Xử lý trường hợp nguyên đơn chết trong giai đoạn xét xử sơ thẩm

Xử lý trường hợp nguyên đơn chết trong giai đoạn xét xử sơ thẩm, Bố tôi là nguyên đơn trong vụ án dân sự kiện đòi tài sản đã được tòa án tiến hành thụ [..]

 XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP NGUYÊN ĐƠN CHẾT TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ SƠ THẨM 

      Câu hỏi của bạn:

     Thưa luật sư: Bố tôi là nguyên đơn trong vụ án dân sự kiện đòi tài sản đã được tòa án tiến hành thụ lý vụ án. Trong giai đoạn sơ thẩm do tuổi già nên đã chết. Luật sư cho tôi hỏi : Vậy trường hợp bố tôi chết vậy tòa án ra các quyết định gì ? Có bị đình chỉ giải quyết vụ án không ?

Kiến thức của Luật sư:

      Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Phòng tư vấn Luật qua email- Luật toàn quốc. Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

       Căn cứ pháp lý: 

    Nội dung tư vấn: Xử lý nguyên đơn chết trong giai đoạn xét xử sơ thẩm.

   1.  Quyết định của Tòa án trong trường hợp nguyên đơn chết trong giai đoạn xét xử sơ thẩm.

    Trường hợp thứ nhất: Tòa án sẽ ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án. Trong trường hợp nguyên đơn chết mà chưa tìm thấy người có quyền và nghĩa vụ của nguyên đơn thì Tòa án ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án.

     Trường hợp thứ 2: Nguyên đơn chết mà đã tìm thấy người thừa kế có quyền và nghĩa vụ thì tòa án sẽ ra quyết định tiếp tục giải quyết vụ án. Bộ luật tố tụng dân sự 2015 có quy định kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng:

     ” Điều 74.Kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng.

  1. Trường hợp đương sự là cá nhân đang tham gia tố tụng chết quyền, nghĩa vụ về tài sản của họ được thừa kế thì người thừa kế tham gia gia tố tụng.”

       Như vậy, trong trường hợp này nếu có người thừa kế thì quyền và nghĩa vụ về tài sản của nguyên đơn được kế thừa thì người thừa kế sẽ tiếp tục tham gia vụ việc dân sự. Việc quy định như vậy để đảm bảo cho vụ án được tiến hành xét xử liên tục. Quyền lợi của đương sự được đảm bảo.

       Trường hợp 3: Nguyên đơn chết trong giai đoạn xét xử sơ thẩm mà không có người thừa kế quyền và nghĩa vụ thì tòa án sẽ ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án. Đây là trường hợp Tòa án không tìm được người thừa kế thì việc kế thừa quyền và nghĩa vụ của nguyên đơn giam gia vụ việc không được thực hiện. Tòa án sẽ ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án.

 

Nguyên đơn chết trong giai đoạn xét xử sơ thẩm

Nguyên đơn chết trong giai đoạn xét xử sơ thẩm

       2. Nguyên đơn chết  trong giai đoạn xét xử sơ thẩm có đình chỉ giải quyết vụ án không?

      Trong quá trình chuẩn bị xét xử, nếu có căn cứ do pháp luật quy định  để ngừng việc giải quyết vụ án và ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án.

       Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự là việc tòa án quyết định ngừng việc giải quyết vụ án dân sự khi có những căn cứ do pháp luật quy định. Sau khi có quyết định đình chỉ giải quyết vụ án thì các hoạt động tố tụng dân sự được ngừng lại.

      Bộ luật tố tụng dân sự 2015 có quy định các trường hợp đình chỉ giải quyết vụ án như sa

  • Sau khi thụ lý vụ án thuộc thẩm quyền của mình, Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự trong các trường hợp sau đây:

      + Nguyên đơn hoặc bị đơn là cá nhân đã chết mà quyền, nghĩa vụ của họ không được thừa kế;

       + Cơ quan, tổ chức đã bị giải thể, phá sản mà không có cơ quan, tổ chức, cá nhân nào kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của cơ quan, tổ chức đó;

       + Người khởi kiện rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện hoặc nguyên đơn đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt, trừ trường hợp họ đề nghị xét xử vắng mặt hoặc vì sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan;

       + Đã có quyết định của Tòa án mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã là một bên đương sự trong vụ án mà việc giải quyết vụ án có liên quan đến nghĩa vụ, tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã đó;

       + Nguyên đơn không nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản và chi phí tố tụng khác theo quy định của Bộ luật này.

         Trường hợp bị đơn có yêu cầu phản tố, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập không nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản và chi phí tố tụng khác theo quy định của Bộ luật này thì Tòa án đình chỉ việc giải quyết yêu cầu phản tố của bị đơn, yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

         +  Đương sự có yêu cầu áp dụng thời hiệu trước khi Tòa án cấp sơ thẩm ra bản án, quyết định giải quyết vụ án và thời hiệu khởi kiện đã hết;

         +  Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 192 của Bộ luật này mà Tòa án đã thụ lý;

         + Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

          Như vậy, chỉ trong trường hơp nguyên đơn chết ở giai đoạn xét xử sơ thẩm mà quyền và nghĩa vụ của họ không được thừa kế thì Tòa án mới ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án.

        Trường hợp bố bạn chết nhưng Tòa án xác định được những người thừa kế và sẽ tiếp tục tham gia giải quyết vụ án dân sự trong trường hợp quyền và nghĩa vụ thừa kế là các quan hệ về tài sản. Tuy nhiên, đối với các quan hệ về nhân thân thì không có sự kế thừa về quyền và nghĩa vụ tố tụng dân sự.

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

     Để được tư vấn chi tiết về nguyên đơn chết trong giai đoạn xét xử sơ thẩm, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 24/7: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

       Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.