Xác định cơ quan giải quyết bồi thường trong một số trường hợp cụ thể theo quy định tại Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017

Xác định cơ quan giải quyết bồi thường trong một số trường hợp cụ thể theo quy định tại Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 20175 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 XÁC ĐỊNH CƠ QUAN GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG2 Câu hỏi của bạn về vấn đề xác định cơ […]

Xác định cơ quan giải quyết bồi thường trong một số trường hợp cụ thể theo quy định tại Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017
5 (100%) 1 vote

XÁC ĐỊNH CƠ QUAN GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG

Câu hỏi của bạn về vấn đề xác định cơ quan giải quyết bồi thường:

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn được Luật sư giải đáp:

Xác định cơ quan giải quyết bồi thường trong một số trường hợp cụ thể theo quy định tại Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017

Xin cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về vấn đề xác định cơ quan giải quyết bồi thường:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về vấn đề xác định cơ quan giải quyết bồi thường, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề xác định cơ quan giải quyết bồi thường như sau:

1. Cơ sở pháp lý về vấn đề xác định cơ quan giải quyết bồi thường:

2. Nội dung tư vấn về vấn đề xác định cơ quan giải quyết bồi thường:

Xác định cơ quan giải quyết bồi thường

Xác định cơ quan giải quyết bồi thường

     Điều 40 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 quy định việc xác định cơ quan giải quyết bồi thường trong một số trường hợp cụ thể như sau:

2.1 Trường hợp cơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại thì việc xác định cơ quan giải quyết bồi thường trong một số trường hợp cụ thể được quy định như sau:

  • Trường hợp cơ quan giải quyết bồi thường đã được chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hoặc bị giải thể thì cơ quan kế thừa chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đó là cơ quan giải quyết bồi thường; trường hợp không có cơ quan nào kế thừa chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đã bị giải thể thì cơ quan đã ra quyết định giải thể là cơ quan giải quyết bồi thường; trường hợp cơ quan đã ra quyết định giải thể là Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước có thẩm quyền xác định cơ quan giải quyết bồi thường;
  • Trường hợp có nhiều người thi hành công vụ thuộc nhiều cơ quan cùng gây thiệt hại thì cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ là cơ quan giải quyết bồi thường; trường hợp không có sự thống nhất về cơ quan giải quyết bồi thường thì cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước có thẩm quyền xác định cơ quan giải quyết bồi thường;
  • Trường hợp tại thời điểm thụ lý yêu cầu bồi thường mà người thi hành công vụ gây thiệt hại không còn làm việc tại cơ quan quản lý người đó tại thời điểm gây thiệt hại thì cơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan quản lý người thi hành công vụ tại thời điểm gây thiệt hại;
  • Trường hợp có sự ủy quyền hoặc ủy thác thực hiện công vụ thì cơ quan ủy quyền hoặc cơ quan ủy thác là cơ quan giải quyết bồi thường; trường hợp cơ quan được ủy quyền, cơ quan nhận ủy thác là cơ quan nhà nước thực hiện không đúng nội dung ủy quyền, ủy thác gây thiệt hại thì cơ quan này là cơ quan giải quyết bồi thường.

2.2 Trường hợp giải quyết yêu cầu bồi thường trong quá trình tố tụng hình sự, tố tụng hành chính tại Tòa án thì Tòa án đang thụ lý giải quyết vụ án là cơ quan giải quyết bồi thường.

2.3 Trường hợp người yêu cầu bồi thường đồng thời yêu cầu cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại và Tòa án có thẩm quyền giải quyết yêu cầu bồi thường thì cơ quan đã thụ lý yêu cầu bồi thường trước là cơ quan giải quyết bồi thường.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về vấn đề xác định cơ quan giải quyết bồi thường trong một số trường hợp cụ thể quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật hành chính: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.
     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.