Tư vấn NLĐ có phải đóng phí công đoàn không

Tư vấn NLĐ có phải đóng phí công đoàn không5 (100%) 2 votes Xem mục lục của bài viết1 NLĐ có phải đóng phí công đoàn không2 Câu hỏi của bạn về NLĐ có phải đóng phí công đoàn không3 Câu trả lời của bạn về NLĐ có phải đóng phí công đoàn không3.1 1. […]

Tư vấn NLĐ có phải đóng phí công đoàn không
5 (100%) 2 votes

NLĐ có phải đóng phí công đoàn không

Câu hỏi của bạn về NLĐ có phải đóng phí công đoàn không

Chào Luật sư,

Nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề sau: Tôi làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn tại công A. Công ty tôi hàng tháng đều trừ 1% tiền lương của tôi để đóng phí công đoàn. Tôi không biết theo đúng quy định của pháp luật thì công ty tôi phải đóng phí công đoàn hay tôi phải đóng phí công đoàn?

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Câu trả lời của bạn về NLĐ có phải đóng phí công đoàn không

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về NLĐ có phải đóng phí công đoàn không, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về NLĐ có phải đóng phí công đoàn không như sau:

1. Căn cứ pháp lý về NLĐ có phải đóng phí công đoàn không

2. Nội dung tư vấn về NLĐ có phải đóng phí công đoàn không

      Công đoàn là tổ chức chính trị – xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

NLĐ làm việc trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có quyền gia nhập công đoàn. Tuy nhiên nhiều người không biết khi gia nhập công đoàn thì có cần phải đóng phí không. Với trường hợp này, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

2.1 NLĐ có phải đóng phí công đoàn không

     Căn cứ theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 5 Bộ Luật Lao động 2012 thì một trong những quyền của người lao động là:

c) Thành lập, gia nhập, hoạt động công đoàn, tổ chức nghề nghiệp và tổ chức khác theo quy định của pháp luật, yêu cầu và tham gia đối thoại với người sử dụng lao động, thực hiện quy chế dân chủ và được tham vấn tại nơi làm việc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, tham gia quản lý theo nội quy của người sử dụng lao động;

     Theo quy định trên có thể thấy việc thành lập và tham gia tổ chức công đoàn là sự tự nguyện của mỗi người lao động. Công đoàn và Doanh nghiệp không có quyền ép buộc người lao động gia nhập, hoạt động công đoàn. Đồng thời cũng không được hạn chế hay tước bỏ đi những quyền mà người lao động đang được hưởng.

     Tuy nhiên, do là một tổ chức chính trị – xã hội nên Công đoàn cũng cần kinh phí hoạt động, Luật Công đoàn năm 2012 đã có quy định về kinh phí hoạt động của Công đoàn như sau:

Điều 26. Tài chính công đoàn Tài chính công đoàn gồm các nguồn thu sau đây:

1. Đoàn phí công đoàn do đoàn viên công đoàn đóng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

2. Kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động;

3. Ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ;

4. Nguồn thu khác từ hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động kinh tế của Công đoàn; từ đề án, dự án do Nhà nước giao; từ viện trợ, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.”

    Theo đó tài chính công đoàn bao gồm cả đoàn phí do người lao động tham gia công đoàn đóng và kinh phí công đoàn do doanh nghiệp đóng. Vì vậy nếu như bạn tham gia công đoàn thì bạn cũng phải có trách nhiệm đóng phí công đoàn theo quy định, điều lệ công đoàn quy định.Còn nếu bạn không tham gia công đoàn thì bạn không cần phải đóng phí công đoàn.

NLĐ có phải đóng phí công đoàn

NLĐ có phải đóng phí công đoàn không

2.2 Quy định về mức đóng phí công đoàn

Theo quy định tại Khoản 3 Khoản 4 Điều 23 Quyết định 1908/QĐ-TLĐ quy định mức đóng phí công đoàn như sau:

Điều 23: Đối tượng, mức đóng, tiền lương làm căn cứ đóng đoàn phí (…)

3. Đoàn viên ở các công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước (bao gồm cả công đoàn Công ty cổ phần mà nhà nước không giữ cổ phần chi phối); Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập hưởng tiền lương không theo bảng lương, bậc lương do Nhà nước quy định; Liên hiệp hợp tác xã; Các tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; Văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam; Đoàn viên công đoàn công tác ở nước ngoài: mức đóng đoàn phí hàng tháng bằng 1% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội, nhưng mức đóng đoàn phí hàng tháng tối đa chỉ bằng 10% mức lương cơ sở theo quy định của Nhà nước

4. Các công đoàn cơ sở tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này được thu đoàn phí công đoàn của đoàn viên hàng tháng bằng 1% tiền lương thực lĩnh (tiền lương đã khấu trừ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập cá nhân của đoàn viên) hoặc quy định mức thu cao hơn 1% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội nếu được Ban Chấp hành công đoàn cơ sở mở rộng (từ tổ trưởng công đoàn trở lên) đồng ý bằng Nghị quyết, có văn bản và được quy định cụ thể trong Quy chế chi tiêu nội bộ của công đoàn cơ sở. Tiền đoàn phí công đoàn phần thu tăng thêm so với quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này được để lại 100% cho công đoàn cơ sở bổ sung chi hoạt động theo đúng quy định; khi báo cáo quyết toán, công đoàn cơ sở phải tách riêng số tiền đoàn phí công đoàn tăng thêm theo mẫu quy định để có cơ sở tính số phải nộp về cấp trên.

=> Theo quy định trên thì có thể thấy NLĐ gia nhập công đoàn thì sẽ phải đóng phí công đoàn với mức đóng đoàn phí hàng tháng bằng 1% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội, nhưng mức đóng đoàn phí hàng tháng tối đa chỉ bằng 10% mức lương cơ sở theo quy định của Nhà nước.

      Vì vậy trong trường hợp của bạn đã tham gia công đoàn thì bạn vẫn phải đóng vào quỹ công đoàn và mức đóng bằng 1% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, do đó việc công ty bạn hàng tháng đều trích 1% tiền lương của bạn để đóng phí công đoàn là đúng theo quy định của pháp luật.

     Ngoài ra bạn có thể tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về NLĐ có phải đóng phí công đoàn không, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

    Chuyên viên: Lê Hoan