Xin trích lục giấy đăng ký kết hôn theo quy định

Xin trích lục giấy đăng ký kết hôn theo quy định pháp luật hiện hành: Thẩm quyền trích lục giấy đăng ký kết hôn...Thủ tục xin trích lục...

TRÍCH LỤC GIẤY ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

Câu hỏi của bạn: 

     Cho tôi hỏi thủ tục xin trích lục giấy đăng ký kết hôn được thực hiện như thế nào. Xin cảm ơn.

Câu trả lời của luật sư:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về xin trích lục giấy đăng ký kết hôn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề này như sau:

Cơ sở pháp lý 

Nội dung tư vấn về xin trích lục giấy đăng ký kết hôn

     Giấy đăng ký kết hôn là một trong số các giấy tờ được lưu trữ tại sổ hộ tịch. Trường hợp thực hiện các thủ tục như: khai sinh, nhận thừa kế, mua bán/chuyển nhượng nhà cửa/đất đai…đều cần sử dụng tới giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Việc trích lục giấy chứng nhận đăng ký kết hôn được thực hiện theo trình tự sau:

1. Thẩm quyền trích lục giấy đăng ký kết hôn

     Căn cứ quy định tại Điều 63 Luật hộ tịch 2014 về việc cấp bản sao trích lục hộ tịch về sự kiện hộ tịch đã đăng ký thì cá nhân không phụ thuộc vào nơi cư trú có quyền yêu cầu Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch cấp bản sao trích lục hộ tịch về sự kiện hộ tịch của mình đã được đăng ký.

     Khoản 1 Điều 64 Luật hộ tịch 2014 có quy định như sau: 

Người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch trực tiếp hoặc thông qua người đại diện gửi tờ khai theo mẫu quy định cho Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch

     Đối chiếu những quy định trên thì Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch là cơ quan có thẩm quyền cấp trích lục bản sao giấy khai sinh.

     Khoản 5 Điều 4 Luật hộ tịch 2014 có giải thích như sau: 

Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch gồm cơ quan đăng ký hộ tịch, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và cơ quan khác được giao thẩm quyền theo quy định của pháp luật

     Theo đó, cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch gồm Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Bộ Tư pháp, Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao và cơ quan khác được giao thẩm quyền. Như vậy, bạn đăng ký kết hôn ở cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch nào thì bạn đến cơ quan đó để xin trích lục giấy đăng ký kết hôn. 

Xin trích lục giấy đăng ký kết hôn

trích lục giấy đăng ký kết hôn

2. Thủ tục xin trích lục giấy đăng ký kết hôn

     Bước 1: Người có yêu cầu trích lục giấy khai sinh nộp hồ sơ tại Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch có thẩm quyền.

     Hồ sơ xin trích lục bản sao giấy khai sinh bao gồm:

  • Tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch;
  • Giấy tờ tùy thân (hộ chiếu/CMND/thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng);
  • Giấy tờ ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục)

     + Văn bản ủy quyền được công chứng, chứng thực theo quy định. Đối với trường hợp người được ủy quyền không phải là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người được ủy quyền.

     + Giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người ủy quyền. Đối với trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người được ủy quyền.

  • Sổ hộ khẩu của người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch

     Bước 2: Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu thông tin trong Tờ khai và tính hợp lệ của giấy tờ do người yêu cầu xuất trình hoặc nộp.

  • Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong đó ghi rõ ngày, giờ trả kết quả;
  • Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện theo quy định.

    Nếu hồ sơ yêu cầu cấp bản sao trích lục sau khi đã được hướng dẫn theo quy định mà không được bổ sung đầy đủ, hoàn thiện thì người tiếp nhận từ chối tiếp nhận hồ sơ. Việc từ chối tiếp nhận hồ sơ phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó ghi rõ lý do từ chối.

    Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, nếu thấy hồ sơ đầy đủ và phù hợp, công chức làm công tác hộ tịch căn cứ vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch, ghi nội dung bản sao trích lục hộ tịch, báo cáo Thủ trưởng cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch ký cấp bản sao trích lục hộ tịch cho người yêu cầu.

3. Mẫu đơn trích lục giấy đăng ký kết hôn

      Hiện nay, việc trích lục giấy đăng ký kết hôn phải sử dụng tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch được quy định tại Thông tư 04/2020/TT-BTP. Mẫu tờ khai cụ thể như sau:                                                 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————— 

TỜ KHAI
CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH

Kính gửi: (1)………………………………………………………………………………..

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ………………………………………………………………………………….

Nơi cư trú: (2)…………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Giấy tờ tùy thân: (3)………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Quan hệ với người được cấp bản sao Trích lục hộ tịch: …………………………………………………..

Đề nghị cơ quan cấp bản sao trích lục(4) …………………………………………………….
cho người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: ………………………………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………………………………….

Giới tính: ………………………Dân tộc: ………………………..  Quốc tịch: ……………………………………

Nơi cư trú: (2)…………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Giấy tờ tùy thân: (3) …………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Số định danh cá nhân (nếu có): ……………………………………………………………………………………….

Đã đăng ký tại: (5) ……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

ngày  ………. tháng ……….. năm ………….. số……………… Quyển số: …………………………………..

Số lượng bản sao yêu cầu cấp:…………………..bản(6).

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình

   Làm tại: ………………………… , ngày ……  tháng ……  năm ……….

                                                                            Người yêu cầu

                                                                            (ký và ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

 

Chú thích:

(1) Ghi tên cơ quan đề nghị thực hiện việc cấp bản sao Trích lục hộ tịch.

(2) Ghi theo nơi đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân của người đi đăng ký, ghi rõ số, cơ quan cấp, ngày cấp hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế

Ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004.

            (4) Ghi rõ loại việc hộ tịch đã đăng ký trước đây, nay đề nghị cấp bản sao Trích lục hộ tịch.

            (5) Ghi rõ tên cơ quan đã đăng ký hộ tịch trước đây.

Ví dụ: Ủy ban nhân dân phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

            Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

            Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

(6) Ghi rõ số lượng bản sao đề nghị cấp.

     Bạn có thể tham khảo bài viết sau:

    Để được tư vấn chi tiết về thủ tục trích lục đăng ký kết hôn quý khách vui lòng liên hệ tới luật Toàn Quốc theo thông tin địa chỉ dưới đây. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

 

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về trích lục giấy đăng ký kết hôn

  • Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về trích lục giấy đăng ký kết hôn hoặc các vấn đề liên quan theo quy định pháp luật mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.
  • Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

      Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Thu Huyền