Bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm theo quy định

Bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm theo quy định... Căn cứ theo điều 584 Bộ luật dân sự, trong trường hợp bị người khác xâm phạm sức khỏe có...

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO SỨC KHỎE BỊ XÂM PHẠM

Câu hỏi của bạn:

        Luật sư cho em hỏi, người khác làm mình bị thương  và lỗi là hoàn toàn từ bên đó thì có quyền yêu cầu họ bồi thường cho mình những thiệt hại gì ?

Câu trả lời:

      Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi  đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc.Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: 

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm

  1. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm

      Qua những thông tin do bạn cung cấp thì  giữa bạn và người kia phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Căn cứ theo điều 584 Bộ luật dân sự thì

Điều 584. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

  1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.
  2. Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.
  3. Trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp thiệt hại phát sinh theo quy định tại khoản 2 Điều này.

     Khoản 1 Điều 585 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

1. Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

     Như vậy, chúng tôi xác định trách nhiệm bồi thường trong trường hợp này thuộc về bên đã có hành vi xâm hại sức khỏe cho bạn.

Bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm theo quy định

Bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm theo quy định

 

  1. Các khoản bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm

       Căn cứ theo điều 590 Bộ luật dân sự 2015 thì bồi thường bao gồm

  • Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại
  • Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại
  • Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại;
  • Thiệt hại khác do luật quy định
  • Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp sức khỏe của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn về bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.