lao động
Đánh giá bài viết

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

Kiến thức của bạn:

     Bồi thường thiệt hại theo quy định tại điều 130, Bộ luật lao động 2012.

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý

Nội dung câu trả lời:

     Trách nhiệm vật chất trong luật lao động là một trách nhiệm pháp lý quy định trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tài sản của người sử dụng lao động do hành vi vi phạm kỷ luật lao động hoặc hợp đồng trách nhiệm của người lao động gây ra trong quá trình lao động.

Bồi thường thiệt hại

Bồi thường thiệt hại

     Theo quy định tại điều 130, bộ luật Lao động 2012 thì bồi thường thiệt hại trong quan hệ lao động chủ yếu có hai trường hợp:

  • Trường hợp thứ nhất: người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, làm mất các tài sản khác do doanh nghiệp giao hoặc tiêu hao vật tư vật tư quá định mức cho phép thì phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường; trường hợp có hợp đồng trách nhiệm thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm; trường hợp do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, dịch bệnh, thảm họa, sự kiện xảy ra khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép thì không phải bồi thường.
  • Trường hợp thứ hai: Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

     Trường hợp người lao động gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại nơi người lao động làm việc, thì người lao động phải bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền lương và bị khấu trừ hằng tháng vào lương theo quy định tại khoản 3 Điều 101 của Bộ luật này.

*Nguyên tắc và trình tự, thủ tục xử lý bồi thường thiệt hại

  • Việc xem xét, quyết định mức bồi thường thiệt hại phải căn cứ vào lỗi, mức độ thiệt hại thực tế và hoàn cảnh thực tế gia đình, nhân thân và tài sản của người lao động.
  • Trình tự, thủ tục, thời hiệu xử lý việc bồi thường thiệt hại được áp dụng theo quy định tại Điều 123 và Điều 124 của Bộ luật lao động 2012.

     Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi cung cấp nêu trên sẽ giúp cho quý khách hiểu được phần nào quy định của pháp luật về bồi thường thiệt hại trong quan hệ lao động . Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật lao động miễn phí 24/7: 1900 6500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về Email: lienhe@luattoanquoc.com.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách. 

     Trân trọng /./.               

Liên kết tham khảo: